Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Lifelong Learning Programme Projekt GRUNDTVIG Multilateral INTEGRA Wyniki badań przeprowadzonych wśród imigrantów w Polsce (AHE) WP2.1.3.7.1 Poland PL.ppt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Lifelong Learning Programme Projekt GRUNDTVIG Multilateral INTEGRA Wyniki badań przeprowadzonych wśród imigrantów w Polsce (AHE) WP2.1.3.7.1 Poland PL.ppt."— Zapis prezentacji:

1 1 Lifelong Learning Programme Projekt GRUNDTVIG Multilateral INTEGRA Wyniki badań przeprowadzonych wśród imigrantów w Polsce (AHE) WP Poland PL.ppt

2 2 Charakterystyka badań badania z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiety przeprowadzone w Polsce (głównie w regionie łódzkim) w okresie respondentów problemy z użyciem kwestionariusza ankiety w języku angielskim (zniekształcenie wyników badań?)

3 3 Badani wg płci i wieku głównie mężczyźni (57,5%) 3/4 badanych w wieku produkcyjnym lat (76%)

4 4 Badani wg wykształcenia relatywnie wysoce wykształceni badani: - brak badanych o wykształceniu podstawowym - 2/5 migrantów z wykształceniem zawodowym lub średnim (40%) - 1/4 migrantów z wykształceniem wyższym (25%) - spodziewany wzrost poziomu wykształcenia badanych (znacząca liczba studentów)

5 5 Badani wg kraju pochodzenia głównie imigranci z krajów spoza UE (zwłaszcza z krajów b. ZSRR): 1. stare kraje członkowskie UE – 25%: (Włochy – 3 osoby; Niemcy – 2; Portugalia – 2; Grecja – 1; Holandia – 1; Hiszpania – 1) 2. nowe kraje członkowskie UE – 20% (Litwa – 4 osoby; Słowacja – 2; Czechy – 1; Łotwa – 1) 3. kraje spoza UE – 55% (Ukraina – 7 osób; Białoruś – 3; Chiny – 3; Rosja – 2; Wietnam – 2; Kazachstan – 1; Armenia – 1; Mołdowa – 1; Turcja – 1; Nigeria – 1) okres pobytu w Polsce: średnio 6,4 roku

6 6 Poziom wiedzy o kraju przyjmującym (Polsce) przed wyjazdem z własnego kraju niski poziom wiedzy o Polsce przed opuszczeniem kraju pochodzenia: prawie połowa (47,5 %) imigrantów nie wiedziała nic o Polsce a 1/3 (35%) miała średnią wiedzę na ten temat

7 7 Przyczyny przyjazdu do Polski *przyjazd z mężem (2 osoby), przyjazd jako uchodźca (1 osoba), brak odpowiedzi (2 person) prawie połowa migrantów (45%) przyjechała na studia kolejna 1/4 (27%) przyjechała szukać pracy

8 8 Sytuacja na rynku pracy *opieka nad dzieckiem (1 osoba) 2/5 (40%) migrantów jest zatrudnionych kolejne 2/5 (40%) migrantów to studenci (częściowo również pracujących)

9 9 Spełnienie oczekiwań po przyjeździe do Polski tylko w 3 przypadkach (7,5%) nowe życie w Polsce nie spełniło wcale oczekiwań migrantów w większości przypadków (85%) migranci są zadowoleni z życia w Polsce

10 10 Problemy z dostosowaniem się do życia w Polsce almost 1/4 (22,5%) of migrants had difficulties in adjusting to life in Poland more than a half (57,5%) did not face any problems

11 11 Nauka języka przed przyjazdem do Polski Problemy z dostosowaniem się do życia w Polsce mogą być wynikiem braku jakiejkolwiek znajomości języka polskiego (57,5% migrantów) przed przyjazdem do tego kraju

12 12 Problemy związane z brakiem znajomości języka polskiego 1/3 (37,5%) migrantów napotkało poważne problemy w Polsce z powody braku znajomości języka polskiego

13 13 Języki używane w domu i poza domem *język rosyjski (1 osoba) * język rosyjski (6 osób), język rosyjski i ukraiński (1 osoba) prawie wszyscy (97,5%) porozumiewają się językiem ojczystym w domu, 1/4 (22,5%) z nich jest dwujęzyczna w domu większość (77,5%) migrantów stara się mówić po polsku lub po angielsku (45%) poza domem

14 14 Znajomość języka polskiego większość badanych nie posługuje się dobrze językiem polskim problemy stwarza zwłaszcze czytanie i pisanie

15 15 Problemy z codziennym zarządzaniem finansami znacząca część migrantów (42,5%) ma problemy z codziennym zarządzaniem własnymi finansami

16 16 Problemy w obszarze finansów w języku polskim

17 17 Problemy w obszarze finansów w języku polskim problemy w obszarze finansów spowodowane niedostateczną znajomością języka polskiego kwestie finansowe nie powodujące problemów: - płacenie rachunków przez internet i dokonywanie przelewów - zakupy w sklepie

18 18 Rozwiązywanie problemów z językiem polskim * język angielski (10 osób) język rosyjski (6 osób) język angielski i język rosyjski (3 osoby) brak odpowiedzi (1 osoba) większość migrantów prosi o pomoc (57,5%) lub używa języka angielskiego lub rosyjskiego (50%) gdy napotyka problemy dotyczące finansów

19 19 Poszukiwanie pomocy instytucjonalnej *poszukiwanie pomocy w: organizacjach społęczności migranckich (1 osoba) instytucjach edukacyjnych oferujących kursy językowe i kursy wiedzy finansowej (2 osoby) inne organizacje skierowane do migrantów (2 osoby) duża część migrantów (87,5%) nie szuka pomocy w wyspecjalizowanych instytucjach, które mogą pomóc w kwestiach językowych

20 20 Dziękujemy!


Pobierz ppt "1 Lifelong Learning Programme Projekt GRUNDTVIG Multilateral INTEGRA Wyniki badań przeprowadzonych wśród imigrantów w Polsce (AHE) WP2.1.3.7.1 Poland PL.ppt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google