Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne formy kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne formy kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1

2 Nowoczesne formy kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

3 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – ECKUM koordynatorem kursów i szkoleń organizowanych przez jednostki Uczelni Zgodnie z Regulaminem kursów dokształcających i szkoleń w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201- 34/2012) Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego koordynuje Kształcenie Ustawiczne na uczelni poprzez monitorowanie kursów realizowanych w jednostkach.

4 KOORDYNOWANIE KURSÓW – główne zadania ECKUM

5 Koordynacja kształcenia ustawicznego (kursów i szkoleń) prowadzonych w Uczelni m.in. poprzez ewidencjonowanie realizowanych form w obecnej chwili jest niemożliwa, ponieważ jednostki nie dostarczają żadnych informacji w tym zakresie. Ewidencjonowane są wyłącznie kursy i szkolenia prowadzone przez ECKUM, np. Praktyczne zastosowania platformy e-learningowej MOODLE. Do tej pory w szkoleniu wzięli udział pracownicy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych a od 18.02.2013r. rozpoczęły się zajęcia dla pracowników Instytutu Techniki oraz Instytutu Historii.

6 http://www.eckum.up.krakow.pl/moodle.up.krakow.pl

7

8 Samouczek

9 Dostęp do Platformy wymaga zalogowania się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła. Nauczyciele akademiccy mogą uzyskać dane dostępowe od administratora platformy wysyłając e-mail na adres infeckum@up.krakow.pl lub dzwoniąc pod numer wew.7007 infeckum@up.krakow.pl Studenci wspierani przez prowadzących zajęcia rejestrują się samodzielnie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

10 Proces logowania

11 Strona logowania nauczyciel **************

12

13 Kursy ECKUM

14 Metodyka Zajęć Zdalnych – tematy modułów Wprowadzenie Specyfika zajęć zdalnych Profil studenta i nauczyciela w kształceniu zdalnym Scenariusz kursu zdalnego Elementy tworzące kurs zdalny Technika tworzenia wybranych elementów kursu zdalnego Ewaluacja w kursie zdalnym Oprogramowanie przydatne w tworzeniu kursów na Platformie Moodle Zajęcia zdalne a prawa autorskie oraz ochrona danych osobowych

15

16 Metodyka pisania pracy magisterskiej (samokształcenie) – tematy modułów Wprowadzenie Praca magisterska – podstawowe założenia Koncepcja pracy magisterskiej Edytorskie opracowanie oraz technika pisania pracy Organizacja pisania pracy magisterskiej Literatura przedmiotu

17 Liczba kursów przygotowanych i umieszczonych na Platformie przez poszczególne Jednostki Uczelni (stan na dzień 22.02.2013) Wydział Humanistyczny: Instytut Filozofii i Socjologii - 2 Instytut Politologii - 14 Instytut Historii - 1 Wydział Filologiczny: Instytut Neofilologii: Filologia romańska - 2 Filologia hiszpańska - 6 Filologia angielska -9 Instytut Filologii Polskiej - 10 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - 1 Wydział Pedagogiczny: Katedra Badań i Studiów nad Dzieckiem i Dzieciństwem -0 Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych - 0 Katedra Historii Oświaty i Wychowania - 3 Katedra Psychologii - 2 Instytut Pedagogiki Specjalnej - 5 Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej - 0 Katedra Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej - 12 Instytut Nauk o Wychowaniu - 16 Wydział Geograficzno - Biologiczny: Instytut Biologii - 35 Instytut Geografii - 3 Wydział Matematyczno - Fizyczno - Techniczny: Instytut Techniki - 9 Instytut Fizyki - 2 Katedra Informatyki i Metod Komputerowych – 114 (własna Platforma Moodle) Instytut Matematyki - 149 (własna Platforma Moodle) Wydział Sztuki: Katedra Multimediów - 0 Instytut Grafiki i Wzornictwa - 2 Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej - 4 Jednostki międzywydziałowe: Biblioteka Główna UP - 1 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - 0 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - 4 Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego - 14

18 Dziękuję za uwagę..


Pobierz ppt "Nowoczesne formy kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google