Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt utworzenia w Poznaniu klas dwujęzycznych z językiem rosyjskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt utworzenia w Poznaniu klas dwujęzycznych z językiem rosyjskim."— Zapis prezentacji:

1 Projekt utworzenia w Poznaniu klas dwujęzycznych z językiem rosyjskim

2

3 Nauczanie języka rosyjskiego w formie dwujęzycznej i rozszerzonej rok szkolny 2013/2014 XI Liceum Ogólnokształcące im. J.W. Zembrzuskich w Poznaniu - klasa dwujęzyczna 1/ Klasa wstępna –4 lata do roku 2013/2014 2/ Klasa dwujęzyczna – 3 lata od roku 2016/2017 na bazie gimnazjum Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu - klasa dwujęzyczna – 3 lata – od roku szkolnego 2013/2014 Gimnazjum nr 43 im. PTPN w Poznaniu - klasa z rozszerzonym językiem rosyjskim Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wlkp. w Poznaniu - klasa z rozszerzonym językiem rosyjskim Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne uczące j. rosyjskiego

4 Dwujęzyczność to : 1. Umiejętność posługiwania się wszystkimi sprawnościami w języku ojczystym i drugim języku. 2. Częste używanie obu języków w różnych sytuacjach i z różnymi uczestnikami aktu komunikacji. 3. Język obcy służy jako narzędzie do poznawania wiedzy z innych przedmiotów. 4. Dodatkowy atut – możliwość kontynuowania studiów w języku rosyjskim w Polsce i na świecie. 5. Dla gimnazjalistów możliwość nauki w 3 – letnim Liceum Dwujęzycznym. Nauczyć się uczyć w języku rosyjskim ! Kto może stać się uczniem prestiżowej klasy dwujęzycznej z j. rosyjskim ? -- ten kto miał w gimnazjum j. rosyjski -- ten kto w ogóle się go nie uczył -- ten kto ukończył Szkołę Podstawową lub Gimnazjum i lubi wyzwania

5 Co chcemy osiągnąć !? 1. Zwiększyć atrakcyjność młodych ludzi na rynku pracy 1. zwiększa się zainteresowanie pracodawców językiem rosyjskim 2. zwiększa się wymiana handlowa i gospodarcza z Rosją 3. sąsiedztwo wschodnie i granice obecnej Unii Europejskiej 2. Umożliwić dokładne poznanie kultury rosyjskiej 3. Umożliwić poznanie kultury krajów rosyjskojęzycznych 4. Ułatwić podjęcie studiów w j. rosyjskim w Polsce i zagranicą 5. Poszerzyć ofertę edukacyjną dla uczniów poznańskich szkół

6 Klasa dwujęzyczna Gimnazjum Oferta dla absolwentów szkół podstawowych nauczanie j. rosyjskiego – 5 godz. tygodniowo z podziałem na grupy przedmioty nauczane w j. rosyjskim lub z jego elementami to : Geografia muzyka/plastyka drugi język do wyboru to: j. angielski lub j. niemiecki możliwość zdawania j. rosyjskiego na egzaminie gimnazjalnym kontynuowanie dwujęzyczności na poziomie licealnym

7 Dwujęzyczne Liceum Klasa wstępna – siatka godzin Tygodniowo Język rosyjski – 18 godzin Język polski – 2 godziny Matematyka – 2 godzin Biologia – 1 godzina Chemia – 1 godzina J. angielski – 2 godziny razem – 26 godzin Siatka godzin w klasie wstępnej zależy od szkoły, w której jest tworzona w uzgodnieniu z organem prowadzącym z wyjątkiem godzin języka rosyjskiego. Program nauczania języka rosyjskiego w klasach dwujęzycznych – autor Olimpia Gniatkowska - Kobylińska przygotowany pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Od klasy I do klasy III nauczane dwa przedmioty w języku rosyjskim : biologia i chemia

8 Współpraca - Patronat Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Filologii Rosyjskiej w Poznaniu ̶ doradztwo programowo – metodyczne ̶ udział w zajęciach akademickich ̶ studenckie koła naukowe ̶ korzystanie z zasobów bibliotecznych ̶ wspólne wymiany i projekty edukacyjno-naukowe ̶ praktyki studenckie ̶ uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych Podpisanie umowy o współpracy - Patronat Rektor UAM Instytut Wschodni UAM w Poznaniu ̶ oferta w zakresie historii i kultury ̶ udział w pracach studenckich kół naukowych ̶ korzystanie z zasobów bibliotecznych ̶ udział w zajęciach akademickich

9 Szkoły i organizacje partnerskie Rosja 1. Smoleński Korpus Kadetów w Smoleńsku 2. Akademickie Gimnazjum przy Państwowym Uniwersytecie w Petersburgu 3. Gimnazjum nr 117 w Petersburgu Państwa rosyjskojęzyczne 1. Średnia Szkoła nr 2 w Majkainie - Kazachstan 2. Społeczna Szkoła Polska im. T. Reytana w Baranowicach - Białoruś 3. Państwowa Szkoła nr 53 w Kijowie - Ukraina 4. Państwowe Gimnazjum w Symferopolu - Ukraina 5. Państwowe Gimnazjum w Czernichowie - Ukraina 6. Ośrodek Inicjatyw Społecznych Switocz na Krymie - Ukraina

10 Podstawa prawna do tworzenia klas dwujęzycznych Możliwość tworzenia klas dwujęzycznych wynika z zapisów: ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów szkół i placówek oświatowych, rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, rozporządzenie MEN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych klasyfikacji wymaganych od nauczycieli. rozporządzenie MEN w sprawie wysokości minimalnych składek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,

11

12


Pobierz ppt "Projekt utworzenia w Poznaniu klas dwujęzycznych z językiem rosyjskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google