Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chemia stosowana I temat: wiązania chemiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chemia stosowana I temat: wiązania chemiczne."— Zapis prezentacji:

1 chemia stosowana I temat: wiązania chemiczne

2 rodzaje wiązań chemicznych
Każdy atom dąży do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego. Wiązanie jonowe – para elektronowa przechodzi całkowicie do jednego z atomów (A• + •B  A+ + :B–),

3 rodzaje wiązań chemicznych
Każdy atom dąży do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego. Wiązanie atomowe (kowalancyjne) – Dwa atomy mającce niesparowane elektrony uwspólniają parę elektronową.

4 rodzaje wiązań chemicznych
 - elektroujemność Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane – para elektronowa jest „przesunięta” w kierunku jednego z atomów.

5 skala elektroujemności wg Paulinga
H 2,1 Li 1,0 Na 0,9 K 0,8 Rb Cs 0,7 Fr Be 1,5 Mg 1,2 Ca Sr Ba Ra La Ac 1,1 Sc 1,3 Y Ti Zr 1,4 Hf Rf V 1,6 Nb Ta Db Cr Mo 1,8 W 1,7 Sg Mn Tc 1,9 Re Bh Fe Ru 2,2 Os Hs Co Rh Ir Mt Ni Pd Pt Cu Ag Au 2,4 Zn Cd Hg B 2,0 Al Ga In Tl C 2,5 Si Ge Sn Pb N 3,0 P As Sb Bi O 3,5 S Se Te Po F 4,0 Cl Br 2,8 I At He Ne Ar Kr Xe Rn NaCl H2O CH4

6 wiązania wielokrotne pierwsze wiązanie - współosiowe nakładanie orbitali - typ  kolejne wiązania - poprzeczne nakładanie orbitali - typ 

7 orbitale cząsteczkowe
wzmocnienie fali - orbital wiążący wygaszenie fali - orbital antywiążący

8 orbitale cząsteczkowe
orbital antywiążący wiązanie  (współosiowe) orbital wiążący orbital antywiążący wiązanie  (poprzeczne) orbital wiążący

9 dwuatomowe orbitale homojądrowe
*1s 1s 1s *1s 1s 1s  H2 He2 trwała nietrwała  He2+ trwała rząd wiązania: 1/2   Rząd wiązania: 1/2 ·(ilość e- na orbitalach wiążących - ilość e- na orbitalach antywiążących) *2s 2s 2s 1s  *2s 2s 2s  1s Be2 Li2 nietrwała trwała   

10 dwuatomowe orbitale homojądrowe
2pz 2py *2s 2s 2s  *2px 2px 2p *2pz *2py 2pz 2py *2s 2s 2s  *2px 2px 2p *2pz *2py N2 O2 rząd wiązania: 3 rząd wiązania: 2          

11 dwuatomowe orbitale homojądrowe
2pz 2py *2s 2s 2s  *2px 2px 2p *2pz *2py 2pz 2py *2s 2s 2s  *2px 2px 2p *2pz *2py F2  Ar2 nietrwała rząd wiązania: rząd wiązania: 1              

12 dwuatomowe orbitale heterojądrowe
LiH HF rząd wiązania: 1 * 2sLi 1sLi  1sH rząd wiązania: 1 2pzF 2pyF 1sH 2sF  *HF HF 2pF  orbitale niewiążące     

13 struktura metanu wszystkie wiązania równej długości
wszystkie kąty równe (109,5°)

14 hybrydyzacja orbitali atomowych
1s 2s 2p Be   1s 2s 2p Be    1s 2sp 2py,z Be   

15 hybrydyzacja orbitali atomowych
1s 2s 2p B    1s 2sp2 2pz B     1s 2s 2p B    

16 hybrydyzacja orbitali atomowych
1s 2s 2p C     metan 1s 2s 2p C      1s 2sp3 C      etylen hybrydyzacja sp2 cząsteczka płaska

17 hybrydyzacja orbitali atomowych
acetylen hybrydyzacja sp cząsteczka liniowa allen sp2 sp sp2

18 zwiąki o hybrydyzacji sp3

19 hybrydyzacje orbitali s i p
sp sp2 sp3 C N O

20 wiązanie koordynacyjne
Ładunek formalny atomu – różnica między ilością elektronów w stanie wolnym i w cząsteczce związku chemicznego. (Elektrony tworzące wiązania dzieli się między związane atomy)

21 związki azotu z tlenem

22 struktury rezonansowe
1— 1 2 1— 1 3 1— 1 3 1— 1 2 1 1 1— 1 3

23 struktury rezonansowe
1— 1 3 1— 1 3 1— 1 3 izoelektronowe 1— 1 2 1— 1 2 izoelektronowe

24 struktury izoelektronowe
2— 1 2 1— 1 2 2— 1 2 1— 1 2 anion azydkowy anion cyjanianowy anion piorunianowy stały N2O5 anion rodankowy kation nitroniowy

25 struktury związków węgla

26 hybrydyzacje z udziałem orbitali d
3s p P     3s p d P      dsp3 3s p S     3s p d S      dsp3 3s p d S       d2sp3 3s p Xe     3s p d Xe      dsp3 3s p d Xe       d2sp3 3s p d Xe        d3sp3

27 hybrydyzacje z udziałem orbitali d
dsp3 d2sp3 d3sp3 dsp2 dsp3 d2sp3

28 hybrydyzacje z udziałem orbitali d
dsp3 d2sp3 d3sp3

29 kwasy tlenowe pierwiastków 3 okresu


Pobierz ppt "Chemia stosowana I temat: wiązania chemiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google