Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kwasy karboksylowe - nazewnictwo Nazwę kwasu tworzymy: dodając do nazwy odpowiedniego węglowodoru końcówkę owy, a przed nazwą dodajemy słowo kwas: Alkan+owy,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kwasy karboksylowe - nazewnictwo Nazwę kwasu tworzymy: dodając do nazwy odpowiedniego węglowodoru końcówkę owy, a przed nazwą dodajemy słowo kwas: Alkan+owy,"— Zapis prezentacji:

1 1 Kwasy karboksylowe - nazewnictwo Nazwę kwasu tworzymy: dodając do nazwy odpowiedniego węglowodoru końcówkę owy, a przed nazwą dodajemy słowo kwas: Alkan+owy, (atom węgla w grupie karboksylowej jest wtedy atomem nr 1) traktując grupę jako podstawnik, do nazwy alkanu z końcówką karboksylowy dodajemy słowo kwas (pierwszym atomem węgla jest atom połączony z grupą karboksylową) Nazwę grupy acylowej tworzymy od nazwy systematycznej kwasu zamieniając końcówkę –owy na –oil, lub do rdzenia łacińskiej nazwy dodajemy końcówkę -ylu

2 2 Najczęściej spotykane kwasy karboksylowe: Wzór kwasuNazwa kwasuWzór grupy acylowejNazwa grupy acylowej H-COOHmetanowy (mrówkowy) H-CO-formyl CH 3 -COOHetanowy, (octowy)CH 3 CO-acetyl C 2 H 5 COOHpropanowy, (propionowy) CH 3 CH 2 CO- propionyl CH3CH2CH2COOHbutanowy, (masłowy)CH3CH2CH2CO-butyryl benzenokarboksylowy (benzoesowy) benzoil 2-hydroksybenzenokarboksylowy (salicylowy) Kwasy karboksylowe - nazewnictwo

3 3 Kwasy karboksylowe – właściwości fizyczne Wiązania wodorowe powodują, że kwasy karboksylowe mają wysokie temperatury wrzenia

4 4 wzrost aktywnosci chlorek kwasowy, chlorek –(owy)oilu bezwodnik kwasowy bezwodnik kwasu … ester –(owy)(i)an + nazwa reszty R amid -(owy)oamid nazwa grupy acylowej + amid sól –(owy)(i)an + nazwa metalu (aminy) nitryl nazwa wglowodoru + nitryl (nazwa weglowodoru R + karbonitryl)

5 5 Kwasy karboksylowe – metody syntezy Utlenianie I o alkoholi lub aldehydów: Utlenianie prowadzi się najczęściej dwuchromianem w środowisku kwaśnym Utlenianie alkiloarenów: W przypadku gdy w pierścieniu znajduje się podstawnik elektrodonorowy, wtedy utlenieniu ulega pierścień:

6 6 Kwasy karboksylowe – metody syntezy Hydroliza nitryli: Jeżeli odpowiednie nitryle są łatwo dostępne W reakcji związków metaloorganicznych z CO 2 : Wykorzystanie estrów malonowych: Wodory a w estrze malonowym są kwaśne, łatwo je oderwać, zwłaszcza silną zasadą Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

7 7 Kwasy karboksylowe – właściwości chemiczne

8 8 Reakcje na grupie karboksylowej: Kwasy karboksylowe – właściwości chemiczne Kwasy karboksylowe z odczynnikami o charakterze kwasowym i z zasadami reagują w klasyczny sposób Reszta kwasu karboksylowego wykazuje właściwości nukleofilowe (jest to dość silny nukleofil)

9 9 Kwasy karboksylowe – właściwości chemiczne Estryfikacja kwasów karboksylowych, kwaśna hydroliza estrów przebiega wg identycznego mechanizmu. Każdy etap reakcji jest odwracalny Reakcje polegające na wymianie grupy –OH na inną grupę Synteza bezwodników i chlorków kwasowych

10 10 Reakcje dekarboksylacji: Kwasy karboksylowe – właściwości chemiczne kwasy propanodiowe oraz 3-oksoalkanowe bardzo łatwo ulegają dekarboksylacji

11 11

12 12

13 13


Pobierz ppt "1 Kwasy karboksylowe - nazewnictwo Nazwę kwasu tworzymy: dodając do nazwy odpowiedniego węglowodoru końcówkę owy, a przed nazwą dodajemy słowo kwas: Alkan+owy,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google