Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chemia stosowana I temat: związki kompleksowe. tworzenie hydratów soli MgCl 2 ·6H 2 O [Mg(H 2 O) 6 2+ ](Cl – ) 2 FeCl 3 ·6H 2 O [Fe(H 2 O) 6 3+ ](Cl –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chemia stosowana I temat: związki kompleksowe. tworzenie hydratów soli MgCl 2 ·6H 2 O [Mg(H 2 O) 6 2+ ](Cl – ) 2 FeCl 3 ·6H 2 O [Fe(H 2 O) 6 3+ ](Cl –"— Zapis prezentacji:

1 chemia stosowana I temat: związki kompleksowe

2 tworzenie hydratów soli MgCl 2 ·6H 2 O [Mg(H 2 O) 6 2+ ](Cl – ) 2 FeCl 3 ·6H 2 O [Fe(H 2 O) 6 3+ ](Cl – ) 3 KAl(SO 4 ) 2 ·12H 2 O [K(H 2 O) 6 + ][Al(H 2 O) 6 3+ ](SO 4 2– ) 2 NiSO 4 ·7H 2 O [Ni(H 2 O) 6 2+ ](SO 4 2– )(H 2 O)

3 pojęcia podstawowe Fe 3+ + 6 CN – [Fe(CN) 6 ] 3– ligand - L atom centralny, metal - M [Fe(CN) 6 ] 3– – jon kompleksowy K 3 [Fe(CN) 6 ] –związek kompleksowy, koordynacyjny, zespolony

4 struktura przestrzenna kompleksów LK - liczba koordynacyjna LK = 2, liniowa LK = 4, tetraedryczna LK = 4, płasko-kwadratowa LK =6, oktaedryczna

5 zdolność do tworzenia kompleksów gazy szlachetne - nie tworzą kompleksów niemetale - nie tworzą kompleksów metale I - tworzą jedynie nieliczne kompleksy metale II - tworzą kompleksy metale III - szczególnie łatwo tworzą liczne kompleksy

6 przegląd ligandów Ligandami mogą być obojętne cząsteczki lub aniony zawierające atomy z wolnymi parami elektronowymi. W szczególności S, N, O, fluorowce (F, Cl, Br, I), a nawet C i H. Ligandy z fluorowcami (tylko proste aniony): jony fluorkowe (F – ):[FeF 6 ] 3–, [BF 4 ] –, [SiF 6 ] 2– jony chlorkowe (Cl – ):[SnCl 6 ] 2–, [AuCl 4 ] –, [PtCl 6 ] 2– jony jodkowe (I – ):[CdI 4 ] 2–, [BiI 4 ] –, [HgI 4 ] 2– Ligandy z wodorem: jony wodorkowe (H – ):[AlH 4 ] –, [BH 4 ] – silne reduktory LiAlH 4, NaBH 4 rozpuszczanie metali szlachetnych przez wodę królewską (HNO 3 + HCl)

7 przegląd ligandów Ligandy z tlenem: woda (H 2 O) jony hydroksylowe (OH – ): [Al(OH) 4 ] –, [Sn(OH) 3 ] –, [Zn(OH) 4 ] 2– jony węglanowe (CO 3 2– ), jony fosforanowe (PO 4 3– ), jony siarczanowe(VI) (SO 4 2– ), jony siarczanowe(IV) (SO 3 2– ) jony azotanowe(III) (nitrito-O) ( ONO):[Co(ONO) 6 ] 3– jony karboksylanowe (RCOO – ):[Pb(CH 3 COO) 4 ] 2– jony tlenkowe (O 2– ):[CrO 4 ] 2–, [MnO 4 ] – nadtlenek wodoru (H 2 O 2 ):[TiO(H 2 O 2 )] 2+ jony nadtlenkowe (O 2 2– ):[CrO(O 2 )]

8 przegląd ligandów Ligandy z siarką: jony tiosiarczanowe (S 2 O 3 2– ):[Ag(S 2 O 3 ) 2 ] 3–, stosowany jako utrwalacz fotograficzny jony siarczkowe (S 2– ):[AsS 3 ] 3–, [SbS 3 ] 3–, [SnS 3 ] 2– jony rodankowe (tiocyjano-S) ( SCN – ) [Fe(SCN) 6 ] 3–, [Co(SCN) 4 ] – Ligandy z węglem: jony cyjankowe (CN – ):[Ag(CN) 2 ] –, [Au(CN) 2 ] –, [Au(CN) 4 ] –, [Cd(CN) 4 ] 2–, [Fe(CN) 6 ] 3–, [Fe(CN) 6 ] 4– ważne zastosowanie w galwanotechnice, ekstrakcja złota

9 przegląd ligandów Ligandy z azotem: amoniak (NH 3 ):[Ag(NH 3 ) 2 ] +, [Cu(NH 3 ) 4 ] 2+, [Zn(NH 3 ) 4 ] 2+ odczynnik Schweitzera (rozpuszcza celulozę): Cu(OH) 2 + 4NH 3 [Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ (OH – ) 2 hydrazyna (N 2 H 4 ), hydroksyloamina (NH 2 OH), jony rodankowe (tiocyjano-N) (SCN – ), jony azydkowe (N 3 – ) jony azotanowe(III) (nitrito-N) ( NO 2 ) etylenodiamina (en = NH 2 CH 2 CH 2 NH 2 ):[Cu(en) 2 ] 2+, [Cd(en) 2 ] 2+ odczynniki do rozpuszczania celulozy: CUEN[Cu(en) 2 ] 2+ (OH – ) 2 CADOXEN[Cd(en) 2 ] 2+ (OH – ) 2

10 ligandy chelatowe (kleszczowe) jony szczawianowe (ox): [Fe(ox) 3 ] 3– dimetyloglioksym (dmg): [Ni(dmg) 2 ] 1,10-fenantrolina (phen): [Fe(phen) 3 ] 2+ 8-hydroksychinolina (oxinate): [Al(oxinate) 3 ] etylenodiamina (en)

11 ligandy wielokleszczowe trietylenotetraamina (trien) kwas winowy (tartrate) kwas cytrynowy (citrate) trietanoloamina (tea)

12 EDTA kwas etyleno_di_amino_terta_octowy (EDTA) Trwałość kompleksów chelatowych jest znacznie większa. EDTA tworzy kompleksy nawet z Mg 2+ lub Ca 2+. Służy m.in. do oznaczania stopnia twardości wody.

13 izomerie związków kompleksowych izomeria jonowa: [Co(NH 3 ) 5 (SO 4 )]Br - [Co(NH 3 ) 5 Br]SO 4 izomeria wiązaniowa: jony pentaamina(nitrito-N)kobaltu(III) [Co(NH 3 ) 5 (NO 2 )] 2+ jony pentaamina(nitrito-O)kobaltu(III) [Co(NH 3 ) 5 (ONO)] 2+ izomeria hydratacyjna: [Cr(H 2 O) 6 ]Cl 3 - [Cr(H 2 O) 5 Cl]Cl 2 ·H 2 O - [Cr(H 2 O) 4 Cl 2 ]Cl·2H 2 O

14 izomerie związków kompleksowych stereoizomeria: geometryczna optyczna

15 izomerie związków kompleksowych

16 równowaga tworzenia kompleksu Fe 3+ + 6 CN – [Fe(CN) 6 ] 3– = ________ C [Fe(CN) 6 ] 3– C Fe 3+ ·C 6 CN – [Fe(CN) 6 ] 3– Fe 3+ + 6 CN – K = ________ C Fe 3+ ·C 6 CN – C [Fe(CN) 6 ] 3– stała trwałości kompleksu: stała dysocjacji kompleksu: log = –logK = pK

17 równowagi stopniowe [Ni(H 2 O) 6 ] 2+ [Ni(H 2 O) 5 (NH 3 )] 2+ [Ni(H 2 O) 4 (NH 3 ) 2 ] 2+ [Ni(H 2 O) 3 (NH 3 ) 3 ] 2+ [Ni(H 2 O) 2 (NH 3 ) 4 ] 2+ [Ni(H 2 O)(NH 3 ) 5 ] 2+ [Ni(NH 3 ) 6 ] 2+ [Co(H 2 O) 6 ] 3+.. [Co(H 2 O)(NH 3 ) 5 ] 3+ [Co(NH 3 ) 6 ] 3+ [Cr(NH 3 ) 6 ] 3+ [CrCl(NH 3 ) 5 ] 2+ [CrCl 2 (NH 3 ) 4 ] + [CrCl 3 (NH 3 ) 3 ] [CrCl 4 (NH 3 ) 2 ] –

18 wpływ trwałości kompleksów na rozpuszczalność AgCl /s/ Ag + + Cl – pK so = 9,96C Ag + = 1,05×10 –5 M AgBr /s/ Ag + + Br – AgI /s/ Ag + + I – Ag 2 S /s/ 2Ag + + S 2– pK so = 12,4C Ag + = 6,31×10 –7 M pK so = 16,0C Ag + = 1,00×10 –8 M pK so = 49,5C Ag + = 3,98×10 –17 M Ag + + 2NH 3 [Ag(NH 3 ) 2 ] + Ag + + 2S 2 O 3 2– [Ag(S 2 O 3 ) 2 ] 3– Ag + + 2CN – [Ag(CN) 2 ] – log = 7,6C Ag + = 3,9×10 –8 M log = 12,8C Ag + = 2,5×10 –13 M log = 21,4C Ag + = 6,2×10 –22 M zakładając początkowo C Ag + = 0,01M i C L = 0,1 M AgCl rozpuszcza się już w (NH 4 ) 2 CO 3 /aq/ (małe stężenie NH 3 ) AgBr rozpuszcza się w NH 3 /aq/ AgI nie rozpuszcza się w NH 3 /aq/, ale rozpuszcza w Na 2 S 2 O 3 /aq/ Ag 2 S nie rozpuszcza się w Na 2 S 2 O 3/aq/, ale rozpuszcza w KCN /aq/

19 równowagi w roztworach - podsumowanie AgNO 3 + CH 3 COONH 4 H 2 O, Ag +, NH 4 +, NO 3 –, CH 3 COO – H 3 O + + OH – CH 3 COOAg /s/ NH 3 + H 3 O + OH – + CH 3 COOH H 3 O + OH – NH 3 CH 3 COOH [Ag(NH 3 ) 2 ] + CH 3 COOAg /s/ AgOH /s/ [Ag(NH 3 ) 2 ] + AgOH /s/ ?


Pobierz ppt "Chemia stosowana I temat: związki kompleksowe. tworzenie hydratów soli MgCl 2 ·6H 2 O [Mg(H 2 O) 6 2+ ](Cl – ) 2 FeCl 3 ·6H 2 O [Fe(H 2 O) 6 3+ ](Cl –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google