Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lifelong Learning Programme Projekt GRUNDTVIG Multilateral INTEGRA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lifelong Learning Programme Projekt GRUNDTVIG Multilateral INTEGRA"— Zapis prezentacji:

1 Lifelong Learning Programme Projekt GRUNDTVIG Multilateral INTEGRA
Wyniki badań przeprowadzonych wśród imigrantów w Polsce (AHE) WP Poland PL.ppt

2 Charakterystyka badań
badania z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiety przeprowadzone w Polsce (głównie w regionie łódzkim) w okresie 40 respondentów problemy z użyciem kwestionariusza ankiety w języku angielskim (zniekształcenie wyników badań?)

3 Badani wg płci i wieku głównie mężczyźni (57,5%)
3/4 badanych w wieku produkcyjnym lat (76%)

4 Badani wg wykształcenia
relatywnie wysoce wykształceni badani: brak badanych o wykształceniu podstawowym 2/5 migrantów z wykształceniem zawodowym lub średnim (40%) 1/4 migrantów z wykształceniem wyższym (25%) spodziewany wzrost poziomu wykształcenia badanych (znacząca liczba studentów)

5 Badani wg kraju pochodzenia
głównie imigranci z krajów spoza UE (zwłaszcza z krajów b. ZSRR): 1. stare kraje członkowskie UE – 25%: (Włochy – 3 osoby; Niemcy – 2; Portugalia – 2; Grecja – 1; Holandia – 1; Hiszpania – 1) 2. nowe kraje członkowskie UE – 20% (Litwa – 4 osoby; Słowacja – 2; Czechy – 1; Łotwa – 1) 3. kraje spoza UE – 55% (Ukraina – 7 osób; Białoruś – 3; Chiny – 3; Rosja – 2; Wietnam – 2; Kazachstan – 1; Armenia – 1; Mołdowa – 1; Turcja – 1; Nigeria – 1) okres pobytu w Polsce: średnio 6,4 roku

6 Poziom wiedzy o kraju przyjmującym (Polsce) przed wyjazdem z własnego kraju
niski poziom wiedzy o Polsce przed opuszczeniem kraju pochodzenia: prawie połowa (47,5 %) imigrantów nie wiedziała nic o Polsce a 1/3 (35%) miała średnią wiedzę na ten temat

7 Przyczyny przyjazdu do Polski
prawie połowa migrantów (45%) przyjechała na studia kolejna 1/4 (27%) przyjechała szukać pracy *przyjazd z mężem (2 osoby), przyjazd jako uchodźca (1 osoba), brak odpowiedzi (2 person)

8 Sytuacja na rynku pracy
2/5 (40%) migrantów jest zatrudnionych kolejne 2/5 (40%) migrantów to studenci (częściowo również pracujących) *opieka nad dzieckiem (1 osoba)

9 Spełnienie oczekiwań po przyjeździe do Polski
tylko w 3 przypadkach (7,5%) nowe życie w Polsce nie spełniło wcale oczekiwań migrantów w większości przypadków (85%) migranci są zadowoleni z życia w Polsce

10 Problemy z dostosowaniem się do życia w Polsce
almost 1/4 (22,5%) of migrants had difficulties in adjusting to life in Poland more than a half (57,5%) did not face any problems

11 Nauka języka przed przyjazdem do Polski
Problemy z dostosowaniem się do życia w Polsce mogą być wynikiem braku jakiejkolwiek znajomości języka polskiego (57,5% migrantów) przed przyjazdem do tego kraju

12 Problemy związane z brakiem znajomości języka polskiego
1/3 (37,5%) migrantów napotkało poważne problemy w Polsce z powody braku znajomości języka polskiego

13 Języki używane w domu i poza domem
prawie wszyscy (97,5%) porozumiewają się językiem ojczystym w domu, /4 (22,5%) z nich jest dwujęzyczna w domu większość (77,5%) migrantów stara się mówić po polsku lub po angielsku (45%) poza domem *język rosyjski (1 osoba) * język rosyjski (6 osób), język rosyjski i ukraiński (1 osoba)

14 Znajomość języka polskiego
większość badanych nie posługuje się dobrze językiem polskim problemy stwarza zwłaszcze czytanie i pisanie

15 Problemy z codziennym zarządzaniem finansami
znacząca część migrantów (42,5%) ma problemy z codziennym zarządzaniem własnymi finansami

16 Problemy w obszarze finansów w języku polskim

17 Problemy w obszarze finansów w języku polskim
problemy w obszarze finansów spowodowane niedostateczną znajomością języka polskiego kwestie finansowe nie powodujące problemów: płacenie rachunków przez internet i dokonywanie przelewów zakupy w sklepie

18 Rozwiązywanie problemów z językiem polskim
większość migrantów prosi o pomoc (57,5%) lub używa języka angielskiego lub rosyjskiego (50%) gdy napotyka problemy dotyczące finansów * język angielski (10 osób) język rosyjski (6 osób) język angielski i język rosyjski (3 osoby) brak odpowiedzi (1 osoba)

19 Poszukiwanie pomocy instytucjonalnej
duża część migrantów (87,5%) nie szuka pomocy w wyspecjalizowanych instytucjach, które mogą pomóc w kwestiach językowych *poszukiwanie pomocy w: organizacjach społęczności migranckich (1 osoba) instytucjach edukacyjnych oferujących kursy językowe i kursy wiedzy finansowej (2 osoby) inne organizacje skierowane do migrantów (2 osoby)

20 Dziękujemy!


Pobierz ppt "Lifelong Learning Programme Projekt GRUNDTVIG Multilateral INTEGRA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google