Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alkohole Typ wody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alkohole Typ wody."— Zapis prezentacji:

1 Alkohole Typ wody

2 Alkohole Typ wody

3 Alkohole Właściwości fizyczne
Tworzenie wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami alkoholu powoduje, że mają one wysoką temperaturę wrzenia Tworzenie wiązań wodorowych pomiędzy wodą a alkoholem powoduje, że alkohole zawierające do 4 atomów węgla doskonale rozpuszczają się w wodzie Część hydrofobowa Część hydrofilowa

4 Alkohole Nazewnictwo alkan alkanol Butan-2-ol butan Butan-1-ol

5 Alkohole Nazewnictwo 1,2-dichloro-2-metylobutan-3-ol
2-bromo-1-metylocykloheksan-4-ol 3-bromo-4-metylocykloheksanol 3,4-dichloro-3-metylobutan-2-ol

6 Alkohole Nazewnictwo

7 Alkohole Nazewnictwo Niektóre grupy w nomenklaturze podstawnikowej nigdy nie są traktowane jako grupy funkcyjne, nazywamy je grupami podrzędnymi. W nazwie związku ich obecność wskazywana jest wyłącznie w formie przedrostka: Niektóre grupy charakterystyczne (podrzędne) wskazywane w nomenklaturze podstawnikowej wyłączne przedrostkami Grupa Przedrostek -Br bromo- -N3 azydo- -Cl chloro- -NO nitrozo- -F fluoro- -NO2 nitro- -I jodo- -O-R alkoksy- (alkiloksy-)     -S-R alkilosulfanylo-

8 Alkohole Grupy główne wg pierwszeństwa Nazewnictwo
Chociaż znanych jest wiele związków wielofunkcynych, to w nazwie nigdy nie mogą pojawić się dwie grupy funkcyjne w formie przyrostka. Wsród grup głównych ustalono pewną kolejność pierwszeństwa (ważność). Tylko grupa o największym pierwszeństwie może być pokazana w nazwie w formie przyrostka. Pozostałe grupy w nazwie związku występują w formie przedrostka. Grupy główne wg pierwszeństwa kwasy karboksylowe -COOH bezwodniki kwasowe estry halogenki kwasowe amidy nitryle aldehydy i ketony alkohole i fenole -ol (hydroksy-) tiole aminy iminy

9 Alkohole Nazewnictwo 4-hydroksyhekan-2-on Kwas 3-hydroksybenzoesowy
2-bromo-7-metylonaftalen-1-ol 2-bromo-7-metylo-1-naftol Kwas 7-bromo-8-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy

10 Alkohole Alkohole podział monowodorotlenowe wielowodorotlenowe
alifatyczne (nasycone) aromatyczne (fenole) alifatyczne (nasycone) aromatyczne (fenole)

11 Alkohole Alkohole alifatyczne podział Pierwszorzędowe 1o Drugorzędowe
Trzeciorzędowe 3o

12 Alkohol tert-bytylowy
Alkohole Nazewnictwo Alkohol alkilowy Alkohol bytylowy Alkohol sec-bytylowy Alkohol tert-bytylowy Alkohol izopentylowy

13 Alkohole Metody otrzymywania

14 Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej
Alkohole Metody otrzymywania Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

15 Alkohole Metody otrzymywania Hydroliza halogenków alkilowych
Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej Otrzymywanie alkoholi 1o w reakcji z formaldehydem Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej Otrzymywanie alkoholi 2o w reakcji z dowolnym aldehydem

16 Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej
Alkohole Metody otrzymywania Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej Synteza alkoholi 3o z ketonów lub estrów kwasów karboksylowych

17 Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej
Alkohole Metody otrzymywania Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

18 Alkohole i fenole Metody otrzymywania
Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej Dopuszczona przez CKE! Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

19 Alkohole i fenole Właściwości chemiczne

20 Alkohole i fenole Właściwości chemiczne
Równowaga bardzo silnie przesunięta w lewo

21 Alkohole i fenole Właściwości chemiczne

22 Alkohole i fenole Właściwości chemiczne Synteza eterów Williamsona
Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej Synteza eterów Williamsona halogenek powinien być 1o Synteza estrów kwasów karboksylowych alkanian alkilu: etanian etylu propanian metylu alkanokarboksylan alkilu: cykloheksanokarboksylan propylu

23 Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej
Alkohole Właściwości chemiczne Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej Synteza halogenków alkilowych X=Cl, Br, I X=Br, I chlorek tionylu Według mechanizmu SN2 ulegają reakcji alkohole 1o i 2o

24 Alkohole Właściwości chemiczne
Alkohole 3o reagują według mechanizmu SN1

25 Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej
Alkohole Właściwości chemiczne Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej W przypadku gdy reszta kwasowa charakteryzuje się znikomą nukleofilowością, alkohole 2o i 3o ulegają reakcji eliminacji H2O (H2SO4, H3PO4 Według identycznego mechanizmu reagują alkohole 3o

26 Alkohole Właściwości chemiczne

27 Alkohole Właściwości chemiczne - utlenianie
1o rzędowe alkohole utleniane są do kwasów karboksylowych 2o rzędowe alkohole utleniane są do kwasów karboksylowych

28

29

30

31

32


Pobierz ppt "Alkohole Typ wody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google