Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Aminy – właściwości fizyczne Typ amoniaku 1 o rzędowe 2 o rzędowe3 o rzędowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Aminy – właściwości fizyczne Typ amoniaku 1 o rzędowe 2 o rzędowe3 o rzędowe."— Zapis prezentacji:

1 1 Aminy – właściwości fizyczne Typ amoniaku 1 o rzędowe 2 o rzędowe3 o rzędowe

2 2 Aminy – właściwości fizyczne Możliwość tworzenia wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami aminy 1 o powoduje, że mają one wyższą temperaturę wrzenia od izomerycznych amin 2 o i 3 o rzędowych

3 3 Aminy – właściwości fizyczne Możliwość tworzenia wiązań wodorowych z wodą typu NH-O i N-HO powoduje, że rozpuszczalność w wodzie amin 1 o jest lepsza od izomerycznych amin 2 o i 3 o rzędowych

4 4 Aminy – podział amin Aminy AlifatyczneAromatyczne 1 o rzędowe 2 o rzędowe 3 o rzędowe 1 o rzędowe 3 o rzędowe 2 o rzędowe

5 5 Aminy – właściwości chemiczne główne centrum reakcyjne, centrum nukleofilowe centrum reakcyjne, centrum nukleofilowe dodatkowe centra reakcyjne, centra nukleofilowe

6 6 Aminy – nazewnictwo Istnieją dwa sposoby nazewnictwa amin: 1. Grupę NH 3 traktuje się jako wodorek macierzysty. Do atomu azotu dołączone są zatem podstawniki alkolowe lub arylowe 2. Do najdłuższego łańcucha dołączona jest funkcja aminowa, pozostałe grupy alkilowe (arylowe) przyłączone do atomu azotu traktuje się jako podstawniki, miejsce ich przyłączenia wskazuje się wielką literą N butyloamina, 1-aminobutan N-etylobutyloamina, N-etylo-1-aminobutan trietyloamina N,N-dietyloaminoetan

7 7 Aminy – nazewnictwo N-etylo-N-metylobutyloamina N-etylo-N-metylo-1-aminobutan N-etylo-2-metylobutyloamina N-etylo-2-metylo-1-aminobutan N-metylo-1,2-dimetylopropyloamina N-metylo-3-metylo-2-aminobutan N-izobutylo-N-metyloanilina

8 8 Aminy – metody syntezy X= halogen, siarczan, todylan Redukcja aromatycznych nitrozwiązków Aminy I o można otrzymać w jednoetapowej reakcji związku karbonylowego z mrówczanem amonu. Reakcja Leuckarta.

9 9 Aminy – właściwości chemiczne X=Cl, OR, OOCR. Reakcję przeprowadza się najczęściej w obecności aminy III o, celem usunięcia powstałego chlorowodoru lub kwasu. W reakcji powstają amidy R, R = H, alkil, aryl

10 10 Aminy – właściwości chemiczne amidy

11 11 Aminy – właściwości chemiczne Nietrwałe układy geminalne

12 12 Aminy – właściwości chemiczne Reakcje z kwasem azotowym(III) (azotawym) 1 o aminy alifatyczne 2 o aminy alifatyczne Powstały karbokation ulega dalszym reakcjom N-nitrozoamina Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

13 13 Aminy – właściwości chemiczne, Reakcje z kwasem azotowym(III) (azotawym) 3 o aminy alifatyczne w reakcji z kwasem azotawym dają mieszaninę różnych produktów rozkładu, natomiast aminy aromatyczne ulegają reakcj C-nitrozowaniu w pozycji para. Jeżeli pozycja para jest zajęta to w pozycji orto. N-nitrozoamina chlorek benzenodiazoniowy Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

14 14 Związki diazoniowe – wykorzystanie w syntezie Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

15 15 Związki diazoniowe – wykorzystanie w syntezie Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

16 16 Związki diazoniowe – synteza barwników Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

17 17 Nitrozwiązki – właściwości fizyczne Nitrozwiązki posiadają duży moment dipolowy, dlatego odznaczają się wysoką temp. wrzenia.

18 18 Nitrozwiązki – metody syntezy Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

19 19 Nitrozwiązki – metody syntezy Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

20 20 Nitrozwiązki

21 21 Nitrozwiązki - redukcja

22 22 Nitrozwiązki - redukcja

23 23


Pobierz ppt "1 Aminy – właściwości fizyczne Typ amoniaku 1 o rzędowe 2 o rzędowe3 o rzędowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google