Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASPEKTY INNOWACYJNE STRATEGII POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASPEKTY INNOWACYJNE STRATEGII POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 ASPEKTY INNOWACYJNE STRATEGII POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO
II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Pomorskiego ASPEKTY INNOWACYJNE STRATEGII POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO Jan Dudziak Centrum Techniki Okrętowej S.A. GDAŃSK, 13 lipca 2004r.

2 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego
O czym będzie mowa? 1. WPROWADZENIE 2. STRATEGIA POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO CZĘŚCIĄ STRATEGII PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO UE 3. ROLA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO- ROZWOJOWEJ W STRATEGII UNIJNEGO, W TYM POLSKIEGO, PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO 4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 5. PRZEMYSŁ OKRĘTOWY A PPRZEMYSŁY MORSKIE

3 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego
1. WPROWADZENIE Komitet Badań Naukowych, Warszawa-1995: Nauka-Technika-Gospodarka prof. Antoni Kukliński (cytat): „Jeżeli na przełomie XX i XXI wieku polskie społeczeństwo i polska gospodarka nie pomnoży swych umiejętności w zakresie tworzenia i absorbcji innowacji, to w następnym tysiącleciu będziemy dalej funkcjonować jako kraj peryferyjny. Problem innowacyjnego myślenia i działania nabierze szczególnego dramatyzmu w momencie, gdy Polska stanie się pełnoprawnym członkiem UE. Przestrzeń Polski stanie się przestrzenią otwartą w skali europejskiej i globalnej. Przestrzeń otwarta, która nie jest przestrzenią innowacyjną staje się przestrzenią zależną w sensie gospodarczym, politycznym i naukowym.”

4 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego
2. STARTEGIA POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO CZĘŚCIĄ STARTEGI PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO UE LeaderSHIP 2015 (styczeń 2003) Strategiczne, kluczowe wytyczne: - umocnić przodownictwo w wybranych segmentach rynku - rozwijać i chronić innowacje - w większym stopniu realizować potrzeby klienta - poprawić strukturę przemysłu i wdrożyć sieciowy model działania - położyć nacisk na optymalizację produkcji i przestawić się na produkcję opartą na wiedzy Kierunki działania UE: - przywrócić normalne zasady w wolnej konkurencji w wymiarze światowym - wnieść wkład do przyszłej konkurencyjności unijnego przemysłu okrętowego przez wspomaganie inwestycji w obszarze badań, rozwoju i innowacyjności

5 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego
2. STARTEGIA POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO CZĘŚCIĄ STARTEGI PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO UE (c.d.) Pożądane wsparcie Komisji Europejskiej: - propozycja zaawansowanego finansowania i programów gwarancji - upowszechnienie standardów zwiększonego bezpieczeństwa - ustanowienie europejskiego podejścia do potrzeb obrony morskiej - wspieranie ochrony europejskiego kapitału intelektualnego - zapewnienie wykwalifikowanej siły roboczej dla potrzeb przemysłu okrętowego

6 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego
3. ROLA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W STRATEGII UNIJNEGO W TYM POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO Przykłady innowacji europejskich: - zbiornikowiec VLCC, zbiornikowiec o podwójnym poszyciu, kontenerowiec postPanamax, kontenerowiec bezpokrywowy (otwarty), zbiornikowce LNG i LPG, wycieczkowce postPanamax, statki do przewozu ciężkich ładunków jednostatkowych, kablowce, okręty podwodne napędzane ogniwami paliwowymi - rozwój pogłębiarek - statki przyjazne dla środowiska (zielone statki) - pędniki azymutalne, pędniki podowe, napędy strugowodne - laserowe techniki cięcia i spawania - kompozyty

7 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego
3. ROLA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W STRATEGII UNIJNEGO W TYM POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO (c.d.) Kierunki proinnowacyjnych działań przemysłu okrętowego Unii Europejskiej: - statki ro-ro dużej prędkości - głębokowodne platformy pływające wiertnicze i produkcyjne (wydobywanie ropy i gazu) - jednostki przybrzeżne dla generowania energii ze źródeł odnawialnych (wiatr, prądy, falowanie,gradient temperatury, pływy) - energooszczędne statki (redukcja zużycia paliwa o 50 %) - udoskonalone systemy przeładunkowe ( żegluga bliskiego zasięgu) - zarządzanie i sterowanie statkami z lądu (minimalizacja liczebności załogi) - statki śródlądowe specjalnego przeznaczenia - statki eksploatowane w ekstremalnych warunkach (np. arktycznych)

8 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego
3. ROLA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W STRATEGII UNIJNEGO W TYM POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO (c.d.) Współpraca przemysłu okrętowego UE: - inicjatywy paneuropejskie: racjonalizacja mocy produkcyjnych, standaryzacja, zaopatrzenie, szkolenia, edukacja - wspólne programy badań, rozwoju i innowacyjności: programy ramowe UE - 6 Ramowy Program, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE: - ERA: Europejska Przestrzeń Badawcza - nowe instrumenty: projekty zintegrowane IP i sieci doskonałości NoE - 7 Ramowy Program – platformy technologiczne: - ACMARE: platforma technologiczna w technice morskeij UE - MASTERPLAN potrzeb badawczo- rozwojowych przemysłów morskich UE/ „ Strategic Research Agenda” - pomoc publiczna na innowacje: regulacja Rady Europy z r.

9 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego
3. ROLA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W STRATEGII UNIJNEGO W TYM POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO (c.d.) Strategia polskiego przemysłu okrętowego: - rola i organizacja działalności badawczo- rozwojowej - pomoc publiczna na innowacje w Polsce

10 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego
4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Przemysł okrętowy w woj.pomorskim – ZP Forum Okrętowe: 1. Morskie stocznie produkcyjne: - Stocznia Gdańska Grupa Stoczni Gdynia S.A. - Stocznia Gdynia S.A. - Stocznia Północna S.A. - Stocznia MW 2. Morskie stocznie remontowe: - Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. - Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. - Stocznia Wisła Sp. z o.o.

11 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego
3. Dostawcy wyposażenia i usług; - ZUO „Hydroster” - FUO „Rumia” - Morska Obsługa Radiowa Statrków - Zakłady Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych „KLIMOR” Sp. z o.o. - NORD Sp. z o.o. - Vik-Sandvik Poland Sp. z o.o. - EURO-CYNK Gdynia Sp. z o.o - Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych S.A. - Rubo Sp. z o.o. - NAVIMOR INTERNATIONAL Sp. z o.o. - CENTROSTAL S.A. - ZUO „Sezamor” - Malborska Fabryka Wentylatorów „ Mawnet” S.A. - Ulstein Fama Sp. z o.o.

12 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego
4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (c.d.) Udział województwa pomorskiego w polskim przemyśle okrętowym Stocznie nowobudujące i remontowe – pod względem przychodu rok ,2% (287,6 mln USD) I kwartał ,1% (86,8 mln USD) Krajowi dostawcy wyposażenia i usług dla stoczni – pod względem liczby zakładów: 22,9%

13 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego
4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (C.D) Przemysł okrętowy województwa pomorskiego, a RIS-P: Obszar strategiczny: Zwiększenie zdolności firm do wprowadzenia innowacji F1: Aktywizacja organizacji pracodawców w obszarze działań proinnowacyjnych: - ZP FORUM OKRĘTOWE - Porozumienie Polskich Producentów Wyposażenia i Dostawców Usług dla Gospodarki Morskiej „POMORZE” (APMS „POMORZE”) F2: Tworzenie innowacyjnych produktów i wspólnych platform produktowo-technologicznych: - Porozumienie „POMORZE”: oferta kompleksowa dla klientów zagranicznych - Współpraca międzynarodowa

14 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego
4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (c.d.) F7: budowa współpracy firm poprzez tworzenie zespołów dla określenia branżowych strategii innowacji: - Komisja ds. Badań i Wdrożeń ZP „FORUM OKRĘTOWE” - Zespół ZP „ FORUM OKRĘTOWE” ds. strategii polskiego przemysłu okrętowego - Zespół ZP „ FORUM OKRĘTOWE” ds. opracowania projektu zasad udzielania przemysłowi okrętowemu pomocy publicznej na innowacje

15 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego
4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (c.d.) Obszar strategiczny: Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R P1: Rozwój oraz wzrost komercyjnej aktywności publicznych podmiotów B+R Działalność CTO S.A. Struktura przychodów 2002 2003 Klienci 73,8% 68,5% MNiI 16,5% 20,0% UE 4,6% 6,0%

16 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego
4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (c.d.) P2: Opracowanie nowych produktów, systemów i platform... w celu komercjalizacji Działalność CTO S.A. : - projekty celowe - działalność statutowa - projekty unijne P3: Kształtowanie innowacyjnych postaw i umiejętności w kształceniu Działalność CTO S.A.: - Centrum Kompetencji CEMTAR

17 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego
4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (c.d.) P5: Uczestnictwo w projektach międzynarodowych Działalność CTO S.A.: - 5 i 6 Program Ramowy P6: Rozwój badań multidyscyplinarnych - projekt unijny INTEGRATION P7: Wspólne inwestycje w rozwój regionalnej branży laboratoryjnej i aparaturowej

18 Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego
5. PRZEMYSŁ OKRĘTOWY A GOSPODARKA MORSKA POJĘCIE GOSPODARKA MORSKA (Przemysły morskie) POLSKIE FORUM PRZEMYSŁÓW MORSKICH FORESIGHT MORSKI – element foresightu narodowego

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ASPEKTY INNOWACYJNE STRATEGII POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google