Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DYSOCJACJA JONOWA KWASÓW I ZASAD. Dysocjacja jonowa - proces rozpadu niektórych cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem wody. Jony obdarzone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DYSOCJACJA JONOWA KWASÓW I ZASAD. Dysocjacja jonowa - proces rozpadu niektórych cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem wody. Jony obdarzone."— Zapis prezentacji:

1 DYSOCJACJA JONOWA KWASÓW I ZASAD

2 Dysocjacja jonowa - proces rozpadu niektórych cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem wody. Jony obdarzone ładunkiem dodatnim – to kationy. Jony obdarzone ładunkiem ujemnym – to aniony.

3 Najważniejsze założenia teorii Arrheniusa: Najważniejsze założenia teorii Arrheniusa. Nie wszystkie elektrolity w jednakowym stopniu rozpadają się na jony. Elektrolity pod wpływem wody rozpadają się na jony dodatnie- kationy i ujemne- aniony. Suma ładunków elektrycznych jonów powstałych w wyniku dysocjacji jonowej jest równa zeru. Powstałe jony mają wpływ na właściwości chemiczne roztworu.

4 W cząsteczce wody występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Wzór sumaryczny, strukturalny i model cząsteczki wody: Wzór sumaryczny, strukturalny i model cząsteczki wody: O H 2 O O H 2 O H H H H Cząsteczka wody ma dwa bieguny- dodatni (przy atomach wodoru) i ujemny ( przy atomie tlenu) czyli jest dipolem elektrycznym : Cząsteczka wody ma dwa bieguny- dodatni (przy atomach wodoru) i ujemny ( przy atomie tlenu) czyli jest dipolem elektrycznym : (-) (-) O H H H H (+) (+) (+) (+) O HH O-O HH

5 Dysocjacja jonowa kwasu chlorowodorowego HCl H Cl O O + O O _.……………… O _.……………… + + O O O O H H H H H H H H H H H H H H

6 Modelowy schemat równania reakcji dysocjacji kwasu chlorowodorowego: H 2 O H 2 O + Kwas chlorowodorowy dysocjuje na kationy wodoru i aniony chlorkowe. Równanie reakcji dysocjacji jonowej kwasu chlorowodorowego: H 2 O H 2 O HCl H + + Cl - HCl H + + Cl - Cl H H+H+ Cl -

7 Modelowy schemat równania reakcji dysocjacji kwasu siarkowego (VI): H 2 O 2- H 2 O 2- + Kwas siarkowy (VI) dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczanowe (VI). Równanie reakcji dysocjacji jonowej kwasu siarkowego (VI): H 2 O H 2 O H 2 SO 4 2H + + SO 4 2- H 2 SO 4 2H + + SO 4 2- S O O O O H H S O O O O H+H+ H+H+

8 Dysocjacja jonowa kwasów: Kwasy są to takie substancje, które w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych Kwasy są to takie substancje, które w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych Roztwory wodne kwasów przewodzą prąd elektryczny, gdyż w roztworach tych istnieją jony dodatnie- kationy wodoru i jony ujemne- aniony reszt kwasowych Roztwory wodne kwasów przewodzą prąd elektryczny, gdyż w roztworach tych istnieją jony dodatnie- kationy wodoru i jony ujemne- aniony reszt kwasowych Kwasy powodują takie samo zabarwienie danego wskaźnika np. oranżu metylowego, gdyż wodne roztwory kwasów zawierają ten sam jon- kation wodoru H + Kwasy powodują takie samo zabarwienie danego wskaźnika np. oranżu metylowego, gdyż wodne roztwory kwasów zawierają ten sam jon- kation wodoru H +

9 Stopień dysocjacji- wielkość charakteryzująca elektrolity liczba cząsteczek zdysocjowanych liczba cząsteczek zdysocjowanych ά = ά = całkowita liczba cząsteczek całkowita liczba cząsteczek Ze względu na stopień dysocjacji dzielimy roztwory na: - elektrolity mocne - elektrolity słabe

10 Do elektrolitów mocnych zalicza się m.in. roztwory: Do elektrolitów mocnych zalicza się m.in. roztwory: HCl, H 2 SO 4, HNO 3, NaOH, KOH, Ca(OH) 2, Ba(OH) 2. HCl, H 2 SO 4, HNO 3, NaOH, KOH, Ca(OH) 2, Ba(OH) 2. Do elektrolitów słabych zalicza się m.in. roztwory zasad: Do elektrolitów słabych zalicza się m.in. roztwory zasad: Mg(OH) 2, NH 3. H 2 O. Mg(OH) 2, NH 3. H 2 O.

11 Dysocjacja jonowa zasady sodowej ……………. + - …………… Na O H O O O O O O O O H H H H H H H H H H H H H H H H

12 Modelowy schemat równania reakcji dysocjacji zasady sodowej Na O H H 2 O - H 2 O - + Na + O H Zasada sodowa dysocjuje na kationy sodu i aniony wodorotlenkowe. Równanie reakcji dysocjacji jonowej zasady sodowej H 2 O NaOH Na + + OH -

13 Modelowy schemat równania reakcji dysocjacji zasady wapniowej - H 2 O H 2 O + - Zasada wapniowa dysocjuje na kationy wapnia i aniony wodorotlenkowe. Równanie dysocjacji jonowej zasady wapniowej: H 2 O H 2 O Ca(OH) 2 Ca OH - Ca(OH) 2 Ca OH - Ca O O H H Ca 2+ O H O H

14 Dysocjacja jonowa zasad: Zasady, czyli wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie, w roztworze wodnym dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe Zasady, czyli wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie, w roztworze wodnym dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe Roztwory wodne wodorotlenków (zasad) przewodzą prąd elektryczny, gdyż zasady dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe Roztwory wodne wodorotlenków (zasad) przewodzą prąd elektryczny, gdyż zasady dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe Zasady powodują takie samo zabarwienie danego wskaźnika, gdyż roztwory wodne zasad zawierają ten sam jon- anion wodorotlenkowy OH - Zasady powodują takie samo zabarwienie danego wskaźnika, gdyż roztwory wodne zasad zawierają ten sam jon- anion wodorotlenkowy OH -

15 Opracowała: Marta Wyskiel


Pobierz ppt "DYSOCJACJA JONOWA KWASÓW I ZASAD. Dysocjacja jonowa - proces rozpadu niektórych cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem wody. Jony obdarzone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google