Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne formy kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne formy kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1

2 Nowoczesne formy kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

3 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE – ECKUM koordynatorem kursów i szkoleń organizowanych przez jednostki Uczelni Zgodnie z Regulaminem kursów dokształcających i szkoleń w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Zarządzenie Rektora nr R/Z /2012) Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego koordynuje Kształcenie Ustawiczne na uczelni poprzez monitorowanie kursów realizowanych w jednostkach.

4 KOORDYNOWANIE KURSÓW – główne zadania ECKUM

5 Koordynacja kształcenia ustawicznego (kursów i szkoleń) prowadzonych w Uczelni m.in. poprzez ewidencjonowanie realizowanych form w obecnej chwili jest niemożliwa, ponieważ jednostki nie dostarczają żadnych informacji w tym zakresie. Ewidencjonowane są wyłącznie kursy i szkolenia prowadzone przez ECKUM, np. Praktyczne zastosowania platformy e-learningowej MOODLE. Do tej pory w szkoleniu wzięli udział pracownicy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych a od r. rozpoczęły się zajęcia dla pracowników Instytutu Techniki oraz Instytutu Historii.

6

7

8 Samouczek

9 Dostęp do Platformy wymaga zalogowania się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła. Nauczyciele akademiccy mogą uzyskać dane dostępowe od administratora platformy wysyłając na adres lub dzwoniąc pod numer wew.7007 Studenci wspierani przez prowadzących zajęcia rejestrują się samodzielnie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

10 Proces logowania

11 Strona logowania nauczyciel **************

12

13 Kursy ECKUM

14 Metodyka Zajęć Zdalnych – tematy modułów Wprowadzenie Specyfika zajęć zdalnych Profil studenta i nauczyciela w kształceniu zdalnym Scenariusz kursu zdalnego Elementy tworzące kurs zdalny Technika tworzenia wybranych elementów kursu zdalnego Ewaluacja w kursie zdalnym Oprogramowanie przydatne w tworzeniu kursów na Platformie Moodle Zajęcia zdalne a prawa autorskie oraz ochrona danych osobowych

15

16 Metodyka pisania pracy magisterskiej (samokształcenie) – tematy modułów Wprowadzenie Praca magisterska – podstawowe założenia Koncepcja pracy magisterskiej Edytorskie opracowanie oraz technika pisania pracy Organizacja pisania pracy magisterskiej Literatura przedmiotu

17 Liczba kursów przygotowanych i umieszczonych na Platformie przez poszczególne Jednostki Uczelni (stan na dzień ) Wydział Humanistyczny: Instytut Filozofii i Socjologii - 2 Instytut Politologii - 14 Instytut Historii - 1 Wydział Filologiczny: Instytut Neofilologii: Filologia romańska - 2 Filologia hiszpańska - 6 Filologia angielska -9 Instytut Filologii Polskiej - 10 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - 1 Wydział Pedagogiczny: Katedra Badań i Studiów nad Dzieckiem i Dzieciństwem -0 Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych - 0 Katedra Historii Oświaty i Wychowania - 3 Katedra Psychologii - 2 Instytut Pedagogiki Specjalnej - 5 Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej - 0 Katedra Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej - 12 Instytut Nauk o Wychowaniu - 16 Wydział Geograficzno - Biologiczny: Instytut Biologii - 35 Instytut Geografii - 3 Wydział Matematyczno - Fizyczno - Techniczny: Instytut Techniki - 9 Instytut Fizyki - 2 Katedra Informatyki i Metod Komputerowych – 114 (własna Platforma Moodle) Instytut Matematyki (własna Platforma Moodle) Wydział Sztuki: Katedra Multimediów - 0 Instytut Grafiki i Wzornictwa - 2 Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej - 4 Jednostki międzywydziałowe: Biblioteka Główna UP - 1 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - 0 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - 4 Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego - 14

18 Dziękuję za uwagę..


Pobierz ppt "Nowoczesne formy kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google