Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Kosińska, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Kosińska, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL"— Zapis prezentacji:

1 Anna Kosińska, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL
Doświadczenia KUL w zakresie studiów anglojęzycznych na przykładzie European Studies. Anna Kosińska, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL

2 Migracja studentów w kontekście prawa do nauki
Zakres przedmiotowy prawa do nauki Prawo do nauki obejmuje również szkolnictwo wyższe Przykład ograniczenia prawa do nauki – orzeczenie NSA z r. II OSK 656/05

3 Postulat integracji i przygotowania środowiska akademickiego na przyjazd studentów z krajów trzecich
Odwołanie do badań przeprowadzonych we wrześniu 2010 r. w WSSMiKS w Chełmie (wrz z dr St. Dubajem) na grupie: 30 cudzoziemców z I roku 27 cudzoziemców z III roku 30 studentów - Polaków

4 Czy uważasz, że Polacy jako społeczeństwo przyjmujące powinni się angażować w proces integracji? Czy rzeczywiście się angażowali?

5 Czy wiążesz z Polską swoje plany na przyszłość
Czy wiążesz z Polską swoje plany na przyszłość? Czy chciałbyś tu osiąść na stałe?

6 Doświadczenia KUL w zakresie przyjmowania studentów z państw trzecich
Działalność Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL Program Stypendialny Fundacji Jana Pawła II teologia, nauki o rodzinie, muzykologia, filozofia, prawo kanoniczne, psychologia, pedagogika, socjologia, ekonomia, zarządzanie, politologia, filologia polska, filologia angielska, filologia romańska, filologia klasyczna, mediteranistyka, historia, europeistyka, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, architektura krajobrazu Ukraina , Białoruś, Rosja, Litwa, Uzbekistan, Kazachstan , Mołdawia i Rumunia.

7 Umiędzynarodowienie studiów (oprac. Instytut Europeistyki KUL)
European Studies (Bachelor of Arts in European Studies oraz Master of Arts in European Studies) uruchomiono w roku akademickim 2011/2012. Ilość studentów w Instytucie Europeistyki: 504 osoby

8 Ok. 10 % studentów stanowią studenci z zagranicy (oprac
Ok. 10 % studentów stanowią studenci z zagranicy (oprac. Instytut Europeistyki KUL) Docelowo chcemy zwiększyć proporcję do 50/50 między studentami z Polski a studentami z zagranicy.

9 Kraje pochodzenia studentów:
Belgia, Białoruś, Korea Płd., Kanada, Łotwa, USA, Ukraina Obserwujemy duże zainteresowanie europeistyką w języku angielskim także wśród osób pochodzących z Afryki (m.in. Nigeria czy Kamerun). Jednak tutaj problemem okazują się kwestie wizowe

10 Profil studenta europeistyki / European Studies - możliwości na rynku pracy

11 Kontakt: anna.kosinska@kul.pl
Dziękuję za uwagę Kontakt:


Pobierz ppt "Anna Kosińska, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google