Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Alkohole Typ wody. 2 Alkohole Typ wody 3 Alkohole Właściwości fizyczne Tworzenie wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami alkoholu powoduje, że mają

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Alkohole Typ wody. 2 Alkohole Typ wody 3 Alkohole Właściwości fizyczne Tworzenie wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami alkoholu powoduje, że mają"— Zapis prezentacji:

1 1 Alkohole Typ wody

2 2 Alkohole Typ wody

3 3 Alkohole Właściwości fizyczne Tworzenie wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami alkoholu powoduje, że mają one wysoką temperaturę wrzenia Tworzenie wiązań wodorowych pomiędzy wodą a alkoholem powoduje, że alkohole zawierające do 4 atomów węgla doskonale rozpuszczają się w wodzie Część hydrofobowa Część hydrofilowa

4 4 Alkohole Nazewnictwo alkanalkanol butanButan-1-ol Butan-2-ol

5 5 1,2-dichloro-2-metylobutan-3-ol 3,4-dichloro-3-metylobutan-2-ol 2-bromo-1-metylocykloheksan-4-ol 3-bromo-4-metylocykloheksanol Alkohole Nazewnictwo

6 6 Alkohole Nazewnictwo

7 7 Niektóre grupy w nomenklaturze podstawnikowej nigdy nie są traktowane jako grupy funkcyjne, nazywamy je grupami podrzędnymi. W nazwie związku ich obecność wskazywana jest wyłącznie w formie przedrostka: Niektóre grupy charakterystyczne (podrzędne) wskazywane w nomenklaturze podstawnikowej wyłączne przedrostkami Grupa Przedrostek -Br bromo- -N 3 azydo- -Cl chloro- -NO nitrozo- -F fluoro- -NO 2 nitro- -I jodo- -O-R alkoksy- (alkiloksy-) -S-R alkilosulfanylo- Alkohole Nazewnictwo

8 8 Alkohole Nazewnictwo Chociaż znanych jest wiele związków wielofunkcynych, to w nazwie nigdy nie mogą pojawić się dwie grupy funkcyjne w formie przyrostka. Wsród grup głównych ustalono pewną kolejność pierwszeństwa (ważność). Tylko grupa o największym pierwszeństwie może być pokazana w nazwie w formie przyrostka. Pozostałe grupy w nazwie związku występują w formie przedrostka. Grupy główne wg pierwszeństwa kwasy karboksylowe -COOH bezwodniki kwasowe estry halogenki kwasowe amidy nitryle aldehydy i ketony alkohole i fenole -ol (hydroksy-) tiole aminy iminy

9 9 Nazewnictwo Alkohole 4-hydroksyhekan-2-onKwas 3-hydroksybenzoesowy 2-bromo-7-metylonaftalen-1-ol 2-bromo-7-metylo-1-naftol Kwas 7-bromo-8-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy

10 10 Alkohole podział Alkohole monowodorotlenowewielowodorotlenowe alifatyczne (nasycone) alifatyczne (nasycone) aromatyczne (fenole) aromatyczne (fenole)

11 11 Alkohole podział Alkohole alifatyczne Pierwszorzędowe 1 o Drugorzędowe 2 o Trzeciorzędowe 3 o

12 12 Alkohol alkilowy Alkohol bytylowy Nazewnictwo Alkohole Alkohol tert-bytylowy Alkohol sec-bytylowy Alkohol izopentylowy

13 13 Alkohole Metody otrzymywania

14 14 Alkohole Metody otrzymywania Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

15 15 Alkohole Metody otrzymywania Hydroliza halogenków alkilowych Otrzymywanie alkoholi 1 o w reakcji z formaldehydem Otrzymywanie alkoholi 2 o w reakcji z dowolnym aldehydem Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

16 16 Synteza alkoholi 3 o z ketonów lub estrów kwasów karboksylowych Alkohole Metody otrzymywania Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

17 17 Alkohole Metody otrzymywania Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

18 18 Alkohole i fenole Metody otrzymywania Dopuszczona przez CKE! Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

19 19 Alkohole i fenole Właściwości chemiczne

20 20 Alkohole i fenole Właściwości chemiczne Równowaga bardzo silnie przesunięta w lewo

21 21 Alkohole i fenole Właściwości chemiczne

22 22 Alkohole i fenole Właściwości chemiczne Synteza eterów Williamsona halogenek powinien być 1 o Synteza estrów kwasów karboksylowych alkanian alkilu: etanian etylu propanian metylu alkanokarboksylan alkilu: cykloheksanokarboksylan propylu Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

23 23 Alkohole Właściwości chemiczne Synteza halogenków alkilowych chlorek tionylu Według mechanizmu S N 2 ulegają reakcji alkohole 1 o i 2 o X=Cl, Br, I X=Br, I Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

24 24 Alkohole Właściwości chemiczne Alkohole 3 o reagują według mechanizmu S N 1

25 25 Alkohole Właściwości chemiczne W przypadku gdy reszta kwasowa charakteryzuje się znikomą nukleofilowością, alkohole 2 o i 3 o ulegają reakcji eliminacji H 2 O (H 2 SO 4, H 3 PO 4 Według identycznego mechanizmu reagują alkohole 3 o Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

26 26 Alkohole Właściwości chemiczne

27 27 Alkohole Właściwości chemiczne - utlenianie 1 o rzędowe alkohole utleniane są do kwasów karboksylowych 2 o rzędowe alkohole utleniane są do kwasów karboksylowych

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32


Pobierz ppt "1 Alkohole Typ wody. 2 Alkohole Typ wody 3 Alkohole Właściwości fizyczne Tworzenie wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami alkoholu powoduje, że mają"

Podobne prezentacje


Reklamy Google