Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Technologii Drewna SGGW Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna Chemia stosowana II chemia organiczna dr inż. Janusz ZAWADZKI p. 2/44

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Technologii Drewna SGGW Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna Chemia stosowana II chemia organiczna dr inż. Janusz ZAWADZKI p. 2/44"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Technologii Drewna SGGW Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna Chemia stosowana II chemia organiczna dr inż. Janusz ZAWADZKI p. 2/44 janusz_zawadzki@sggw.pl

2 E.Białecka-Florjańczyk, J.Włostowska, Podstawy chemii organicznej, SGGW, Warszawa 1999 E.Białecka-Florjańczyk, J.Włostowska, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej, Wyd. SGGW Warszawa 2003 T.Drapała Chemia organiczna R.T.Morrison, R.N.Boyd Chemia organiczna, PWN Warszawa 1994 R.Brewster Podstawy chemii organicznej PWN Warszwa1967 D.Krutul Ćwiczenia z chemii drewna oraz wybranych zagadnień chemii organicznej, SGGW Warszawa 2003. Literatura

3 Zakaz Pauliego: Dwa elektrony nie mogą mieć identycznych wartości wszystkich czterech liczb kwantowych: n, l, m, m s. Jeden orbital mogą zajmować co najwyżej dwa elektrony, o przeciwnych spinach - elektrony sparowane. Reguła Hunda: Orbitale tego samego poziomu (podpowłoki) zapełniane są tak aby jak najwięcej elektronów było niesparowanych. 1s2s2p Ne 1s2s2p F 1s2s2p O 1s2s2p N 1s2s2p C 1s2s2p B 1s2s Be 1s2s Li 1s He 1s H Budowa sfery elektronowej w atomach wieloelektronowych

4 Budowa atomu węgla Z konfiguracji elektronowej zewnętrznej (walencyjnej) powłoki atomu węgla w stanie podstawowym wynika, że atom ten posiada 2 niesparowane elektrony, a więc jest dwuwiązalny (C podst 1s 2 2s 2 p 2 ) Doświadczenie wykazuje jednak, że atomy węgla w związkach organicznych są czterowiązalne. Następuje rozbicie pary elektronowej 2s 2 na 2 niesparowane elektrony, czyli atom węgla ze stanu podstawowego przechodzi w stan wzbudzony (C wzbudzony 1s 2 2s 1 2p 3 ). Niesparowane elektrony ulegają hybrydyzacji typu sp 3, co tłumaczy czterowartościowość atomów węgla w związkach organicznych.

5 Orbitale molekularne Gdy osie orbitali wiążących się atomów leżą na prostej łączącej jądra tych atomów wówczas chmury elektronowe nakładają się tworząc wiązania typu. Wiązanie powstaje przez poprzeczne nałożenie się chmur elektronowych nie zhybrydyzowanych orbitali p.Osie nie leżą na prostej łączącej jądra.

6 Hybrydyzacje orbitali s i p sp 3 wszystkie wiązania równej długości wszystkie kąty równe (109,5°)

7 Hybrydyzacja orbitali atomowych etylen hybrydyzacja sp 2 cząsteczka płaska acetylen hybrydyzacja sp cząsteczka liniowa

8 Układ okresowy pierwiastków z podaną elektroujemnością H 2,1 Li 1,0 Na 0,9 K 0,8 Rb 0,8 Cs 0,7 Fr 0,7 Be 1,5 Mg 1,2 Ca 1,0 Sr 1,0 Ba 0,9 Ra 0,9 La 1,0 Ac 1,1 Sc 1,3 Y 1,2 Ti 1,5 Zr 1,4 Hf 1,3 Rf V 1,6 Nb 1,6 Ta 1,5 Db Cr 1,6 Mo 1,8 W 1,7 Sg Mn 1,5 Tc 1,9 Re 1,9 Bh Fe 1,8 Ru 2,2 Os 2,2 Hs Co 1,9 Rh 2,2 Ir 2,2 Mt Ni 1,9 Pd 2,2 Pt 2,2 Cu 1,9 Ag 1,9 Au 2,4 Zn 1,6 Cd 1,7 Hg 1,9 B 2,0 Al 1,5 Ga 1,6 In 1,7 Tl 1,8 C 2,5 Si 1,8 Ge 1,8 Sn 1,8 Pb 1,9 N 3,0 P 2,1 As 2,0 Sb 1,9 Bi 1,9 O 3,5 S 2,5 Se 2,4 Te 2,1 Po 2,0 F 4,0 Cl 3,0 Br 2,8 I 2,5 At 2,2 He Ne Ar Kr Xe Rn

9 Rodzaje dysocjacji wiązania kowalencyjnego Rozpad heterolityczny (X- chlorowiec, Y – metal) Rozpad homolityczny Generalnie w związkach organicznych występuje wiązanie kowalencyjne, względna elektroujemność pozwala przewidywać kierunek polaryzowalności. Szereg elektroujemności (uproszczony): Na { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/429414/1/slides/slide_8.jpg", "name": "Rodzaje dysocjacji wiązania kowalencyjnego Rozpad heterolityczny (X- chlorowiec, Y – metal) Rozpad homolityczny Generalnie w związkach organicznych występuje wiązanie kowalencyjne, względna elektroujemność pozwala przewidywać kierunek polaryzowalności.", "description": "Szereg elektroujemności (uproszczony): Na

10 Siły oddziaływań międzycząsteczkowych dla związków o budowie kowalencyjnej Oddziaływanie typu dipol-dipol. Cząsteczki polarne oddziałują na siebie znacznie silniej niż niepolarne Wiązanie wodorowe. Forma asocjacji pomiędzy atomem silnie elektroujemnym i atomem wodoru związanym kowalencyjnie z innym atomem elektroujemnym. Atomy elektroujemne gł. F, O, N. Siły van der Waalsa. Wskutek ruchu elektronów w obszarze jąder atomowych nawet wówczas, gdy =0 symetria rozkładu ładunku może być zakłócona przez tworzenie tzw. chwilowych dipoli. Taki dipol chwilowy może indukować dipol w przeciwnej orientacji w cząsteczce sąsiedniej.


Pobierz ppt "Wydział Technologii Drewna SGGW Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna Chemia stosowana II chemia organiczna dr inż. Janusz ZAWADZKI p. 2/44"

Podobne prezentacje


Reklamy Google