Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

L OSY ABSOLWENTÓW 2010 Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "L OSY ABSOLWENTÓW 2010 Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim."— Zapis prezentacji:

1 L OSY ABSOLWENTÓW 2010 Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim

2 L ICZBA ABSOLWENTÓW 2010: 152 D ZIEWCZĄT : 101 (66,44%) C HŁOPCÓW : 51 (33,55%) _______________________________________________________________________________________________ STUDIUJE: 139 osób (91,44%) Warszawa – 48 Lublin – 46 Biała Podlaska – 17 Siedlce – 15 Inne – 13 NIE STUDIUJE: 4 osoby (2,63%) BRAK DANYCH: 9 osób (5,92%)

3 LOSY ABSOLWENTÓW 2010

4 S TUDIA DZIENNE : 126 OSÓB (90,64%) S TUDIA ZAOCZNE : 12 OSÓB (8,63%) S TUDIA WIECZOROWE : 1 OSOBA (0,71%)

5 U CZELNIE PAŃSTWOWE : 136 ABSOLWENTÓW (97,84%) U CZELNIE PRYWATNE : 3 ABSOLWENTÓW (2,15%)

6 K LASA 3 A – 30 UCZNIÓW ROZSZERZENIA : J. POLSKI, J. ANGIELSKI, WOS __________________________________________________________________________________ Studiuje: 27 osób (90%) Studia dzienne: 24 osoby (88,88%) Uniwersytety: 17 osób Akademie: 3 osoby Wyższe Szkoły: 2 osoby Politechniki: 2 osoby Studia zaoczne: 3 osoby Uniwersytet Stefana Kard. Wyszyńskiego, Warszawa Politechnika Białostocka Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa Nie studiuje: 1 osoba Szkoła policealna: 1 osoba Brak danych: 2 osoby

7 KLASA 3A PROCENT ABSOLWENTÓW _____________________________________________________________________________________________

8 K LASA 3 A – PREFEROWANE UCZELNIE ______________________________________________________________________________________ UCZELNIE PAŃSTWOWE: 26 (96,29%) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – 9 Uniwersytet Kard. St. Wyszyńskiego – 4 Katolicki Uniwersytet Lubelski – 3 Politechnika w Białymstoku – 2 Akademia Obrony Narodowej – 2 Uniwersytet Przyrod.,Siedlce – 1 Akademia Pedagogiki Specjalnej – 1 Inne – 4 UCZELNIE PRYWATNE: 1 osoba (3,70%) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

9 K LASA 3 A PREFEROWANE KIERUNKI STUDIÓW _____________________________________________________________________________________________ Filologia polska i wiedza o kulturze – 1, Filologia polska spec. redaktorsko- medialna1, Filologia angielska – 2, Edukacja medialna i dziennikarstwo – 1, Psychologia mediów 1, Europeistyka – 2, Kulturoznawstwo – 2, Pedagogika – 2, Pedagogika specjalna – 1, Psychologia – 1, Administracja – 2, Bezpieczeństwo narodowe – 2, Fizjoterapia 1, Prawo – 2, Ekonomia – 1, Inne – 8 Zgodne z profilem klasy: 21 osób (77,77%)

10 K LASA 3 B – 34 UCZNIÓW ROZSZERZENIA : BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA _____________________________________________________________________________________________ Studiuje: 33 osoby (97,05%) Studia dzienne: 32 osoby (96,96%) Uniwersytety: 26 osób 81,25% Akademie: 2 osoby Wyższe Szkoły: 2 osoby Politechniki: 2 osoby Studia zaoczne: 1 osoba Nie studiuje: 1 osoba Szkoła policealna: 1 osoba

11 KLASA 3B PROCENT ABSOLWENTÓW ______________________________________________________________________________________

12 KLASA 3B PREFEROWANE UCZELNIE ______________________________________________________________________________________ UCZELNIE PAŃSTWOWE: 33 (100%) Warszawski Uniwersytet Medyczny – 6 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – 4 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce – 3 SGGW – 2 Uniwersytet Medyczny, Lublin – 2 Uniwersytet Medyczny, Białystok – 1 Uniwersytet Warszawski – 1 Katolicki Uniwersytet Lubelski – 1 Politechnika Łódzka – 1 Politechnika Warszawska – 1 Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego – 1 Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa – 1 Akademia Wychowania Fizycznego, Biała Podl. – 1 Państwowa Szkoła Wyższa, Biała Podl. – 2 Inne – 6

13 KLASA 3B PREFEROWANE KIERUNKI STUDIÓW ______________________________________________________________________________________ Kierunek lekarski – 2, Chemia – 3, Analityka medyczna – 3, Fizjoterapia – 2, Analityka chemiczna – 1, Dietetyka – 2, Ratownictwo medyczne – 1, Rolnictwo – 1, Pielęgniarstwo – 1, Techniki dentystyczne – 1, Technologia chemiczna – 1, Ochrona środowiska - 1, Zarządzanie i inżyniera produkcji – 1, Inżynieria środowiska – 1, Stosunki międzynarodowe – 1, Praca socjalna – 1, Filologia angielska – 2, Finanse i rachunkowość – 1, Technik usług kosmetycznych – 1, Inne – 6 Zgodne z profilem klasy: 28 osób (84,84%)

14 K LASA 3 C – 30 UCZNIÓW ROZSZERZENIA : HISTORIA, GEOGRAFIA, WOS _____________________________________________________________________________________________ Studiuje: 25 osób Studia dzienne: 20 osób (80%) Uniwersytety: 10 osób 50% Akademie: 6 osoby 30% Wyższe Szkoły: 4 osoby 20% Studia zaoczne: 5 osób 20% Brak danych: 5 osób

15 KLASA 3C PROCENT ABSOLWENTÓW ______________________________________________________________________________________

16 K LASA 3 C PREFEROWANE UCZELNIE _________________________________________________________________________________________ UCZELNIE PAŃSTWOWE 25: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – 4 SGGW– 1 Uniwersytet Warszawski – 1 Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin – 1 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny – Siedlce – 2 Katolicki Uniwersytet Lubelski – 1 Wojskowa Akademia Techniczna – 1 Akademia Obrony Narodowej – 3 Akademia Wychowania Fizycznego – 2 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania – 1 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – 1 Państwowa Szkoła Wyższa, Biała Podl. – 2

17 KLASA 3C PREFEROWANE KIERUNKI STUDIÓW _____________________________________________________________________________________________ Administracja – 3, Bezpieczeństwo narodowe – 3, Geografia – 2, Geodezja i kartografia – 1, Budownictwo – 1, Zarządzanie – 1, Finanse i rachunkowość – 1, Turystyka i rekreacja – 1, Transport – 2, Pedagogika – 1, Pedagogika specjalna – 1, Wychowanie fizyczne – 3, Bezpieczeństwo narodowe – 2, Inne – 3 Zgodne z profilem klasy: 20 osób (80%)

18 K LASA 3 D – 30 UCZNIÓW ROZSZERZENIA : J. POLSKI, HISTORIA, FILOZOFIA ______________________________________ Studiuje: 29 osób (96,66%) Studiuje dziennie: 29 osób (100%) Uniwersytety: 22 osoby (75,86%) Akademie: 2 osoby (6,89%) Politechniki: 2 osoby (6,89%) Wyższe Szkoły: 3 osoby (10,34%) Brak danych: 1 osoba

19 KLASA 3D PROCENT ABSOLWENTÓW ______________________________________________________________________________________

20 KLASA 3D PREFEROWANE UCZELNIE _______________________________________________________________________________ UCZELNIE PAŃSTWOWE: 27 OSÓB (93,10%) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – 9 Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego – 5 Uniwersytet Warszawski – 1 Uniwersytet Adama Mickiewicza - 1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – 1 Uniwersytet Rolniczy, Kraków – 1 Uniwersytet Białostocki – 1 Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin – 1 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce - 2 Warszawska Akademia Techniczna – 1 AWF Biała Podlaska – 1 Państwowa Szkoła Wyższa, Biała Podl. – 3 UCZELNIE PRYWATNE: 2 OSOBY (6,89%) Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa

21 K LASA 3 D KIERUNKI STUDIÓW WYBIERANE PRZEZ ABSOLWENTÓW __________________________________________________________________________ Prawo – 6, Filologia polska – 6, Filologia angielska – 2, Dziennikarstwo – 2, Logopedia – 1, Stosunki międzynarodowe – 2, Pedagogika – 2, Logopedia – 1, Budownictwo – 2, Leśnictwo – 1, Kosmetologia – 1, Rolnictwo – 1, Inne – 2 Zgodność z profilem klasy: 20 osób (68,96%)

22 Studiuje: 25 osób (89,28%) Studia dzienne: 21 osób (84%) Uniwersytety: 13 osób 61,90% Politechniki: 5 osób 23,80% Akademie: 2 osoby 9,52% Wyższe Szkoły: 1 osoba 4,76% Studia zaoczne: 3 osoby 12% Studia wieczorowe: 1 osoba 4% Nie studiuje: 2 osoby Brak danych: 1 osoba K LASA 3 E – 28 UCZNIÓW ROZSZERZENIA : MATEMATYKA, GEOGRAFIA, FIZYKA I ASTRONOMIA _________________________________________________________________________________________________

23 KLASA 3E PROCENT ABSOLWENTÓW _____________________________________________________________________________________________

24 K LASA 3 E – TYPY UCZELNI ____________________________________________________________________________________________ UCZELNIE PAŃSTWOWE: 25 UMCS – 3 SGGW – 1 Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław – 1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – 2 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – 2 Politechnika Lubelska – 3 Politechnika Warszawska – 1 Politechnika Wrocławska – 1 Wojskowa Akademia Techniczna – 2 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania – 1 Państwowa Wyższa Szkoła, Biała P. – 3 Inne - 5

25 K LASA 3 E PREFEROWANE KIERUNKI STUDIÓW ______________________________________________________________________________________ Informatyka 5, Geodezja i kartografia 2, Ekonomia 2, Mechanika i budowa maszyn 1, Mechatronika 1, Architektura i urbanistyka 1, Elektrotechnika 2, Matematyka 1, Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 1, Automatyka i robotyka 1, Bezpieczeństwo narodowe 1, Ekonomika agrobiznesu 1, Budownictwo 1, Inne 5 Zgodne z profilem klasy: 23 osoby (92%)

26 ZGODNOŚĆ WYBORU KIERUNKU Z PROFILEM KLASY _____________________________________________________________________________________________

27 RANKING POPULARNOŚCI UCZELNI ______________________________________________________________________________________ 1. UMCS – 29 OSÓB 2. AKADEMIA KARD. WYSZYŃSKIEGO, WARSZAWA – 10 3. PSW BIAŁA PODLASKA – 10 4. UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY – 8 5. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MED. – 6 6. SGGW – 5 7. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ – 5 8. KUL – 5 9. WAT – 4 10. AWF BIAŁA PODL – 3 11. POLITECHNIKA LUBELSKA – 3 12. UW – 3 13. POLITECHNIKA WARSZAWSKA – 2 14. UNIWERSYTET MEDYCZNY, LUBLIN – 2 15. INNE – 44

28 ZESTAWIENIE PROCENTOWE LOSÓW ABSOLWENTÓW 2010

29 P ODSUMOWANIE ______________________________________________________________________________________ 91% absolwentów naszego liceum podjęło studia. Cztery osoby nie podjęły studiów. Losy 9 absolwentów nie są szkole znane. 90% absolwentów dostało się na studia dzienne. 12 absolwentów spośród 152 studiuje zaocznie. 97% absolwentów studiuje na uczelniach państwowych. UMCS znajduje się na pierwszym miejscu najbardziej popularnych uczelni. Warszawa, Lublin, Biała Podlaska i Siedlce to najczęściej wybierane miasta do studiowania. Zdecydowana większość absolwentów (80,8%) wybrała kierunek studiów zgodny z profilem klasy.

30 Dziękuję za uwagę! Małgorzata Grudniewska

31


Pobierz ppt "L OSY ABSOLWENTÓW 2010 Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google