Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I NKJO wchodzi w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I NKJO wchodzi w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych"— Zapis prezentacji:

1 I NKJO wchodzi w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych
w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 1, Sosnowiec Tel./fax: (032) w. 102 Zespołu NKJO:

2 E-mail: sosncoll@poczta.onet.pl
I Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu specjalność: język angielski Sosnowiec ul. Zegadłowicza 1 Tel./fax: (032)

3 Od 1990 roku Kolegium kształci nauczycieli języka angielskiego
Nauka trwa trzy lata Językiem wykładowym jest j.angielski Nauka kończy się egzaminem dyplomowym Absolwent I NKJO może uzyskać tytuł licencjata np. na Uniwersytecie Śląskim Absolwent I NKJO może ubiegać się o przyjęcie na uzupełniające studia magisterskie (filologia angielska, socjologia, historia, politologia,itd.)

4 ABSOLWENCI I NKJO w Sosnowcu
Ø      zdobywają tytuły naukowe magistra i doktora nauk humanistycznych m.in. na Uniwersytecie Śląskim, na Uniwersytecie Wrocławskim, University of the West of England, University of Eastern Finland, La Sorbonne.. Ø      znajdują zatrudnienie w obszarach związanych z nauczaniem, tłumaczeniem, dziennikarstwem, biznesem, turystyką, handlem, logistyką, itd.

5 Program nauczania obejmuje m.in.:
Przedmioty praktyczne z j.ang. (np. gramatyka praktyczna, fonetyka brytyjska/amerykańska, konwersacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego, rozumienie tekstu słuchanego) Przedmioty literacko-kulturowe (np. literatura brytyjska/amerykańska, realioznawstwo brytyjskie/amerykańskie) Przedmioty metodyczne (np. metodyka nauczania języka angielskiego, teoria uczenia się i nauczania, psychologia) Przedmioty językoznawcze (np. wstęp do językoznawstwa, historia języka angielskiego) Ponadto oferujemy zajęcia m.in. z filozofii, technologii informacyjnej, drugiego języka obcego

6 Biblioteka Kolegium posiada bogate zbiory
& Multimedialne Centrum Informacyjne

7 Kolegium wyposażone jest w tablicę interaktywną

8 W pracowni komputerowej odbywają się m.in. warsztaty metodyczne

9 Wszelkie sprawy formalne słuchacze kierują w pierwszej kolejności do sekretariatu

10 Ćwiczenia prowadzone są w małych grupach,
a wysoki poziom nauczania dobrze wpływa na humor słuchaczy

11 Zajęcia odbywają się w różnych formach

12 Wieczorek poetycki

13 Talent workshop

14 Kadra kolegium

15 Dni Otwarte

16 Konkurs „Z Językami Obcymi po Europie”

17 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY
2012/2013 Kandydaci ze „starą maturą”: Egzamin/pisemny test kwalifikacyjny z języka angielskiego Rozmowa kwalifikacyjna *kandydaci zobowiązani są uiścić opłatę egzaminacyjną w wys. 85 zł.

18 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY
2012/2013 Kandydaci z „nową maturą”: Konkurs świadectw uwzględniający wyniki z egzaminu maturalnego z j. ang. na poziomie rozszerzonym lub podstawowym (pisemnego i ustnego) *kandydaci nie przystępują do egzaminu wstępnego i nie uiszczają opłaty egzaminacyjnej

19 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY
2012/2013 - Termin składania dokumentów: do - Pisemny test kwalifikacyjny: dla kandydatów ze „starą maturą” - Wywieszenie listy przyjętych

20 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2012/2013
Bez postępowania kwalifikacyjnego, po złożeniu stosownych dokumentów, zostają przyjęci: 1. laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego II lub III stopnia 2. laureaci Konkursu „Z językami obcymi po Europie” organizowanego przez I NKJO 3. kandydaci legitymujący się certyfikatem FCE, CAE, CPE 4. kandydaci legitymujący się maturą zdawaną w języku angielskim (matura dwujęzyczna, matura zdawana w kraju angielskiego obszaru językowego, matura międzynarodowa - International Baccalaureate

21 znkjo.republika.pl tel.


Pobierz ppt "I NKJO wchodzi w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google