Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IZOMERIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Kliknij aby przejść dalej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IZOMERIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Kliknij aby przejść dalej."— Zapis prezentacji:

1

2 IZOMERIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Kliknij aby przejść dalej

3 lub konfiguracją przestrzenną cząsteczki. kliknij lub konfiguracją przestrzenną cząsteczki. kliknij kolejnością lub sposobem połączenia atomów w cząsteczce (wzorem strukturalnym) kliknij kolejnością lub sposobem połączenia atomów w cząsteczce (wzorem strukturalnym) kliknij IZOMERY – to związki posiadające identyczny wzór sumaryczny, lecz różniące się: Izomery różnią się między sobą właściwościami chemicznymi i fizycznymi.

4 Wzór sumaryczny: C 4 H 10 n-butan metylopropan

5 Wzór sumaryczny: C 2 H 2 Cl 2 cis-1,2-dichloroetentrans-1,2-dichloroeten CC Cl Cl H H CC Cl H Cl H

6 IZOMERIA KONSTYTUCYJNA (STRUKTURALNA) ENANCJOMERIA METAMERIA IZOMERIA ŁAŃCUCHOWA IZOMERIA POŁOŻENIA TAUTOMERIA IZOMERIA CIS-TRANS INNE RODZAJE STEREOIZOMERII Kliknij wybrany rodzaj izomerii STEREOIZOMERIA (PRZESTRZENNA) DIASTEREO- IZOMERIA

7 IZOMERIA ŁAŃCUCHOWA – zjawisko występowania związków organicznych o tym samym wzorze sumarycznym w dwóch lub więcej postaciach różniących się KSZTAŁTEM ŁAŃCUCHA WĘGLOWEGO. Wzór sumaryczny: C 5 H 12 n-pentan metylobutan dimetylopropan

8 IZOMERIA POŁOŻENIA PODSTAWNIKA – zjawisko występowania związków organicznych o tym samym wzorze sumarycznym w dwóch lub więcej postaciach różniących się POŁOŻENIEM GRUPY FUNKCYJNEJ. Wzór sumaryczny: C 3 H 7 OH 1-propanol 2-propanol H 3 CCH 2 CH 2 OH CHH 3 C OH CH 3

9 IZOMERIA POŁOŻENIA WIĄZANIA WIELOKROTNEGO – izomeria strukturalna, polegająca na występowanuiu dwóch lub więcej związków o tym samym składzie chemicznym lecz różniących się POŁOŻENIEM NIENASYCONYCH WIĄZAŃ w cząsteczce. Wzór sumaryczny: C 4 H 6 H 2 C CH CH 2 CH 3 CH 3 CHCHCH 3 1-buten 2-buten

10 METAMERIA – izomeria strukturalna, polegająca na występowanuiu dwóch lub więcej związków o tym samym składzie chemicznym lecz różniących się GRUPĄ FUNKCYJNĄ. Wzór sumaryczny: C 2 H 6 O alkohol etylowyeter dimetylowy C 2 H 5 OH CH 3 OCH 3 H 3 CCH 2 OH H 3 COCH 3

11 TAUTOMERIA – zjawisko występowania związków organicznych o tym samym wzorze sumarycznym w dwóch odmianach izomerycznych, nazywanych tautomerami i pozostających ze sobą w równo- wadze. Zjawisko tautomerii występuje w związkach, które zawierają grupy: związane z grupą nienasyconą. Następuje wówczas ODSZCZEPIENIE KATIONU H + I PRZENIESIENIE GO, DO NIENASYCONEJ GRUPY, z jednoczesnym przesunięciem podwójnego wiązania. Wzór sumaryczny: C 2 H 4 Oetenol aldehyd octowy CH 3 CH 2 CHNH 2 NH C C H H H O H CC H H H O H C 2 H 3 OH CH 3 CHO

12 IZOMERIA CIS-TRANS – izomeria geometryczna, występuje w związkach posiadających podwójne wiązanie między atomami węgla oraz dwa różne podstawniki przy tych atomach. Izomery mające JEDNAKOWE PODSTAWNIKI PO TEJ SAMEJ STRONIE podwójnego wiązania nazywamy CIS-IZOMERAMI, a izomery z RÓŻNYMI PODSTAWNIKAMI PO TEJ SAMEJ STRONIE podwójnego wiązania nazywamy TRANS-IZOMERAMI. W ogólniejszym znaczeniu izomeria cis-trans odnosi się również do układów cyklicznych. Wzór sumaryczny: C 4 H 8 H 3 C CC CH 3 H H H CC H H 3 C CH 3 cis-2-buten trans-2-buten

13 ENANCJOMERIA – zjawisko występowania cząsteczek związków w izomerycznych postaciach mających się do siebie tak jak PRZEDMIOT I JEGO LUSTRZANE ODBICIE. Jeżeli cząsteczka i jej lustrzane odbicie nie są takie same to związek chemiczny tworzy izomery optyczne. Jest to możliwe wtedy gdy cząsteczka nie posiada płaszczyzny ani środka symetrii. Wzór strukturalny: kwas D-(-)-mlekowykwas L-(+)-mlekowy

14 C ząsteczki związków organicznych są identyczne wtedy i tylko wtedy, gdy są zbudowane z takich samych atomów, występujących w takich samych ilościach i ułożonych w identyczny sposób. Jeżeli występują jakiekolwiek różnice w układzie atomów, to porównywane cząsteczki są izomeryczne, a odpowiadające im substancje posiadają różne właściwości, a zatem są róznymi związkami chemicznymi. I m większe różnice występują w budowie cząsteczek izomerów tym większe różnice występują w ich właściwościach.


Pobierz ppt "IZOMERIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Kliknij aby przejść dalej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google