Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Tytuł projektu: „Przebudowa i rozbudowa budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, dawna rezydencja Piastów Legnicko-Brzeskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Tytuł projektu: „Przebudowa i rozbudowa budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, dawna rezydencja Piastów Legnicko-Brzeskich."— Zapis prezentacji:

1 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Tytuł projektu: „Przebudowa i rozbudowa budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, dawna rezydencja Piastów Legnicko-Brzeskich przy ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu- etap I” Okres realizacji: r.

2 Przedmiot projektu CHARAKTERYSTYKA:
Budynek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, w którym mieści się Instytut Historyczny. Dawna rezydencja Piastów Legnicko-Brzeskich wpisana do rejestru zabytków oraz uznana za Pomnik Historii. Ze względu na potrzebę kompleksowego zakresu robót oraz wysoki koszt realizacji przedsięwzięcia roboty budowlane odbędą się w kilku etapach. Niemniej jednak Uniwersytet posiada pełną dokumentację kosztorysowo – projektową wraz z pozwoleniem na budowę na całe przedsięwzięcie.

3 Przedmiot projektu W ramach etapu I Uniwersytet Wrocławski planuje przeprowadzić roboty budowlane w zachodniej części skrzydła północnego. Planowany jest pełny zakres robót od piwnic aż po dach łącznie z instalacjami, stolarką okienną oraz odtworzeniem zabytkowej fasady. W powyższym skrzydle znajdują się: pomieszczenia z księgozbiorami, gabinety biblioteki, gabinety dydaktyczne, pomieszczenia gospodarcze wraz z korytarzami.

4 Przedmiot projektu Jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego kształcąca obecnie ok studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiów doktoranckich, Kadra dydaktyczna Wydziału to 261 pracowników, Kierunki studiów prowadzone przez Wydział Archeologia, Historia, Psychologia, Kulturoznawstwo, Muzykologia.

5 Cele projektu CEL GŁÓWNY Poprawa bazy materialnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego prowadząca do podniesienia jakości i efektywności oraz zwiększenia dostępności i kształcenia - literalnie zbieżne z celem priorytetu 7 Regionalnego Programu Operacyjnego i działania 7.1

6 Cele projektu CELE BEZPOŚREDNIE
Poprawa warunków kształcenia w Instytucie Historycznym, Zwiększenie konkurencyjności Uniwersytetu Wrocławskiego w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, Stworzenie warunków dla właściwego magazynowania i udostępniania zbiorów bibliotecznych, Zwiększenie dostępności kształcenia na poziomie wyższym osobom niepełnosprawnym

7 Wnioskowana wartość dofinansowania
Wartość projektu Całkowita wartość ,63 zł Wnioskowana wartość dofinansowania ,54 zł

8 Wskaźniki projektu WSKAŹNIKI PRODUKTU
Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych - 696,5 m2 w 2012 roku: w tym obiektów dydaktycznych - 696,5 m2 w 2012 roku WSKAŹNIKI REZULTATU Liczba studentów kierunków innych niż inżynieryjno-techniczne (w tym: informatyczne i przyrodnicze) korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu – 1000 os. w 2012 roku

9 Rezultaty projektu Zmiana jakościowa w zakresie działalności edukacyjnej, w tym zwłaszcza rozwój unikalnych specjalności takich jak dokumentalistyka konserwatorska i regionalistyka Poszerzenie działalności naukowej, w tym poprawa warunków do gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych dla celów dydaktycznych, Poprawa warunków działalności naukowo-dydaktycznej, w tym poprawa warunków kształcenia studentów


Pobierz ppt "UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Tytuł projektu: „Przebudowa i rozbudowa budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, dawna rezydencja Piastów Legnicko-Brzeskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google