Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profil Praktyczny na Wydziale Filologicznym UG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profil Praktyczny na Wydziale Filologicznym UG"— Zapis prezentacji:

1 Profil Praktyczny na Wydziale Filologicznym UG

2 Wydział Filologiczny UG to aż 14 kierunków
realizowanych na I i na II stopniu studiów najczęściej w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarmych w obecnej

3 Kształcimy: Profesjonalistów w zakresie języka i kultury danego obszaru językowego Nauczycieli języka polskiego Nauczycieli języków obcych Tłumaczy Logopedów Teatrologów Edytorów, medioznawców, kulturologów

4 Dotychczas prowadziliśmy: 6 kierunków
Filologię polską Filologię z 9 specjalnościami Kulturoznawstwo Wiedzę o teatrze Logopedię Makrokierunek Rosjoznawstwo

5 Nowe przepisy dały dużo więcej możliwości tworzenia nowych kierunków i różnicowania programów studiów z korzyścią dla studentów

6 kierunki potencjalnie praktyczne
12 kierunków o profilu ogólnoakademickim 2 kierunki praktyczne 3 kierunki potencjalnie praktyczne

7 Kierunki ogólnoakademickie:
1. FILOLOGIA POLSKA 2. FILOLOGIA ANGIELSKA 3.AMERYKANISTYKA 4. FILOLOGIA GERMAŃSKA 5. FILOLOGIA ROSYJSKA 6. FILOLOGIA ROMAŃSKA 7. LINGWISTYKA STOSOWANA 8. SLAWISTYKA 9. FILOLOGIA KLASYCZNA 10. ROSJOZNAWSTWO 11. KULTUROZNAWSTWO 12. WIEDZA O TEATRZE

8 LOGOPEDIA, I i II stopień
Kierunki praktyczne – zatwierdzone od 2012/13 LOGOPEDIA, I i II stopień SKANDYNAWISTYKA, I stopień

9 Czym dla nas jest profil praktyczny. 1. Studia I i II st
Czym dla nas jest profil praktyczny? 1. Studia I i II st. na wysokim poziomie akademickim 2. Studia tworzone z pracodawcami 3. Część zajęć realizowanych z pracodawcami na uczelni i u pracodawców

10 LOGOPEDIA, I i II stopień
Kierunek wzorcowy (dotychczas unikatowy) Studia na wysokim poziomie akademickim 2. Studia tworzone z GUM oraz logopedami, lekarzami, terapeutami, placówkami dydaktycznymi różnych rodzajów, ośrodkami prowadzącymi terapię 3. Znaczna część zajęć realizowanych razem z praktykami na uczelni i przede wszystkim w wymienionych placówkach

11 SKANDYNAWISTYKA, I stopień
1. Studia na wysokim poziomie akademickim 2. Studia tworzone z potencjalnymi pracodawcami: firmami skandynawskimi funkcjonującymi na Wybrzeżu 3. Część zajęć realizowanych z potencjalnymi pracodawcami na uczelni i u pracodawców

12 Potencjalne kierunki praktyczne: TRANSLATORYKA ANGIELSKA
(obecnie specjalność w ramach ogólnoakademickiej filologii angielskiej)

13 Potencjalne kierunki praktyczne:
ROSJOZNAWSTWO (obecnie kierunek ogólnoakademicki)

14 (kierunek zaplanowany do uruchomienia od r.ak. 2013/14)
Potencjalne kierunki praktyczne: ZARZĄDZANIE KULTURĄ I SZTUKĄ (kierunek zaplanowany do uruchomienia od r.ak. 2013/14)

15 DLACZEGO ROSJOZNAWSTWO NIE ZOSTAŁO KIERUNKIEM PRAKTYCZNYM?

16 PERSPEKTYWY PROFILU PRAKTYCZNEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

17 ZARZĄDZANIE KULTURĄ I SZTUKĄ

18 SPCJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE – DLACZEGO NIE?


Pobierz ppt "Profil Praktyczny na Wydziale Filologicznym UG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google