Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie - dr Ryszard SUDUŁ IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie - dr Ryszard SUDUŁ IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie - dr Ryszard SUDUŁ IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ

2 Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 rok. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 rok. - dr Ryszard SUDUŁ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

3 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie Chełm, ul. Wojsławicka 8 A tel fax Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 rok. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 rok. Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

4 Warszawa Kraków Rzeszów Gdańsk Szczecin Granica morska 395 km Federacja Rosyjska 232 km Republika Litewska 104 km Republika Białoruś 418 km Ukraina 535 km Bydgoszcz Łódź Kielce Lublin Białystok Chełm Miasto Chełm liczy mieszkańców, jest miastem na prawach powiatu, znajduje się w odległości 50 km od granicy z Białorusią i 29 km od granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku, oraz w Zosinie 72 km. Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym – tędy przebiega międzynarodowy szlak komunikacyjny Paryż – Berlin – Warszawa – Chełm – Kijów łączący najkrótszą trasą Europę Zachodnią z Ukrainą. Chełm jest po Lublinie drugim co do liczby ludności miastem w województwie lubelskim. Jako miasto przygraniczne pełni rolę centrum usługowo – tranzytowego.

5 KIJÓW Dołhobyczów Sławatycze ZOSIN Chełm ŁUCK BIAŁORUŚ Zamość LUBLIN WARSZAWA

6 WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ JEST UCZELNIĄ NIEPUBLICZNĄ ZAŁOŻYCIELEM I REKTOREM UCZELNI JEST DR MICHAŁ GOŁOŚ Uczelnia utworzona została w roku 2004 na mocy Decyzji DSW /TT/04 i wpisana do Rejestru Niepaństwowych Uczelni Zawodowych pod nr 155 WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ JEST UCZELNIĄ NIEPUBLICZNĄ ZAŁOŻYCIELEM I REKTOREM UCZELNI JEST DR MICHAŁ GOŁOŚ WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ JEST UCZELNIĄ NIEPUBLICZNĄ ZAŁOŻYCIELEM I REKTOREM UCZELNI JEST DR MICHAŁ GOŁOŚ

7 CHEŁM Lublin Kielce Kraków Warszawa Preszow Lwów Łuck NASZA KADRA NAUKOWA… Wrocław

8 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej jest jedną z 11 wyższych uczelni niepublicznych w województwie lubelskim. Pozostałe uczelnie umiejscowione są w Lublinie, Zamościu, Chełmie, Puławach, Łukowie, Rykach. W województwie lubelskim funkcjonują placówki akademickie i szkoły wyższe podległe MNiSW: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Lubelska Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Medyczny w Lublinie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie W Lublinie swoją siedzibę ma również największa uczelnia niepubliczna - Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej jest jedną z 11 wyższych uczelni niepublicznych w województwie lubelskim. Pozostałe uczelnie umiejscowione są w Lublinie, Zamościu, Chełmie, Puławach, Łukowie, Rykach. W województwie lubelskim funkcjonują placówki akademickie i szkoły wyższe podległe MNiSW: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Lubelska Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Medyczny w Lublinie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie W Lublinie swoją siedzibę ma również największa uczelnia niepubliczna - Katolicki Uniwersytet Lubelski. Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. I

9 Podstawową jednostką organizacyjną WSSMIKS jest Wydział Nauk Społecznych. Podstawowy kierunek – Politologia.. Specjalności na studiach I stopnia: Polityka obsługi ruchu granicznego, Zarządzanie projektami Unii Europejskiej, Polityka samorządowa i administracja, Polityka bezpieczeństwa państwa, Media i komunikowanie społeczne, Polityka obsługi ruchu turystycznego, Polityka migracyjna. Studia licencjackie: wpis z 30 lipca Specjalności na studiach I stopnia: Polityka obsługi ruchu granicznego, Zarządzanie projektami Unii Europejskiej, Polityka samorządowa i administracja, Polityka bezpieczeństwa państwa, Media i komunikowanie społeczne, Polityka obsługi ruchu turystycznego, Polityka migracyjna. Studia licencjackie: wpis z 30 lipca 2004

10 Specjalności na studiach II stopnia: Polityka transgraniczna, Komunikacja społeczna, Samorząd terytorialny i polityka kadrowa, Polityka migracyjna i obsługa cudzoziemców Studia magisterskie: wpis z 2 lipca 2010 Specjalności na studiach II stopnia: Polityka transgraniczna, Komunikacja społeczna, Samorząd terytorialny i polityka kadrowa, Polityka migracyjna i obsługa cudzoziemców Studia magisterskie: wpis z 2 lipca 2010 Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

11 NEW! Program naukowy będzie skorelowany z programem Ekonomia Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie 18 X 2012r. WSSMiKS otrzymała zgodę na utworzenie tego kierunku – studia w przygotowaniu…

12 Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 rok. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 rok. - dr Ryszard SUDUŁ CELE STRATEGICZNE UCZELNI: 1.Tworzeniu nowych kierunków studiów we współpracy ze środowiskami naukowymi, pracodawcami i ekspertami z kraju i zagranicy przy tworzeniu programów studiów 2.Zwiększenie udziału obcokrajowców wśród studentów i kadry dydaktycznej; 3.Zwiększenie aktywności zagranicznej studentów WSSMiKS; 4.Wykorzystanie usytuowania uczelni na jednym z głównych szlaków komunikacyjnych. 5.Dostosowanie kierunków kształcenia do zwiększającej się ilości cudzoziemców zasilających rynek pracy, intensyfikacji migracji tranzytowych, coraz większej ilości cudzoziemców wybierających jako miejsce osiedlania się region lubelski 6.Kształcenia specjalistów w dziedzinie profesjonalnej obsługi cudzoziemców.

13 Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV STUDENCI Z ZAGRANICY W WSSMiKS W LATACH

14 Studenci w innych uczelniaCH 14 Armenia Litwa Kazachstan Białoruś Ukraina Chorwacja Słowacja Uzbekistan Armenia Uzbekistan

15 Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. ILOŚĆ STUDENTÓW NARODOWOŚCI UKRAIŃSKIEJ W UCZELNIACH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 IV NAZWA UCZELNI LICZBA STUDENTÓW Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie273 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu 252 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II179 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie 133 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu131 Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie93 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II Biała Podlaska 43 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie37 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie30 Politechnika Lubelska17 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie4

16 Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV

17 UKRAINA : Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Wołyński Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie (wspólna ekonomia) Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Narodowa Akademia Państwowej Służby Granicznej Ukrainy im. Bohdana Chmielnickiego w Chmielnickim, Cztery szkoły średnie w Łucku i cztery w Nowowołyńsku. SŁOWACJA: Uniwersytet Preszowski w Preszowie. LITWA: Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Szkolny Punkt Przedmiotów Ojczystych w Wilnie. UKRAINA : Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Wołyński Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie (wspólna ekonomia) Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Narodowa Akademia Państwowej Służby Granicznej Ukrainy im. Bohdana Chmielnickiego w Chmielnickim, Cztery szkoły średnie w Łucku i cztery w Nowowołyńsku. SŁOWACJA: Uniwersytet Preszowski w Preszowie. LITWA: Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Szkolny Punkt Przedmiotów Ojczystych w Wilnie. Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. ZAGRANICZNE PLACÓWKI NAUKOWE I OŚWIATOWE WSPÓŁPRACUJĄCE Z WSSMIKS:

18 Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Uniwersytet Preszowski w Preszowie. Podpisanie porozumienia z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Narodowa Akademia Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w Chmielnickim Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie

19 Założenia i realizowane przedsięwzięcia w zakresie promocji migracji studentów do Polski Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV

20 PROMOCJA MIGRACJI STUDENTÓW DO POLSKI 1.WSSMiKS włącza się aktywnie w procesy współpracy międzynarodowej i transgranicznej z państwami trzecimi. 2.Wizyty ambasadorów 3.Współpraca w ramach Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG 4.Instytut Studiów Azjatyckich 5.Towarzystwo Polsko – Chorwackie 6.Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko – Uzbeckiej Przyjaźń – Dustlik PROMOCJA MIGRACJI STUDENTÓW DO POLSKI 1.WSSMiKS włącza się aktywnie w procesy współpracy międzynarodowej i transgranicznej z państwami trzecimi. 2.Wizyty ambasadorów 3.Współpraca w ramach Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG 4.Instytut Studiów Azjatyckich 5.Towarzystwo Polsko – Chorwackie 6.Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko – Uzbeckiej Przyjaźń – Dustlik Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV

21 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 25 II 2012 – wizyta JE NGUYENA HOANGA Ambasadora Republiki Wietnamu w Warszawie

22 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 30 IX 2012 – druga wizyta JE IVANA DEL VECHIO Ambasadora Republiki Chorwacji w Warszawie i powołanie w Chełmie - w siedzibie WSSMiKS- Oddziału Towarzystwa Polsko-Chorwackiego

23 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 27 X 2012 – wizyta JE IURIE BODRUGA Ambasadora Republiki Mołdawii w Warszawie

24 Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

25

26 Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

27 CHEŁM UCZELNIANY PROGRAM – POZNAJEMY PARLAMENTY EUROPY Kijów Praga Wiedeń Bruksela Strasburg Warszawa Budapeszt

28 UCZELNIANY PROGRAM POZNAJEMY PARLAMENTY EUROPY Bruksela

29 UCZELNIANY PROGRAM POZNAJEMY PARLAMENTY EUROPY Kijów

30 UCZELNIANY PROGRAM – POZNAJEMY PARLAMENTY EUROPY Strasburg

31 UCZELNIANY PROGRAM – POZNAJEMY PARLAMENTY EUROPY Wiedeń

32 Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

33 Czytelność praw i obowiązków studenta w bezpośrednim przekazie kierownictwa uczelni (efektywne możliwości eliminacji problemów adaptacyjnych) Czytelność praw i obowiązków studenta w bezpośrednim przekazie instytucji specjalistycznych - Straż Graniczna, Policja, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Instytut na Rzecz Państwa Prawa Czytelność praw i obowiązków studenta w bezpośrednim przekazie służb dyplomatycznych kraju swego zamieszkania Stały punkt informacyjno-prawny dla cudzoziemców w siedzibie uczelni prowadzony przez instytucję zewnętrzną (Instytut na Rzecz Państwa Prawa) Kursy i szkolenia instytucjonalne ( Straż Graniczna, Policja, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców)

34 Niewielka ilość studentów… to nasz atut! Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV

35 PROBLEMY Z UZYSKANIEM JESIENIĄ 2012r. WIZ STUDENCKICH W ŁUCKU Siedziba VFS Global w Łucku, ul.Riwnenska,26 Opinie interesantów zob. np. Wprost nr 36 z 2012r.

36 Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 rok. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 rok. - dr Ryszard SUDUŁ

37 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie - dr Ryszard SUDUŁ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

38 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie - dr Ryszard SUDUŁ

39


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie - dr Ryszard SUDUŁ IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google