Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZWARTA KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ Ksenia Naranovich 6 grudnia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZWARTA KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ Ksenia Naranovich 6 grudnia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 CZWARTA KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ Ksenia Naranovich 6 grudnia 2012 r.

2 Istotne czynniki, wpływające na zmianę sytuacji studentów-cudzoziemców w Polsce Wzrost prestiżu ale i praktycznego znaczenia studiów w Polsce Wzrost udziału studentów cudzoziemców Wzrost znaczenia uczelni prywatnych jako aktorów rekrutujących cudzoziemców na studia w Polsce Wzrost roli prywatnych instytucji pośredniczących w wyjeździe cudzoziemców do Polski Zmiana sytuacji absolwentów na rynku pracy, zmiana polityki wizowej, Ustawa o Karcie Polaka Proces boloński (47 państw)

3 1999 Deklaracja Bolońska 2003 Wizy 2004 EU 25 2006 Dostęp studentów do rynku pracy 2007 Schengen 2004 Dyrektywa Rady 2004/114/WE 2007 Ustawa o Karcie Polaka

4 Studenci cudzoziemcy na polskich uczelniach w latach akademickich od 1998/1999 do 2010/2011 według krajów obywatelstwa w grupach według kontynentów Źródło danych: Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, str. 31 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_szkoly_wyzsze_2010.pdf

5 Status pobytowy klientów FROG, których głównym zajęciem w Polsce jest edukacja

6 OBYWATELSTWO art.53 ust.1 pkt 4 art.53 ust.1 pkt 16art.53 ust.1 pkt 17 art.53a ust.1 pkt 1 lit.a art.53a ust.1 pkt 1 lit.b Suma UKRAINA811541348111522 BIAŁORUŚ15071703582 CHINY-411-80-491 TAJWAN-441-1-442 ARABIA SAUDYJSKA-176-1171294 ROSJA61792646257 KAZACHSTAN-199-23-222 NIGERIA1112-455163 TURCJA196-541152 MALEZJA-132--- Źródło danych UdsC. Tabela: Liczba osób, które uzyskały zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w 2011 r. (podstawy prawne)

7 Polska - dobre europejskie wykształ cenie za przyzwoitą cenę

8 Dobre polskie wzorce integracji studentów-cudzoziemców Program Kirklanda Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego Politechnika Warszawska

9 Znaczenie Procesu Bolońskiego

10

11 Dziękuję za uwagę! ksenia@frog.org.pl Fundacja Rozwoju Oprócz Granic ksenia@frog.org.pl


Pobierz ppt "CZWARTA KONFERENCJA KRAJOWEJ SIECI MIGRACYJNEJ IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ Ksenia Naranovich 6 grudnia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google