Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Zegadłowicza 1, 41-200 Sosnowiec Tel./fax: (032) 266-55-83 w. 102 Zespołu NKJO:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Zegadłowicza 1, 41-200 Sosnowiec Tel./fax: (032) 266-55-83 w. 102 Zespołu NKJO:"— Zapis prezentacji:

1 ul. Zegadłowicza 1, 41-200 Sosnowiec Tel./fax: (032) 266-55-83 w. 102 E-mail Zespołu NKJO: nkjo2sosnowiec@poczta.onet.pl http://www.znkjo.republika.pl I NKJO wchodzi w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu

2 I Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu specjalność: język angielski 41-200 Sosnowiec ul. Zegadłowicza 1 Tel./fax: (032) 266-86-35 E-mail: sosncoll@poczta.onet.pl www.znkjo.republika.pl

3 1.Od 1990 roku Kolegium kształci nauczycieli języka angielskiego 2.Nauka trwa trzy lata 3.Językiem wykładowym jest j.angielski 4.Nauka kończy się egzaminem dyplomowym 5.Absolwent I NKJO może uzyskać tytuł licencjata np. na Uniwersytecie Śląskim 6.Absolwent I NKJO może ubiegać się o przyjęcie na uzupełniające studia magisterskie (filologia angielska, socjologia, historia, politologia,itd.)

4 ABSOLWENCI I NKJO w Sosnowcu zdobywają tytuły naukowe magistra i doktora nauk humanistycznych m.in. na Uniwersytecie Śląskim, na Uniwersytecie Wrocławskim, University of the West of England, University of Eastern Finland, La Sorbonne.. znajdują zatrudnienie w obszarach związanych z nauczaniem, tłumaczeniem, dziennikarstwem, biznesem, turystyką, handlem, logistyką, itd.

5 Program nauczania obejmuje m.in.: 1.Przedmioty praktyczne z j.ang. (np. gramatyka praktyczna, fonetyka brytyjska/amerykańska, konwersacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego, rozumienie tekstu słuchanego) 2.Przedmioty literacko-kulturowe (np. literatura brytyjska/amerykańska, realioznawstwo brytyjskie/amerykańskie) 3.Przedmioty metodyczne (np. metodyka nauczania języka angielskiego, teoria uczenia się i nauczania, psychologia) 4.Przedmioty językoznawcze (np. wstęp do językoznawstwa, historia języka angielskiego) 5.Ponadto oferujemy zajęcia m.in. z filozofii, technologii informacyjnej, drugiego języka obcego

6 Biblioteka Kolegium posiada bogate zbiory & Multimedialne Centrum Informacyjne

7 Kolegium wyposażone jest w tablicę interaktywną

8 W pracowni komputerowej odbywają się m.in. warsztaty metodyczne

9 Wszelkie sprawy formalne słuchacze kierują w pierwszej kolejności do sekretariatu

10 Ćwiczenia prowadzone są w małych grupach, a wysoki poziom nauczania dobrze wpływa na humor słuchaczy

11 Zajęcia odbywają się w różnych formach

12 Wieczorek poetycki

13 Talent workshop

14 Kadra kolegium

15 Dni Otwarte

16 Konkurs Z Językami Obcymi po Europie

17 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Kandydaci ze starą maturą: 1.Egzamin/pisemny test kwalifikacyjny z języka angielskiego 2.Rozmowa kwalifikacyjna *kandydaci zobowiązani są uiścić opłatę egzaminacyjną w wys. 85 zł.

18 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Kandydaci z nową maturą: 1.Konkurs świadectw uwzględniający wyniki z egzaminu maturalnego z j. ang. na poziomie rozszerzonym lub podstawowym (pisemnego i ustnego) *kandydaci nie przystępują do egzaminu wstępnego i nie uiszczają opłaty egzaminacyjnej

19 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 -Termin składania dokumentów: do 31.08.2012 -Pisemny test kwalifikacyjny: 3.09.2012 dla kandydatów ze starą maturą -Wywieszenie listy przyjętych 4.09.2012

20 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Bez postępowania kwalifikacyjnego, po złożeniu stosownych dokumentów, zostają przyjęci: 1. laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego II lub III stopnia 2. laureaci Konkursu Z językami obcymi po Europie organizowanego przez I NKJO 3. kandydaci legitymujący się certyfikatem FCE, CAE, CPE 4. kandydaci legitymujący się maturą zdawaną w języku angielskim (matura dwujęzyczna, matura zdawana w kraju angielskiego obszaru językowego, matura międzynarodowa - International Baccalaureate

21


Pobierz ppt "Ul. Zegadłowicza 1, 41-200 Sosnowiec Tel./fax: (032) 266-55-83 w. 102 Zespołu NKJO:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google