Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ"— Zapis prezentacji:

1 IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ
IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie - dr Ryszard SUDUŁ

2 IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ
Dorobek WSSMiKS w zakresie współpracy międzyuczelnianej w państwach trzecich Założenia i realizowane przedsięwzięcia w zakresie promocji migracji studentów do Polski Doświadczenia WSSMiKS w pracy ze studentami zagranicznymi IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 rok. - dr Ryszard SUDUŁ

3 IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ
IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie Chełm, ul. Wojsławicka 8 A tel fax Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 rok.

4 Federacja Rosyjska 232 km Granica morska 395 km Republika Litewska 104 km Gdańsk Szczecin Białystok Bydgoszcz Miasto Chełm liczy mieszkańców, jest miastem na prawach powiatu, znajduje się w odległości 50 km od granicy z Białorusią i 29 km od granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku, oraz w Zosinie 72 km.  Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym – tędy przebiega międzynarodowy szlak komunikacyjny Paryż – Berlin – Warszawa – Chełm – Kijów łączący najkrótszą trasą Europę Zachodnią z Ukrainą. Chełm jest po Lublinie drugim co do liczby ludności miastem w województwie lubelskim. Jako miasto przygraniczne pełni rolę centrum usługowo – tranzytowego. Republika Białoruś 418 km Warszawa Łódź Kielce Lublin Chełm Kraków Rzeszów Ukraina 535 km

5 BIAŁORUŚ Chełm WARSZAWA LUBLIN ŁUCK Zamość KIJÓW ZOSIN Dołhobyczów
Sławatycze LUBLIN Chełm ZOSIN ŁUCK Zamość Dołhobyczów

6 ZAŁOŻYCIELEM I REKTOREM UCZELNI JEST DR MICHAŁ GOŁOŚ
WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ JEST UCZELNIĄ NIEPUBLICZNĄ ZAŁOŻYCIELEM I REKTOREM UCZELNI JEST DR MICHAŁ GOŁOŚ WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ JEST UCZELNIĄ NIEPUBLICZNĄ ZAŁOŻYCIELEM I REKTOREM UCZELNI JEST DR MICHAŁ GOŁOŚ Uczelnia utworzona została w roku 2004 na mocy Decyzji DSW /TT/04 i wpisana do Rejestru Niepaństwowych Uczelni Zawodowych pod nr 155

7 W naszej szkole pracują
NASZA KADRA NAUKOWA… W naszej szkole pracują wybitni profesorowie z najlepszych uczelni Warszawa CHEŁM Lublin Łuck Wrocław Kielce Kraków Lwów Preszow

8 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych
i Komunikacji Społecznej jest jedną z 11 wyższych uczelni niepublicznych w województwie lubelskim. Pozostałe uczelnie umiejscowione są w Lublinie, Zamościu, Chełmie, Puławach, Łukowie, Rykach. W województwie lubelskim funkcjonują placówki akademickie i szkoły wyższe podległe MNiSW: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Lubelska Uniwersytet Przyrodniczy Uniwersytet Medyczny w Lublinie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie W Lublinie swoją siedzibę ma również największa uczelnia niepubliczna - Katolicki Uniwersytet Lubelski. I IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

9 Specjalności na studiach I stopnia:
Podstawową jednostką organizacyjną WSSMIKS jest Wydział Nauk Społecznych. Podstawowy kierunek – Politologia. . Specjalności na studiach I stopnia: Polityka obsługi ruchu granicznego, Zarządzanie projektami Unii Europejskiej, Polityka samorządowa i administracja, Polityka bezpieczeństwa państwa, Media i komunikowanie społeczne, Polityka obsługi ruchu turystycznego, Polityka migracyjna. Studia licencjackie: wpis z 30 lipca 2004

10 Specjalności na studiach II stopnia: Polityka transgraniczna,
Komunikacja społeczna, Samorząd terytorialny i polityka kadrowa, Polityka migracyjna i obsługa cudzoziemców Studia magisterskie: wpis z 2 lipca 2010 IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

11 Podstawowy obecnie kierunek – POLITOLOGIA
Planowany drugi kierunek EKONOMIA NEW! Program naukowy będzie skorelowany z programem „Ekonomia” Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie 18 X 2012r. WSSMiKS otrzymała zgodę na utworzenie tego kierunku – studia w przygotowaniu…

12 CELE STRATEGICZNE UCZELNI:
Tworzeniu nowych kierunków studiów we współpracy ze środowiskami naukowymi, pracodawcami i ekspertami z kraju i zagranicy przy tworzeniu programów studiów Zwiększenie udziału obcokrajowców wśród studentów i kadry dydaktycznej; Zwiększenie aktywności zagranicznej studentów WSSMiKS; Wykorzystanie usytuowania uczelni na jednym z głównych szlaków komunikacyjnych. Dostosowanie kierunków kształcenia do zwiększającej się ilości cudzoziemców zasilających rynek pracy, intensyfikacji migracji tranzytowych, coraz większej ilości cudzoziemców wybierających jako miejsce osiedlania się region lubelski Kształcenia specjalistów w dziedzinie profesjonalnej obsługi cudzoziemców. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 rok. - dr Ryszard SUDUŁ

13 STUDENCI Z ZAGRANICY W WSSMiKS
W LATACH IV IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

14 KRAJE POCHODZENIA NASZYCH STUDENTÓW…
Ukraina Studenci w innych uczelniaCH Białoruś Słowacja Litwa Chorwacja Armenia Kazachstan Uzbekistan Uzbekistan Armenia

15 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 273
ILOŚĆ STUDENTÓW NARODOWOŚCI UKRAIŃSKIEJ W UCZELNIACH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 NAZWA UCZELNI LICZBA STUDENTÓW Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 273 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu 252 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 179 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie 133 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 131 Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie 93 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II Biała Podlaska 43 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 37 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 30 Politechnika Lubelska 17 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 4 IV IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

16 DOROBEK UCZELNI W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYUCZELNIANEJ W PAŃSTWACH TRZECICH
IV IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

17 ZAGRANICZNE PLACÓWKI NAUKOWE I OŚWIATOWE WSPÓŁPRACUJĄCE Z WSSMIKS:
UKRAINA : Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Wołyński Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie (wspólna ekonomia) Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Narodowa Akademia Państwowej Służby Granicznej Ukrainy im. Bohdana Chmielnickiego w Chmielnickim, Cztery szkoły średnie w Łucku i cztery w Nowowołyńsku. SŁOWACJA: Uniwersytet Preszowski w Preszowie. LITWA: Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Szkolny Punkt Przedmiotów Ojczystych w Wilnie. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

18 Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie Podpisanie porozumienia z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Uniwersytet Preszowski w Preszowie. Narodowa Akademia Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w Chmielnickim IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

19 Założenia i realizowane przedsięwzięcia w zakresie promocji migracji studentów do Polski
IV IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

20 PROMOCJA MIGRACJI STUDENTÓW DO POLSKI
WSSMiKS włącza się aktywnie w procesy współpracy międzynarodowej i transgranicznej z państwami trzecimi. Wizyty ambasadorów Współpraca w ramach „Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG” Instytut Studiów Azjatyckich Towarzystwo Polsko – Chorwackie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko – Uzbeckiej Przyjaźń – Dustlik” IV IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

21 25 II 2012 – wizyta JE NGUYENA HOANGA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 25 II 2012 – wizyta JE NGUYENA HOANGA Ambasadora Republiki Wietnamu w Warszawie

22 – druga wizyta JE IVANA DEL VECHIO
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 30 IX 2012 – druga wizyta JE IVANA DEL VECHIO Ambasadora Republiki Chorwacji w Warszawie i powołanie w Chełmie - w siedzibie WSSMiKS- Oddziału Towarzystwa Polsko-Chorwackiego

23 27 X 2012 – wizyta JE IURIE BODRUGA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 27 X 2012 – wizyta JE IURIE BODRUGA Ambasadora Republiki Mołdawii w Warszawie

24 Współpraca z Konsulatami Generalnymi w Łucku,
                                                                                                                                                                                                                Współpraca z Konsulatami Generalnymi w Łucku, we Lwowie IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

25 KURSY JĘZYKA POLSKIEGO, STYPENDIA SOCJALNE, NAUKOWE

26 Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach
Szkolny Punkt Przedmiotów Ojczystych w Wilnie. Około 10 tys. książek przekazaliśmy nieodpłatnie polskim szkołom na Litwie i Ukrainie. Współpraca z organizacjami polonijnymi na Ukrainie. IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

27 UCZELNIANY PROGRAM – „POZNAJEMY PARLAMENTY EUROPY”
Warszawa CHEŁM Bruksela Kijów Praga Strasburg Wiedeń Budapeszt

28 UCZELNIANY PROGRAM „POZNAJEMY PARLAMENTY EUROPY”
Bruksela

29 UCZELNIANY PROGRAM „POZNAJEMY PARLAMENTY EUROPY”
Kijów

30 UCZELNIANY PROGRAM – „POZNAJEMY PARLAMENTY EUROPY”
Strasburg

31 UCZELNIANY PROGRAM – „POZNAJEMY PARLAMENTY EUROPY”
Wiedeń

32 Doświadczenia uczelni Niewielka ilość studentów… to nasz atut!
w pracy ze studentami Niewielka ilość studentów… to nasz atut! IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

33 NIEWIELKA ILOŚĆ STUDENTÓW…
TO NASZ ATUT! (podmiotowość studenta, stała opieka nad studentami…) Czytelność praw i obowiązków studenta w bezpośrednim przekazie kierownictwa uczelni (efektywne możliwości eliminacji problemów adaptacyjnych) Czytelność praw i obowiązków studenta w bezpośrednim przekazie instytucji specjalistycznych - Straż Graniczna, Policja, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Instytut na Rzecz Państwa Prawa Czytelność praw i obowiązków studenta w bezpośrednim przekazie służb dyplomatycznych kraju swego zamieszkania Stały punkt informacyjno-prawny dla cudzoziemców w siedzibie uczelni prowadzony przez instytucję zewnętrzną (Instytut na Rzecz Państwa Prawa) Kursy i szkolenia instytucjonalne ( Straż Graniczna, Policja, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców)

34 Niewielka ilość studentów… to nasz atut!
IV IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.

35 PROBLEMY Z UZYSKANIEM JESIENIĄ 2012r. WIZ STUDENCKICH W ŁUCKU
Siedziba VFS Global w Łucku, ul.Riwnenska,26 Opinie interesantów zob. np. „Wprost” nr 36 z 2012r.

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 rok. - dr Ryszard SUDUŁ

37 IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ
IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie - dr Ryszard SUDUŁ

38 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej
w Chełmie Chełm, ul. Wojsławicka 8 A tel fax IV KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie - dr Ryszard SUDUŁ

39 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google