Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASPEKTY INNOWACYJNE STRATEGII POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO Jan Dudziak Centrum Techniki Okrętowej S.A. II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASPEKTY INNOWACYJNE STRATEGII POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO Jan Dudziak Centrum Techniki Okrętowej S.A. II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 ASPEKTY INNOWACYJNE STRATEGII POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO Jan Dudziak Centrum Techniki Okrętowej S.A. II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Pomorskiego GDAŃSK, 13 lipca 2004r.

2 2 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego 1. WPROWADZENIE 2. STRATEGIA POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO CZĘŚCIĄ STRATEGII OKRĘTOWEGO CZĘŚCIĄ STRATEGII PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO UE PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO UE 3. ROLA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO- ROZWOJOWEJ W STRATEGII UNIJNEGO, W TYM ROZWOJOWEJ W STRATEGII UNIJNEGO, W TYM POLSKIEGO, PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO POLSKIEGO, PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO 4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA OKRĘTOWEGO A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POMORSKIEGO 5. PRZEMYSŁ OKRĘTOWY A PPRZEMYSŁY MORSKIE O czym będzie mowa?

3 3 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego Komitet Badań Naukowych, Warszawa-1995: Nauka-Technika- Gospodarka Komitet Badań Naukowych, Warszawa-1995: Nauka-Technika- Gospodarka prof. Antoni Kukliński (cytat): Jeżeli na przełomie XX i XXI wieku polskie społeczeństwo i polska gospodarka nie pomnoży swych umiejętności w zakresie tworzenia i absorbcji innowacji, to w następnym tysiącleciu będziemy dalej funkcjonować jako kraj peryferyjny. Problem innowacyjnego myślenia i działania nabierze szczególnego dramatyzmu w momencie, gdy Polska stanie się pełnoprawnym członkiem UE. Przestrzeń Polski stanie się przestrzenią otwartą w skali europejskiej i globalnej. Przestrzeń otwarta, która nie jest przestrzenią innowacyjną staje się przestrzenią zależną w sensie gospodarczym, politycznym i naukowym. 1. WPROWADZENIE

4 4 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego LeaderSHIP 2015 (styczeń 2003) Strategiczne, kluczowe wytyczne: Strategiczne, kluczowe wytyczne: - umocnić przodownictwo w wybranych segmentach rynku - rozwijać i chronić innowacje - w większym stopniu realizować potrzeby klienta - poprawić strukturę przemysłu i wdrożyć sieciowy model działania - położyć nacisk na optymalizację produkcji i przestawić się na produkcję opartą na wiedzy Kierunki działania UE: Kierunki działania UE: - przywrócić normalne zasady w wolnej konkurencji w wymiarze światowym - wnieść wkład do przyszłej konkurencyjności unijnego przemysłu okrętowego przez wspomaganie inwestycji w obszarze badań, rozwoju i innowacyjności 2. STARTEGIA POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO CZĘŚCIĄ STARTEGI PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO UE

5 5 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego Pożądane wsparcie Komisji Europejskiej: Pożądane wsparcie Komisji Europejskiej: - propozycja zaawansowanego finansowania i programów gwarancji - upowszechnienie standardów zwiększonego bezpieczeństwa - ustanowienie europejskiego podejścia do potrzeb obrony morskiej - wspieranie ochrony europejskiego kapitału intelektualnego - zapewnienie wykwalifikowanej siły roboczej dla potrzeb przemysłu okrętowego 2. STARTEGIA POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO CZĘŚCIĄ STARTEGI PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO UE (c.d.)

6 6 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego Przykłady innowacji europejskich: Przykłady innowacji europejskich: - zbiornikowiec VLCC, zbiornikowiec o podwójnym poszyciu, kontenerowiec postPanamax, kontenerowiec bezpokrywowy (otwarty), zbiornikowce LNG i LPG, wycieczkowce postPanamax, statki do przewozu ciężkich ładunków jednostatkowych, kablowce, okręty podwodne napędzane ogniwami paliwowymi - rozwój pogłębiarek - statki przyjazne dla środowiska (zielone statki) - pędniki azymutalne, pędniki podowe, napędy strugowodne - laserowe techniki cięcia i spawania - kompozyty 3. ROLA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W STRATEGII UNIJNEGO W TYM POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO

7 7 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego Kierunki proinnowacyjnych działań przemysłu okrętowego Unii Europejskiej: Kierunki proinnowacyjnych działań przemysłu okrętowego Unii Europejskiej: - statki ro-ro dużej prędkości - głębokowodne platformy pływające wiertnicze i produkcyjne (wydobywanie ropy i gazu) - jednostki przybrzeżne dla generowania energii ze źródeł odnawialnych (wiatr, prądy, falowanie,gradient temperatury, pływy) - energooszczędne statki (redukcja zużycia paliwa o 50 %) - udoskonalone systemy przeładunkowe ( żegluga bliskiego zasięgu) - zarządzanie i sterowanie statkami z lądu (minimalizacja liczebności załogi) - statki śródlądowe specjalnego przeznaczenia - statki eksploatowane w ekstremalnych warunkach (np. arktycznych) 3. ROLA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W STRATEGII UNIJNEGO W TYM POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO (c.d.)

8 8 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego Współpraca przemysłu okrętowego UE: Współpraca przemysłu okrętowego UE: - inicjatywy paneuropejskie: racjonalizacja mocy produkcyjnych, standaryzacja, zaopatrzenie, szkolenia, edukacja - wspólne programy badań, rozwoju i innowacyjności: programy ramowe UE - 6 Ramowy Program, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE: - ERA: Europejska Przestrzeń Badawcza - nowe instrumenty: projekty zintegrowane IP i sieci doskonałości NoE - 7 Ramowy Program – platformy technologiczne: - ACMARE: platforma technologiczna w technice morskeij UE - MASTERPLAN potrzeb badawczo- rozwojowych przemysłów morskich UE/ Strategic Research Agenda - pomoc publiczna na innowacje: regulacja Rady Europy z r. 3. ROLA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W STRATEGII UNIJNEGO W TYM POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO (c.d.)

9 9 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego Strategia polskiego przemysłu okrętowego: Strategia polskiego przemysłu okrętowego: - rola i organizacja działalności badawczo- rozwojowej - pomoc publiczna na innowacje w Polsce 3. ROLA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W STRATEGII UNIJNEGO W TYM POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO (c.d.)

10 10 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego Przemysł okrętowy w woj.pomorskim – ZP Forum Okrętowe: Przemysł okrętowy w woj.pomorskim – ZP Forum Okrętowe: 1. Morskie stocznie produkcyjne: - Stocznia Gdańska Grupa Stoczni Gdynia S.A. - Stocznia Gdynia S.A. - Stocznia Północna S.A. - Stocznia MW 2. Morskie stocznie remontowe: - Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. - Stocznia Remontowa Nauta S.A. - Stocznia Wisła Sp. z o.o. 4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11 11 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego 3. Dostawcy wyposażenia i usług; - ZUO Hydroster - FUO Rumia - Morska Obsługa Radiowa Statrków - Zakłady Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych KLIMOR Sp. z o.o. - NORD Sp. z o.o. - Vik-Sandvik Poland Sp. z o.o. - EURO-CYNK Gdynia Sp. z o.o - Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych S.A. - Rubo Sp. z o.o. - NAVIMOR INTERNATIONAL Sp. z o.o. - CENTROSTAL S.A. - ZUO Sezamor - Malborska Fabryka Wentylatorów Mawnet S.A. - Ulstein Fama Sp. z o.o.

12 12 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego Udział województwa pomorskiego w polskim przemyśle okrętowym Stocznie nowobudujące i remontowe – pod względem przychodu rok ,2% (287,6 mln USD) I kwartał ,1% (86,8 mln USD) Krajowi dostawcy wyposażenia i usług dla stoczni – pod względem liczby zakładów:22,9% 4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (c.d.)

13 13 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego Przemysł okrętowy województwa pomorskiego, a RIS-P: Przemysł okrętowy województwa pomorskiego, a RIS-P: Obszar strategiczny: Zwiększenie zdolności firm do wprowadzenia innowacji F1: Aktywizacja organizacji pracodawców w obszarze działań proinnowacyjnych: - ZP FORUM OKRĘTOWE - Porozumienie Polskich Producentów Wyposażenia i Dostawców Usług dla Gospodarki Morskiej POMORZE (APMS POMORZE) F2: Tworzenie innowacyjnych produktów i wspólnych platform produktowo-technologicznych: - Porozumienie POMORZE: oferta kompleksowa dla klientów zagranicznych - Współpraca międzynarodowa 4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (C.D)

14 14 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego F7: budowa współpracy firm poprzez tworzenie zespołów dla określenia branżowych strategii innowacji: - Komisja ds. Badań i Wdrożeń ZP FORUM OKRĘTOWE OKRĘTOWE - Zespół ZP FORUM OKRĘTOWE ds. strategii polskiego przemysłu okrętowego polskiego przemysłu okrętowego - Zespół ZP FORUM OKRĘTOWE ds. opracowania projektu zasad udzielania przemysłowi okrętowemu projektu zasad udzielania przemysłowi okrętowemu pomocy publicznej na innowacje pomocy publicznej na innowacje 4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (c.d.)

15 15 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego Struktura przychodów Klienci 73,8% 73,8% 68,5% 68,5% MNiI 16,5% 16,5% 20,0% 20,0% UE 4,6% 4,6% 6,0% 6,0% 4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (c.d.) Obszar strategiczny: Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R Obszar strategiczny: Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R P1: Rozwój oraz wzrost komercyjnej aktywności publicznych podmiotów B+R Działalność CTO S.A.

16 16 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego P2: Opracowanie nowych produktów, systemów i platform... w celu komercjalizacji Działalność CTO S.A. : - projekty celowe - działalność statutowa - projekty unijne P3: Kształtowanie innowacyjnych postaw i umiejętności w kształceniu Działalność CTO S.A.: - Centrum Kompetencji CEMTAR 4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (c.d.)

17 17 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego P5: Uczestnictwo w projektach międzynarodowych Działalność CTO S.A.: - 5 i 6 Program Ramowy P6: Rozwój badań multidyscyplinarnych Działalność CTO S.A.: - projekt unijny INTEGRATION P7: Wspólne inwestycje w rozwój regionalnej branży laboratoryjnej i aparaturowej 4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (c.d.)

18 18 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego POJĘCIE GOSPODARKA MORSKA (Przemysły morskie) POJĘCIE GOSPODARKA MORSKA (Przemysły morskie) POLSKIE FORUM PRZEMYSŁÓW MORSKICH POLSKIE FORUM PRZEMYSŁÓW MORSKICH FORESIGHT MORSKI – element foresightu narodowego FORESIGHT MORSKI – element foresightu narodowego 5. PRZEMYSŁ OKRĘTOWY A GOSPODARKA MORSKA

19 19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ASPEKTY INNOWACYJNE STRATEGII POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO Jan Dudziak Centrum Techniki Okrętowej S.A. II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google