Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Innowacyjność w sektorze stoczniowym Leszek Wilczyński CTO S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Innowacyjność w sektorze stoczniowym Leszek Wilczyński CTO S.A."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Innowacyjność w sektorze stoczniowym Leszek Wilczyński CTO S.A.

2 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Plan 1.Istota działań proinnowacyjnych 2.Polityka proinnowacyjna UE w przemyśle okrętowym 3.Innowacyjność w przemyśle stoczniowym - przykłady 4.Podsumowanie

3 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Sesja MIF2006 Oslo: Europejski przemysł okrętowy jest konkurencyjny nie dzięki niskim kosztom produkcji i prostym produktom lecz dzięki zaawansowanej technologii i innowacji Istota działań wspomagających innowacje - dwa etapy Wsparcie badań i rozwoju - Wiedza uzyskiwana dzięki publicznym środkom finansowym Określenie potrzeb i kierunków rozwoju sektora Formułowanie programów badań stosowanych i rezerwacja środków Monitorowanie realizacji Wsparcie wdrożeń – Innowacje przynoszą zysk dzięki wdrażaniu wyników badań Pomoc państw członkowskich dla przedsiębiorstw wdrażających innowacje produktowe i procesowe Wsparcie procesu upowszechniania nowoczesnych rozwiązań Ochrona własności intelektualnej

4 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Fakty: Unijne stocznie w ostatnich latach inwestowały około 10% swoich obrotów w badania stosowane, rozwój i innowacje Programy ramowe badań i rozwoju UE wykorzystują efekty pracy MIF (LeaderShip 2015), COREDES (Masterplan) oraz WATERBORNE TP (Strategic Research Agenda) Regulacja KE (2003/C317/06) przewiduje między innymi pomoc publiczną na badania, rozwój i innowacje, przy czym intensywność pomocy na innowacje nie może przekraczać 20% kosztów brutto (Implementacja regulacji w dowolnym kraju członkowskim Unii wymaga wydania odpowiedniego aktu normatywnego)

5 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Przykład: Wsparcie finansowe dla wzrostu innowacyjności w Niemczech Kategoria Maksymalna Program intensywność pomocy Badania podstawowe 100 % Shipping and Badania przemysłowe 75 % Marine Technology for the 21st Century 2006-2009 - 90 m Badania przedkonkurencyjne 50 % Innowacje 20 % Innovative Shipbuilding safeguards competitive jobs 2006-2009 - 60 m

6 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Promocja innowacyjności w polskim przemyśle okrętowym W wymiarze krajowym: Polskie Forum Przemysłów Morskich powstałe przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej z inicjatywy CTO, w styczniu 2004r. W branży Polska Platforma Technologiczna Transportu Wodnego powstała z inicjatywy Stoczni Szczecińskiej Nowa w początkach 2005r., Branżowy Punkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych Unii Europejskiej dla Gospodarki Morskiej, działający przy CTO S.A. W regionie Urząd Marszałkowski, Agencja Rozwoju Pomorza.

7 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Działania proinnowacyjne w polskim przemyśle okrętowym są finansowane z następujących źródeł: Własnych środków przedsiębiorstw Środków publicznych – MNiSW, NOT, NCBiR (projekty celowe, rozwojowe), POIG Środków UE – głównie wykorzystywanych przez ośrodki akademickie i badawcze

8 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Wybrane przykłady innowacji. głównie produktowych zrealizowanych przez polski przemysł okrętowy i kooperujący w ostatnich latach

9 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 ABB Zamech Marine (SCANA ZAMECH) – stery strumieniowe Projekt celowy: Opracowanie nowej generacji sterów strumieniowych o zredukowanym poziomie hałasu i drgań

10 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Projekt celowy: Opracowanie nowej generacji sterów strumieniowych o zredukowanym poziomie hałasu i drgań ABB Zamech Marine (SCANA ZAMECH) stery strumieniowe

11 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Projekt celowy: Opracowanie nowej generacji sterów strumieniowych o zredukowanym poziomie hałasu i drgań -zastosowanie nowych rozwiązań mających na celu obniżenie poziomu hałasów i drgań, zmniejszenie ryzyka erozji kawitacyjnej skrzydeł pędnika i wnętrza tunelu, poprawienie charakterystyk napędowych – przy użyciu technik symulacji numerycznej i eksperymentów prowadzonych na obiekcie w skali modelowej i rzeczywistej, -wykonanie projektu, a następnie dokumentacji zoptymalizowanego prototypu steru strumieniowego, -określenie prognozy analityczno-numerycznej osiągów steru strumieniowego nowej generacji. ABB Zamech Marine (SCANA ZAMECH) stery strumieniowe

12 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Projekt celowy: Pierwszy polski jacht oceaniczny wykonany w technologii vacuum infusion

13 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Projekt celowy: Pierwszy polski jacht oceaniczny wykonany w technologii vacuum infusion -redukcja drgań i hałasu wewnątrz jednostki, -optymalizacja kształtu kadłuba, kilu i sterów pod kątem wymogów żeglugi oceanicznej, -uzyskanie wysokiego komfortu pływania, -energooszczędny pomocniczy układ napędowy, -… ABB Zamech Marine (SCANA ZAMECH) stery strumieniowe

14 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Redukcja drgań na jachtach motorowych Przykład zastosowanie metod obliczeniowych do projektowania kształtu kadłuba

15 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Stocznia Remontowa S.A. 2027 RO-RO PASSENGER FERRY

16 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 8245 Stocznia Gdynia S.A. Projekt celowy +środki własne

17 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 8245 Stocznia Gdynia S.A. Significant Ship of the year 2005

18 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 AHTSRemontowa Projekt celowy +środki własne

19 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 AHTS

20 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Prom samochodowo-pasażerski B 338 Remontowa - środki własne

21 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Prom samochodowo- pasażerski B 338 Significant small ship of the year 2005 Remontowa - środki własne

22 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 SeaTrade as Nomination in Clean Innovation Category 2009

23 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 SeaTrade as Napęd diesel-electric Wysoki poziom niezawodności napędu Wysoka sprawność Niski poziom drgań Minimalizacja emisji

24 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 SeaTrade as Zalety koncepcji Maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej Doskonała widoczność Wysoka dzielność morska Niewielka wysokość nad wodą

25 Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Podsumowanie: Brak analogicznego w stosunku do innych państw UE mechanizmu spójnego definiowania potrzeb B+R+I oraz uwzględniania ich programach badań i rozwoju finansowanych ze środków publicznych. Polska nie wykorzystuje mechanizmów wspierania innowacyjności w przemyśle okrętowym dopuszczonych przez Komisję Europejską – potrzebna ustawa o wspieraniu przez państwo innowacji w przemyśle okrętowym. Niechęć do korzystania ze środków UE, zwłaszcza oferowanych w Programach Ramowych przez przedsiębiorstwa. Rozbudowane przepisy dotyczące pomocy publicznej. Innowacje są często czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu w świecie polskiego przemysłu okrętowego. Postęp techniczny wspierany przez badania jest w polskich stoczniach realizowany.


Pobierz ppt "Gospodarka morska jako sektor innowacyjnyGdańsk, 06.11.2009 Innowacyjność w sektorze stoczniowym Leszek Wilczyński CTO S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google