Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji zwierzęcej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Marcin Cholewa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji zwierzęcej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Marcin Cholewa."— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji zwierzęcej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Marcin Cholewa

2 Brojlery kurze Żywiec wołowy Krowy mleczne Wyniki zaprezentowano dla 3 grup gospodarstw. Były to grupy, które poniosły najniższe średnie najwyższe koszty bezpośrednie ogółem na jednostkę produkcji. Wyniki dla działalności produkcji zwierzęcej w 2006 roku

3 Brojlery kurze wyniki w wydzielonych grupach gospodarstw Wyszczególnienie Gospodarstwa, w których poziom kosztów bezpośrednich ogółem był: najniższyśredninajwyższy Produkcja żywca bruttodt697145224346 Waga sprzedawanych brojlerów kg/szt 2,302,342,17 W przeliczeniu na 100 kg żywca drobiowego brutto Wartość produkcji zł 240252272 Koszty bezpośrednie184213264 Nadwyżka bezpośrednia 56398 Nakłady pracy ogółemgodz.1,21,01,3

4 Struktura kosztów bezpośrednich ogółem produkcji 100 kg żywca drobiowego brutto

5 Struktura zużycia pasz treściwych w przeliczeniu na 100 kg żywca drobiowego netto

6 Żywiec wołowy wyniki w wydzielonych grupach gospodarstw Wyszczególnienie Gospodarstwa, w których poziom kosztów bezpośrednich ogółem był: najniższyśredninajwyższy Produkcja żywca bruttodt876776 Waga sprzedawanych zwierząt kg/szt602505546 W przeliczeniu na 100 kg żywca wołowego brutto Wartość produkcji zł 482463489 Koszty bezpośrednie277364449 Nadwyżka bezpośrednia bez płatności uzupeł. 2059940 Nadwyżka bezpośrednia 21410553 Nakłady pracy ogółemgodz.11,27,710,2

7 Struktura kosztów bezpośrednich ogółem produkcji 100 kg żywca wołowego brutto

8 Struktura zużycia pasz ogółem produkcji 100 kg żywca wołowego netto

9 Krowy mleczne wyniki w wydzielonych grupach gospodarstw Wyszczególnienie Gospodarstwa, w których poziom kosztów bezpośrednich ogółem był: najniższyśredninajwyższy Średniorocz. stan krówszt.12,319,428,4 Wydajność mlekal429152366449 Cena sprzedaży mlekazł/l0,900,991,02 W przeliczeniu na 1 krowę mleczną Wartość produkcji zł 459458597215 Koszty bezpośrednie123520363128 Nadwyżka bezpośrednia bez płatności uzupeł. 335938234087 Nadwyżka bezpośrednia 355339864303 Nakłady pracy ogółemgodz.169134137

10 Struktura wartości produkcji krów mlecznych w wydzielonych grupach gospodarstw

11 Struktura kosztów bezpośrednich ogółem utrzymania krowy mlecznej

12 Struktura zużycia pasz w przeliczeniu na krowę mleczną

13 Wnioski Brojlery kurze Najlepszy wynik w postaci nadwyżki bezpośredniej osiągnęli producenci żywca drobiowego którzy ponieśli najniższe koszty bezpośrednie na jednostkę produkcji, pomimo najniższej ceny sprzedaży za kg wyprodukowanego żywca. Poziom kosztów bezpośrednich wynikał ze struktury kosztu pasz treściwych oraz ich zużycia na 1 kg przyrostu żywca. Żywiec wołowy Największą wartość nadwyżki bezpośredniej osiągnęli rolnicy ponoszący najniższe koszty bezpośrednie na jednostkę produkcji żywca wołowego. Ich poziom wynikał z najniższego kosztu pasz ogółem, a w szczególności pasz własnych towarowych. Grupa ta uzyskała również relatywnie wysoką cenę za sprzedany żywiec. Krowy mleczne Najwyższy poziom nadwyżki bezpośredniej w przeliczeniu na 1 krowę mleczną uzyskali rolnicy ponoszący najwyższe koszty bezpośrednie. Wysokość poniesionych nakładów pieniężnych (w szczególności na pasze treściwe) przełożyła się na wydajność mleczną krów. Najwyższa w tej grupie była również cena sprzedaży mleka.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji zwierzęcej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Marcin Cholewa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google