Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Kierownik Katedry: dr hab. Jacek Rąb, prof. nzw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Kierownik Katedry: dr hab. Jacek Rąb, prof. nzw."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Kierownik Katedry: dr hab. Jacek Rąb, prof. nzw. w Pol. Śl.

2 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Zakłady funkcjonujące w ramach Katedry i ich władze Zakład Socjologii Kierownik: dr hab. Jacek Rąb, prof. nzw. w Pol. Śl. Zakład Zarządzania Kadrami Kierownik: dr hab. Jan Misztal, prof. nzw. w Pol. Śl. Zakład Filozofii i Metodologii Nauk Kierownik: dr hab. Waldemar Czajkowski

3 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Kadra Katedra Stosowanych Nauk Społecznych liczy w chwili obecnej 53 zatrudnione osoby, w tym: 7 profesorów, 27 doktorów, 19 magistrów.

4 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - Dynamizm i doświadczenie - wspólne sterowanie zmianą. CELE PROJEKTU: Wspieranie i utrzymanie zatrudnienia przez tych pracowników, których kwalifikacje można dostosować do wymagań stawianych przez społeczeństwo informacyjne i gospodarkę rynkową. Społeczno-kulturowe uwarunkowania transformacji na Ukrainie. Projekt badawczy dotyczy społecznych i kulturowych uwarunkowań transformacji na Ukrainie. Stały kontakt z Internationales Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy). Prowadzenie badań w zakresie integracji europejskiej. Prowadzenie projektów we współpracy z wieloma firmami np. DAEWOO, FIAT, MITTAL Steel Poland SA, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku. Przykładowe projekty wybrane działania pracowników Katedry dla przemysłu

5 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Propozycje badań wybrane propozycje badań Katedry dla przemysłu Funkcjonalna diagnoza zespołów pracowniczych – realizowana także za pomocą testów socjometrycznych, pozwalających określić nieformalną strukturę grupy, badania komunikacji wewnętrznej. Badania źródeł konfliktu oraz efektywnego nim zarządzania. Badania postaw i zachowań pracowniczych. Badanie wewnętrznego wizerunku organizacji. Badania motywacji, wartości i potrzeb pracowników. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Diagnozowanie wewnętrznego potencjału innowacyjnego organizacji.

6 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Propozycje badań wybrane propozycje badań Katedry dla przemysłu Badanie stylów przywódczych. Badanie skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi. Badanie zewnętrznego wizerunku organizacji. Badania komunikacji zewnętrznej. Badania konsumenckie, w tym szczególnie: ocena satysfakcji klienta oraz projektowanie potrzeb klienta. Ocena konkurencyjności przedsiębiorstwa. Badania marketingowe produktów. Badania przedinwestycyjne. Badania atrakcyjności inwestycyjnej organizacji.

7 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Oferta szkoleniowa tematyka szkoleń dla przemysłu Budowanie marki i wizerunku organizacji: brand image (wizerunek medialny), tworzenie tożsamości marki, analiza SWOT marketingu firmy, wybór środków promowania marki w mediach, Internecie i reklamie. Autoprezentacja i negocjacje: tworzenie przekazu perswazyjnego, przygotowanie prezentacji, wystąpienia publiczne, stosowanie technik wizualnych, reagowanie na ataki oponentów, wystąpienia w mediach, techniki i strategie oraz style negocjacji, manipulacje w negocjacjach. Marketing i Public relations: projektowanie badań marketingowych, strategie i plany marketingowe, wykorzystanie instrumentów marketingu mix, promocja i reklama w organizacjach zarządzających marketingowo, nośniki PR.

8 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Oferta szkoleniowa tematyka szkoleń dla przemysłu Psychologia biznesu: psychologia zachowań konsumenckich, psychologia zachowań i przywództwa, zarządzanie ryzykiem w organizacji. System ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi: metody oraz etapy procesu ocen pracowniczych, przeprowadzenie profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej, tworzenie arkuszy ocen oraz jakościowych ocen pisemnych, Assesment Center, reagowanie w sytuacjach trudnych. Tworzenie biznes planu: procedury tworzenia, rodzaje oraz cel biznes planu, dokonywanie analiz, bilansu i prognoz, kontrola realizacji biznes planu.

9 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Oferta szkoleniowa tematyka szkoleń dla przemysłu Zarządzanie firmą w sytuacji kryzysowej: wdrażanie programów antykryzysowych, właściwa polityka informacyjna w kryzysie, kontakty z mediami w sytuacji kryzysowej Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie: programy realizacji polityki informacyjnej, wydawnictwa własne przedsiębiorstwa, wydawnictwa on-line. Informatyka w biznesie: analizowanie, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych, wykorzystanie współczesnych narzędzi informatycznych, strategie i metody planowania e-biznesu, techniki komputerowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prezentacje i wystąpienia publiczne: profesjonalne przygotowanie prezentacji w Power Point, środki identyfikacji wizualnej firmy, sztuka pisania wystąpień publicznych, wystąpienia przed kamerą, autoprezentacja.

10 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Zapraszamy do współpracy! Sekretariat Katedry: ul. Roosevelta 26-28 41-800 Zabrze Tel.: (32) 2 777 323 E-mail: roz2@polsl.pl Strona internetowa: www.roz2.polsl.pl


Pobierz ppt "Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Kierownik Katedry: dr hab. Jacek Rąb, prof. nzw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google