Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego"— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
Gorzów Wielkopolski, 31 stycznia 2013 r.

2 Dane nt. obcokrajowców w województwie lubuskim
Wojewoda Lubuski w latach wydał: zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (cudzoziemcy poza UE, zezwolenia ważne od 3 miesięcy do 2 lat) zezwolenia na osiedlenie się (cudzoziemcy poza UE, zezwolenia na czas nieokreślony) - 206 zezwolenia na pobyt rezydenta UE (cudzoziemcy poza UE, zezwolenia na czas nieokreślony) - 92 zarejestrowanie pobytu obywatela UE pobyt stały obywatela UE – 73 Ponieważ część zezwoleń jest wydawana na czas nieokreślony, zezwolenia wydane 20 lat temu też są aktualne, osoby migrują, więc liczba aktualnie przebywających na stałe cudzoziemców jest trudna do określenia, rocznie przybywa na stały pobyt około 100 osób spoza UE i kilkadziesiąt z UE. Liczba cudzoziemców wjeżdżających na teren lubuskiego na podstawie wiz i ruchu bezwizowego (np. z UE) jest niemożliwa do określenia. Na podstawie: Paweł Klimczak - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW

3 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
W polskich szkołach w roku szkolnym 2006/2007 uczyło się 3357 uczniów-cudzoziemców, co stanowi 0,06% całej populacji szkolnej w tym roku. To nieznaczna liczba, ale bardzo zróżnicowana. Poza uczniami z mniejszości narodowych i etnicznych, do polskich szkołach uczęszczają dzieci pochodzące z innych krajów: z Wietnamu, z Czeczenii (Federacja Rosyjska), z krajów Unii Europejskiej, Ameryki Północnej, z innych krajów europejskich poza UE (najwięcej z Ukrainy, Białorusi) oraz pojedyncze dzieci z rodzin uchodźców z krajów Azji i Afryki (Kongo, Somalia, Sudan, Uganda, Sierra Leone, Afganistan, Nepal, Tybet), inne. Liczba uczniów - cudzoziemców w szkołach województwa lubuskiego w roku szk. 2006/2007 wynosiła - 58. Na podstawie: Valentina Todorovska-Sokolovska Dzieci imigrantów. Nowe edukacyjne wyzwanie dla polskich szkół. Raport CMPPP

4 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
2011 razem: razem: 53 Źródło: opracowanie własne na podstawie SIO

5 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie SIO Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego 2011 razem: razem: 20

6 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie SIO Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego 2011 razem: razem: 93

7 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie SIO Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego 2011 razem: razem: 12

8 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie SIO Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego 2011 razem: razem: 9

9 Liczba dzieci/uczniów , którzy nie są obywatelami polskimi w placówkach województwa lubuskiego (w układzie powiatowym) Powiat Liczba dzieci w przedszkolach Liczba uczniów w szkołach Razem 2011 2013 gorzowski - 1 16 28 29 krośnieński 8 9 międzyrzecki 2 nowosolski słubicki 6 4 20 10 strzelecko - drezdenecki sulęciński świebodziński zielonogórski żagański 3 żarski 7 23 31 wschowski m. Gorzów Wlkp. 5 15 m. Zielona Góra Razem: 21 63 114 84 134

10 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie SIO Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego 2011 razem: razem: 20

11 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie SIO Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego 2011 razem: razem: 114

12 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie SIO Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego

13 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
Liczba dzieci ogółem w przedszkolach województwa lubuskiego: 31,264 uczniów Liczba dzieci, które nie są obywatelami polskimi w przedszkolach województwa lubuskiego 21 (0,072 %) -> 20 (0,06 %)

14 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
Liczba uczniów ogółem w szkołach województwa lubuskiego: 125,339 uczniów Liczba uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi w szkołach województwa lubuskiego: 63 (0,048 %) -> 114 (0,09 %)

15 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
Liczba uczniów/dzieci, którzy nie są obywatelami polskimi i korzystają z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego 58 W żadnej placówce w województwie nie jest organizowana dla uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi nauka języka i kultury kraju pochodzenia.

16 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
Podsumowanie: do szkół/przedszkoli województwa lubuskiego uczęszcza 134 uczniów/dzieci, którzy nie są obywatelami polskimi, wśród 53 szkół/placówek oświatowych w województwie, w których przebywają dzieci i młodzież niebędący obywatelami polskimi najwięcej jest szkół podstawowych (30), następnie – gimnazja (9), szkoły ponadgimnazjalne (8), przedszkola (6) i szkoły policealne (0), najwięcej dzieci/uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi uczęszcza do szkół/placówek województwa lubuskiego w powiatach: żarskim (31), gorzowskim ziemskim (29), słubickim (29); nie ma wcale uczniów cudzoziemców w powiecie strzelecko- drezdeneckim, sulęcińskim, zielonogórskim ziemskim,

17 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
Podsumowanie: największe skupiska uczniów cudzoziemców znajdują się w Łęknicy (29), Kostrzynie n/O (26) oraz w Słubicach (21) - tereny przygraniczne, poza uczniami z mniejszości narodowych i etnicznych, do lubuskich szkół uczęszczają dzieci pochodzące z krajów: Bułgaria, Ukraina, Białoruś, Serbia, Mołdawia, Rosja, Słowacja, Wielka Brytania, Indie, Niemcy, Korea Pd., Holandia, USA, Hiszpania, Chiny, Rumunia, Czeczenia, Belgia, Wietnam, Jordania, Łotwa, w żadnej placówce w województwie nie jest organizowana dla uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi nauka języka i kultury kraju pochodzenia,

18 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
Podsumowanie: uczniom/dzieciom, którzy nie są obywatelami polskimi (w zależności od potrzeb) organizowana jest w szkołach/przedszkolach dodatkowa bezpłatna nauka języka polskiego (58), a także zajęcia wyrównujące inne braki edukacyjne (art. 42 ust. 2 pkt 2 KN), uczniowie cudzoziemcy uczestniczą dodatkowo w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły dla wszystkich uczniów, uczniowie szybko wyrównują braki, wynikające z początkowej słabej znajomości języka polskiego; lepiej radzą sobie dzieci w przedszkolu i w młodszych klasach szkoły podstawowej, często uczniowie cudzoziemcy to bardzo dobrzy uczniowie, uzdolnieni artystycznie, muzycznie, zaangażowani w życie szkoły,

19 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
Podsumowanie: lubuskie szkoły nie mają problemów z rodzicami uczniów cudzoziemców, współpraca układa się dobrze, przeszkodą w kontaktach dyrektorów i nauczycieli z rodzicami jest słaba znajomość języka polskiego, w kilku szkołach na terenie województwa pracują nauczyciele przygotowani do prowadzenia nauki języka polskiego jako obcego (ukończony kurs – PCN w Lublinie).

20 Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sytuacja dzieci obcokrajowców w szkołach województwa lubuskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google