Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I – ustalenie zakresu pracy - do Temat pracy Zakres teoretyczny i praktyczny Bibliografia II – ustalenie spisu treści do 1. wprowadzenie 2. problematyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I – ustalenie zakresu pracy - do Temat pracy Zakres teoretyczny i praktyczny Bibliografia II – ustalenie spisu treści do 1. wprowadzenie 2. problematyka."— Zapis prezentacji:

1

2 I – ustalenie zakresu pracy - do Temat pracy Zakres teoretyczny i praktyczny Bibliografia II – ustalenie spisu treści do 1. wprowadzenie 2. problematyka w świetle literatury 3. prezentacja jednostki (organizacji, instytucji) 4. praktyczna prezentacja problemu 5. podsumowanie i zalecenia na przyszłość

3 III – prezentacja przebiegu pracy IV – konsultacje indywidualne Oddanie 1 rozdziału pracy V – konsultacje indywidualne Oddanie 2 rozdziału pracy do V – konsultacje indywidualne Oddanie 3 rozdziału pracy do VI – prezentacja celów, założeń, zakresu i wyników pracy z użyciem multimediów Do VII – oddanie pracy do

4 Zakres tematyczny realizowanych prac dyplomowych

5 Działalność marketingowa w wybranym przedsiębiorstwie Instrumenty marketingowe na przykładzie wybranej firmy Analiza działalności badawczo-rozwojowej wybranego przedsiębiorstwa Strategie produktowe dla asortymentu wyranej firmy itp

6 Metody zarządzania motywacją pracowników Wprowadzanie zmian w organizacji Metody zarządzania konfliktem interpersonalnym Analiza komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie Metody kontroli i wpływ na zadowolenie pracowników

7 Charakterystyka zachowań organizacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie (instytucji, organizacji) Grupa pracownicza w wybranej organizacji Dynamika rozwoju grupy (organizacji) w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Analiza komunikacji w grupie (organizacji)

8 Analiza kierowania zachowaniami pracowników w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Analiza przywództwa w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Style przewodzenia w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Analiza cech przywódczych u kierowników średniego i wyższego szczebla zarządzania w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji)

9 Identyfikacja i przebieg konfliktu w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Charakterystyka konfliktu interpersonalnego i intergrupowego w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Przyczyny i efekty konfliktów w miejscu pracy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa (organizacji, instytucji)

10 Analiza adaptacji do zmian w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Opór wobec zmiany w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Wprowadzanie zmiany planowanej w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji)

11 Dynamika konfliktów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Wdrażanie nowego stylu zarządzania jako źródło konfliktów w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Zastosowanie metod rozwiązywania konfliktów w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji) Zarządzanie konfliktem w wybranym przedsiębiorstwie (organizacji, instytucji)

12 I etap: Zdefiniowanie tematu roboczego pracy (zakres tematyczny pracy) II etap: Opisanie problemu, przedstawienie tez i antytez, zdefiniowanie kluczowych terminów pracy, planu pracy i literatury Zaliczenie nr 1 III etap: Realizacja rozdziałów teoretycznych pracy IV etap: Realizacja części projektowej V etap: Przygotowanie się do obrony (przygotowanie prezentacji, ocena pracy – promotor, recenzent) Zaliczenie nr 2 VI etap: OBRONA – przystąpienie do obrony DYPLOM

13 1. Wprowadzenie: harmonogram i miejsce spotkań prezentacje indywidualne uczestników (imię i nazwisko, zainteresowania, temat pracy, znane problemy biznesowe, zrealizowane projekty zaliczeniowe itd.) lista obecności, skład grupy autoprezentacja, propozycja tematyczna potencjalnych tematów prac

14 2. Merytoryczny wymiar pracy dyplomowej: zakres przedmiotowy (poziomy zarządzania, branże, zakres geograficzny itd.) problem badawczy (temat pracy) tezy, antytezy pracy plan pracy literatura (literatura polecana w zakresie przygotowania pracy dyplomowej)

15 3. Formalny wymiar pracy dyplomowej: Instrukcja pisania pracy dyplomowej Tradycyjny i elektroniczny format pracy Ocena pracy dyplomowej – PROMOTOR Ocena pracy dyplomowej – RECENZENT Ukończenie studiów - średnia ocen z przedmiotów wykładowych/ćwiczeń Obrona pracy dyplomowej (prezentacja w PowerPoint – max. 10minut; 8 slajdów) DYSK: Dziekanat

16 4. Ocena pracy dyplomowej: Treść pracy a temat pracy? Układ pracy, struktura podziału treści, kolejności rozdziału, kompletności tez? Jakość merytoryczna pracy? Nowość w przedstawieniu problemu? Dobór, zakres i wykorzystanie źródeł literaturowych, innych? Strona formalna: poprawność języka – styl, technika pisania pracy, spis treści, rysunków itd.? Użyteczność pracy w formie publikacji, projektu, planu biznesowego itd.?

17 5. PLAN realizacji pracy dyplomowej – etapy: CZAS: liczba godzin, liczba semestrów Etapy realizacji pracy dyplomowej - warunki zaliczenia: I etap: Zdefiniowanie tematu roboczego pracy (zakres tematyczny pracy) II etap: Opisanie problemu, przedstawienie tez i antytez, zdefiniowanie kluczowych terminów (tzw. słowniczek), planu pracy i literatury III etap: Realizacja rozdziałów teoretycznych pracy IV etap: Realizacja części projektowej V etap: Przygotowanie się do obrony (przygotowanie prezentacji, ocena pracy – promotor, recenzent) VI etap: OBRONA VII etap: Wdrożenie

18 6. ZADANIE do domu: Przygotować indywidualną prezentację zawierającą: zakres pracy temat pracy problem badawczy wstępną strukturę pracy znaną literaturę w wybranym zakresie tematycznym

19 J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia, Wrocław G. Cabarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, WP PWN, Warszawa Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 1997.


Pobierz ppt "I – ustalenie zakresu pracy - do Temat pracy Zakres teoretyczny i praktyczny Bibliografia II – ustalenie spisu treści do 1. wprowadzenie 2. problematyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google