Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium Rankingowe Sesja II, cz. I Jak mierzyć umiędzynarodowienie studiów?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium Rankingowe Sesja II, cz. I Jak mierzyć umiędzynarodowienie studiów?"— Zapis prezentacji:

1 Seminarium Rankingowe Sesja II, cz. I Jak mierzyć umiędzynarodowienie studiów?

2

3

4 Umiędzynarodowienie Programy studiów prowadzone w j. obcych w roku akad. 2010/11. Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych i informacji własnych programu Study in Poland, Brane są pod uwagę jedynie aktywne programy, tzn. takie na których studiuje min. jeden student. Prosimy podać programy studiów kończące się uzyskaniem tytułu Bachelor lub Master (również studia MBA). Prosimy nie podawać filologii obcojęzycznych! Przykład: Jeśli na jednym kierunków studiów (np. Computer Science) uczelnia prowadzi studia I i II stopnia, należy podać dwa programy: czyli BSc Computer Science oraz MSc Computer Science.

5 Umiędzynarodowienie Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2010/11. Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych i informacji własnych programu Study in Poland.

6 Umiędzynarodowienie Wymiana studencka (wyjazdy) – mierzona liczbą studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych i informacji własnych programu Study in Poland.

7 Umiędzynarodowienie Wymiana studencka (przyjazdy) – mierzona liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2010/11, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych i informacji własnych programu Study in Poland.

8 Umiędzynarodowienie Studenci obcokrajowcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych i informacji własnych programu Study in Poland. Dane podawane na podstawie sprawozdania GUS S10 Dział 4.

9 Umiędzynarodowienie Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych i informacji własnych programu Study in Poland. Dane podawane na podstawie sprawozdania GUS S12 Dział 11

10 Umiędzynarodowienie Wykłady w językach obcych – liczba prowadzonych wykładów w j. obcych w r. akad. 2010/11. Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych i informacji własnych programu Study in Poland. Prosimy o podanie tych kursów (wykładów), których prowadzenie wynika z realizacji programów nauczania na uczelni lub programów wymiany zagranicznej. Prosimy nie podawać wykładów jednorazowych, jak również wykładów prowadzonych w ramach kierunków nauczanych całkowicie w j. obcych (degree programmes) lub w ramach filologii obcojęzycznych.

11 Dziękuję za uwagę Waldemar Siwiński Prezes Zarządu Fundacja Edukacyjna Perspektywy


Pobierz ppt "Seminarium Rankingowe Sesja II, cz. I Jak mierzyć umiędzynarodowienie studiów?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google