Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji zwierzęcej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Marcin Cholewa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji zwierzęcej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Marcin Cholewa."— Zapis prezentacji:

1 Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji zwierzęcej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Marcin Cholewa

2 Wyniki dla działalności produkcji zwierzęcej w 2006 roku
Brojlery kurze Żywiec wołowy Krowy mleczne Wyniki zaprezentowano dla 3 grup gospodarstw. Były to grupy, które poniosły najniższe średnie najwyższe koszty bezpośrednie ogółem na jednostkę produkcji.

3 Brojlery kurze wyniki w wydzielonych grupach gospodarstw
Wyszczególnienie Gospodarstwa, w których poziom kosztów bezpośrednich ogółem był: najniższy średni najwyższy Produkcja żywca brutto dt 6971 4522 4346 Waga sprzedawanych brojlerów kg/szt 2,30 2,34 2,17 W przeliczeniu na 100 kg żywca drobiowego brutto Wartość produkcji 240 252 272 Koszty bezpośrednie 184 213 264 Nadwyżka bezpośrednia 56 39 8 Nakłady pracy ogółem godz. 1,2 1,0 1,3

4 Struktura kosztów bezpośrednich ogółem produkcji 100 kg żywca drobiowego brutto

5 Struktura zużycia pasz treściwych w przeliczeniu na 100 kg żywca drobiowego netto

6 Żywiec wołowy wyniki w wydzielonych grupach gospodarstw
Wyszczególnienie Gospodarstwa, w których poziom kosztów bezpośrednich ogółem był: najniższy średni najwyższy Produkcja żywca brutto dt 87 67 76 Waga sprzedawanych zwierząt kg/szt 602 505 546 W przeliczeniu na 100 kg żywca wołowego brutto Wartość produkcji 482 463 489 Koszty bezpośrednie 277 364 449 Nadwyżka bezpośrednia bez płatności uzupeł. 205 99 40 Nadwyżka bezpośrednia 214 105 53 Nakłady pracy ogółem godz. 11,2 7,7 10,2

7 Struktura kosztów bezpośrednich ogółem produkcji 100 kg żywca wołowego brutto

8 Struktura zużycia pasz ogółem produkcji 100 kg żywca wołowego netto

9 Krowy mleczne wyniki w wydzielonych grupach gospodarstw
Wyszczególnienie Gospodarstwa, w których poziom kosztów bezpośrednich ogółem był: najniższy średni najwyższy Średniorocz. stan krów szt. 12,3 19,4 28,4 Wydajność mleka l 4291 5236 6449 Cena sprzedaży mleka zł/l 0,90 0,99 1,02 W przeliczeniu na 1 krowę mleczną Wartość produkcji 4594 5859 7215 Koszty bezpośrednie 1235 2036 3128 Nadwyżka bezpośrednia bez płatności uzupeł. 3359 3823 4087 Nadwyżka bezpośrednia 3553 3986 4303 Nakłady pracy ogółem godz. 169 134 137

10 Struktura wartości produkcji krów mlecznych w wydzielonych grupach gospodarstw

11 Struktura kosztów bezpośrednich ogółem utrzymania krowy mlecznej

12 Struktura zużycia pasz w przeliczeniu na krowę mleczną

13 Wnioski Brojlery kurze Żywiec wołowy Krowy mleczne
Najlepszy wynik w postaci nadwyżki bezpośredniej osiągnęli producenci żywca drobiowego którzy ponieśli najniższe koszty bezpośrednie na jednostkę produkcji, pomimo najniższej ceny sprzedaży za kg wyprodukowanego żywca. Poziom kosztów bezpośrednich wynikał ze struktury kosztu pasz treściwych oraz ich zużycia na 1 kg przyrostu żywca. Żywiec wołowy Największą wartość nadwyżki bezpośredniej osiągnęli rolnicy ponoszący najniższe koszty bezpośrednie na jednostkę produkcji żywca wołowego. Ich poziom wynikał z najniższego kosztu pasz ogółem, a w szczególności pasz własnych towarowych. Grupa ta uzyskała również relatywnie wysoką cenę za sprzedany żywiec. Krowy mleczne Najwyższy poziom nadwyżki bezpośredniej w przeliczeniu na 1 krowę mleczną uzyskali rolnicy ponoszący najwyższe koszty bezpośrednie . Wysokość poniesionych nakładów pieniężnych (w szczególności na pasze treściwe) przełożyła się na wydajność mleczną krów. Najwyższa w tej grupie była również cena sprzedaży mleka.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji zwierzęcej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Marcin Cholewa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google