Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centra reaktywne w halogenoalkanach Chlorowcopochodne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centra reaktywne w halogenoalkanach Chlorowcopochodne."— Zapis prezentacji:

1 Centra reaktywne w halogenoalkanach Chlorowcopochodne

2 Podstawienie nukleofilowe przy nasyconym atomie węgla: + RCOO - RO-COR + X - + - SH R-SH + X - + - SR R-SR + X - + SR 2 R-S + R 2 + X - + OH - R-OH + X - + - OR R-OR + X - + RNH 2 RRNH + HX + NR 3 RN + R 3 + X - + NO 2 - R-NO 2 + X - + X - R-X + X - R X estryfikacja alkoholi za pomocą kwasów chlorowcopochodnych i innych kwasów nieorganicznych. Synteza eterów. hydroliza alkaliczna synteza eterów Williamsona synteza estrów kwasów karboksylowych synteza merkaptanów synteza tioeterów tworzenie związków sulfoniowych alkilowanie amin czwartorzędowanie amin synteza nitroalkanów (oraz azotynów R-O-NO) reakcja Finkelsteina X = -Cl, -Br, -I, siarczan dwu i monoalkilowy, tosylan

3 Podstawienie nukleofilowe przy nasyconym atomie węgla: R X + CN - R-CN + X - + - CΞCH R-CΞCH + X - synteza nitrylów Kolbego (oraz izonitrylów R-NC) synteza alkinów alkilowanie Fridela i Craftsa alkilowanie związków -dwukarbonylowych X = -Cl, -Br, -I, siarczan dwu i monoalkilowy, tosylan

4 ZASADYKWASY MIĘKKIE R 2 S, RSH, RS -, I -, SCN -, Br -, R 3 P, CN -, alkeny, areny, H -, R - Ag +, Hg 2+, RS +, I +, Br +, I 2, Br 2 TWARDE H 2 O, OH -, F -, RCOO -, SO 4 -2, CO 3 -2, ROH, RO -, R 2 O, NH 3, RNH 2 H +, Al 3+, BF 3, AlCl 3, AlR 3, SO 3, RCO +, CO 2 Zasady określa się jako miękkie wtedy, gdy atom, który jest donorem pary elektronów, wykazuje dużą polaryzowalność, łatwo się utlenia i odznacza się małą elektroujemnością. Kwasy określa się jako miękkie wówczas, gdy atom, który jest akceptorem pary elektronów, ma stosunkowo duże rozmiary, niewielki ładunek dodatni (może też nie mieć ładunku) i dysponuje elektronami na zewnętrznej orbicie. Korzystając z pojęć twardości i miękkości można sformułować ogólną regułę mającą zastosowanie we wszystkich przypadkach kwasów i zasad: w układach w których istnieje możliwość wyboru, twarde kwasy reagują najchętniej z twardymi zasadami, a miękkie kwasy z miękkimi zasadami. Związki twardych kwasów z twardymi zasadami i miękkich z miękkimi są trwalsze i łatwiej się tworzą od związków twardych kwasów z miękkimi zasadami lub miękkich kwasów z twardymi zasadami. Reguła ta jest pomocna w przewidywaniu kierunku reakcji, w której uczestniczą kwasy i zasady. Przykłady twardych i miękkich kwasów i zasad:

5 Typ reakcji Stereochemia reakcjiWarunki reakcji SN2SN2 R-CH 2 -X R-CHX-R Przebiega z inwwersją konfiguracji, atak cząsteczki nukleofila z przeciwnej strony do grupy odchodzącej Rozpuszczalniki aprotyczne o dużej stałej. Cząsteczki o wysokiej nukleofilowości. E2 R-CH 2 -X R-CHX-R Podstawniki ulegające odszczepieniu muszą znajdować się w położeniu trans (reguła Ingolda). Gdy X jest grupą obojętną elektrycznie produktem głównym jest alken bardziej podstawiony (produkt Zajcewa). W przypadku gdy X jest grupą obdarzoną ładunkiem dodatnim, produktem głównym jest alken powstający wg reguły Hoffmana. Silne zasady o małej nukleofilowości. Rozpuszczalniki aprotyczne o małej stałej. Zasady o dużych cząsteczkach sprzyjają powstawaniu alkenu mniej podstawionemu (Hoffmana) Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

6 Typ reakcji Stereochemia reakcjiWarunki reakcji SN1SN1 R 3 C-X R-CHX-R Następuje racemizacjaRozpuszczalniki protyczne o dużej (woda, alkohole, kwasy), niska temperatura reakcji. Utworzenie karbokationów stabilizowanych przez mezomerię (allilowe, benzylowe). E1 R 3 C-X R-CHX-R Rozpuszczalniki protyczne o dużej (woda, alkohole, kwasy), ogrzewanie mieszaniny reakcyjnej. Utworzenie karbokationów stabilizowanych przez mezomerię (allilowe, benzylowe). Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

7

8 Wiązanie C-Me jonowekowalencyjne silnie spolaryzowane kowalencyjne R-Na alkilosód R-K alkilopotas R-Li alkilolit R-MgX halogenek alkilomagnezowy R 3 Al trialkiloglin R 4 Sn tetralkilocyna R 3 SnH wodorek trialkilocyny R 3 SnX halogenek trialkilocyny R 4 Pb tetralkiloołów RHgX halogenek alkilortęciowy R 2 Hg dialkilortęć Związki metaloorganiczne R-Me Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

9 Metody syntezy związków metaloorganicznych: R-X + Na + K + Li + Mg + Zn + Hg R-Na + NaX R-K + KX R-Li + LiX R-Mg-X R-Zn-X R-Hg-X R= allil, benzyl, X=I,Br 3R 2 Hg + Al 2R 3 Al + 3Hg R 2 Hg + 2Me 2R-Me + Hg Me = K, Na, Li halogenek alkilu z metalem (wymiana chlorowca na metal) związek metaloorganiczny z metalem (wymiana metalu na inny metal) Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

10 reaktywny związek metaloorganiczny z halogenkiem metalu 2R-Mg-X + HgX 2 R 2 Hg + 2MgX 2 4R-MgX + SnX 4 R 4 Sn + 4MgX 2 2R-MgX + ZnX 2 R 2 Zn + 2MgX 2 metalacja węglowodorów CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -Na + C 6 H 6 C 4 H 10 + C 6 H 5 Na Metody syntezy związków metaloorganicznych: Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

11 Zastosowanie związków metaloorganicznych: związki sodo-, potaso- i litoorganiczne wykorzystywane są najczęściej jako silne zasady w celu utworzenia C-nukleofila (metalacji), który następnie może reagować np. z halogenkiem alkilu R-Me + R-H R-MeR-Me + R-X R-R związki magnezoorganiczne synteza alkoholi: R-MgX + R-CO-R R-CRR-OMgX synteza kwasów: R-MgX + CO 2 RCOOMgX synteza innych związków metaloorganicznych związki glinoorganiczne – jako katalizatory podczas polimeryzacji związki rtęcioorganiczne – synteza alkoholi Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

12


Pobierz ppt "Centra reaktywne w halogenoalkanach Chlorowcopochodne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google