Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjność w sektorze stoczniowym Leszek Wilczyński CTO S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjność w sektorze stoczniowym Leszek Wilczyński CTO S.A."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjność w sektorze stoczniowym Leszek Wilczyński CTO S.A.

2 Plan Istota działań proinnowacyjnych Polityka proinnowacyjna UE w przemyśle okrętowym Innowacyjność w przemyśle stoczniowym - przykłady Podsumowanie

3 Istota działań wspomagających innowacje - dwa etapy
Sesja MIF’2006 Oslo: Europejski przemysł okrętowy jest konkurencyjny nie dzięki niskim kosztom produkcji i prostym produktom lecz dzięki zaawansowanej technologii i innowacji Istota działań wspomagających innowacje - dwa etapy Wsparcie badań i rozwoju - Wiedza uzyskiwana dzięki publicznym środkom finansowym Określenie potrzeb i kierunków rozwoju sektora Formułowanie programów badań stosowanych i rezerwacja środków Monitorowanie realizacji Wsparcie wdrożeń – Innowacje przynoszą zysk dzięki wdrażaniu wyników badań Pomoc państw członkowskich dla przedsiębiorstw wdrażających innowacje produktowe i procesowe Wsparcie procesu upowszechniania nowoczesnych rozwiązań Ochrona własności intelektualnej

4 Fakty: Unijne stocznie w ostatnich latach inwestowały około 10% swoich obrotów w badania stosowane, rozwój i innowacje Programy ramowe badań i rozwoju UE wykorzystują efekty pracy MIF (LeaderShip 2015), COREDES (Masterplan) oraz WATERBORNE TP (Strategic Research Agenda) Regulacja KE (2003/C317/06) przewiduje między innymi pomoc publiczną na badania, rozwój i innowacje, przy czym intensywność pomocy na innowacje nie może przekraczać 20% kosztów brutto (Implementacja regulacji w dowolnym kraju członkowskim Unii wymaga wydania odpowiedniego aktu normatywnego)

5 Przykład: Wsparcie finansowe dla wzrostu innowacyjności w Niemczech
Kategoria Maksymalna Program intensywność pomocy Badania podstawowe % „Shipping and Badania przemysłowe % Marine Technology for the 21st Century“ m € Badania przedkonkurencyjne % Innowacje % „Innovative Shipbuilding safeguards competitive jobs“ m €

6 Promocja innowacyjności w polskim przemyśle okrętowym
W wymiarze krajowym: Polskie Forum Przemysłów Morskich powstałe przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej z inicjatywy CTO, w styczniu 2004r. W branży Polska Platforma Technologiczna Transportu Wodnego powstała z inicjatywy Stoczni Szczecińskiej Nowa w początkach 2005r., Branżowy Punkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych Unii Europejskiej dla Gospodarki Morskiej, działający przy CTO S.A. W regionie Urząd Marszałkowski, Agencja Rozwoju Pomorza.

7 Działania proinnowacyjne w polskim przemyśle okrętowym są finansowane z następujących źródeł:
Własnych środków przedsiębiorstw Środków publicznych – MNiSW, NOT, NCBiR (projekty celowe, rozwojowe), POIG Środków UE – głównie wykorzystywanych przez ośrodki akademickie i badawcze

8 Wybrane przykłady innowacji
Wybrane przykłady innowacji. głównie produktowych zrealizowanych przez polski przemysł okrętowy i kooperujący w ostatnich latach

9 Projekt celowy: Opracowanie nowej generacji sterów strumieniowych o zredukowanym poziomie hałasu i drgań ABB Zamech Marine (SCANA ZAMECH) – stery strumieniowe

10 Projekt celowy: Opracowanie nowej generacji sterów strumieniowych o zredukowanym poziomie hałasu i drgań ABB Zamech Marine (SCANA ZAMECH) stery strumieniowe

11 Projekt celowy: Opracowanie nowej generacji sterów strumieniowych o zredukowanym poziomie hałasu i drgań -zastosowanie nowych rozwiązań mających na celu obniżenie poziomu hałasów i drgań, zmniejszenie ryzyka erozji kawitacyjnej skrzydeł pędnika i wnętrza tunelu, poprawienie charakterystyk napędowych – przy użyciu technik symulacji numerycznej i eksperymentów prowadzonych na obiekcie w skali modelowej i rzeczywistej, -wykonanie projektu, a następnie dokumentacji zoptymalizowanego prototypu steru strumieniowego, -określenie prognozy analityczno-numerycznej osiągów steru strumieniowego nowej generacji. ABB Zamech Marine (SCANA ZAMECH) stery strumieniowe

12 Projekt celowy: Pierwszy polski jacht oceaniczny wykonany w technologii vacuum infusion

13 Projekt celowy: Pierwszy polski jacht oceaniczny wykonany w technologii vacuum infusion
-redukcja drgań i hałasu wewnątrz jednostki, -optymalizacja kształtu kadłuba, kilu i sterów pod kątem wymogów żeglugi oceanicznej, uzyskanie wysokiego komfortu pływania, energooszczędny pomocniczy układ napędowy, ABB Zamech Marine (SCANA ZAMECH) stery strumieniowe

14 Redukcja drgań na jachtach motorowych
Przykład zastosowanie metod obliczeniowych do projektowania kształtu kadłuba

15 Stocznia Remontowa S.A. 2027 RO-RO PASSENGER FERRY

16 8245 Stocznia Gdynia S.A. Projekt celowy +środki własne

17 8245 Stocznia Gdynia S.A. Significant Ship of the year 2005

18 AHTS „Remontowa” Projekt celowy +środki własne

19 AHTS

20 Prom samochodowo-pasażerski B 338
„Remontowa” - środki własne

21 Prom samochodowo-pasażerski B 338
Significant small ship of the year 2005 „Remontowa” - środki własne

22 Nomination in Clean Innovation Category 2009
SeaTrade as Nomination in Clean Innovation Category 2009

23 SeaTrade as Napęd „diesel-electric” Wysoki poziom niezawodności napędu
Wysoka sprawność Niski poziom drgań Minimalizacja emisji

24 SeaTrade as Zalety koncepcji
Maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej Doskonała widoczność Wysoka dzielność morska Niewielka wysokość nad wodą

25 Podsumowanie: Brak analogicznego w stosunku do innych państw UE mechanizmu spójnego definiowania potrzeb B+R+I oraz uwzględniania ich programach badań i rozwoju finansowanych ze środków publicznych. Polska nie wykorzystuje mechanizmów wspierania innowacyjności w przemyśle okrętowym dopuszczonych przez Komisję Europejską – potrzebna ustawa o wspieraniu przez państwo innowacji w przemyśle okrętowym. Niechęć do korzystania ze środków UE, zwłaszcza oferowanych w Programach Ramowych przez przedsiębiorstwa. Rozbudowane przepisy dotyczące pomocy publicznej. Innowacje są często czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu w świecie polskiego przemysłu okrętowego. Postęp techniczny wspierany przez badania jest w polskich stoczniach realizowany.


Pobierz ppt "Innowacyjność w sektorze stoczniowym Leszek Wilczyński CTO S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google