Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w rejonie Brodnicy Jarosław Stalenga IUNG-PIB Puławy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w rejonie Brodnicy Jarosław Stalenga IUNG-PIB Puławy."— Zapis prezentacji:

1 Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w rejonie Brodnicy Jarosław Stalenga IUNG-PIB Puławy

2 Województwo Kujawsko-Pomorskie 12 2 2 1 1 2 2003-2004 badania w ramach projektu BERAS 2005-2010 badania w ramach tematu 2.3 PIB

3 1.Odniesienie wyników z 2008 r. do średniej z województwa kujawsko- pomorskiego 2.Wskaźniki w zależności od kierunku produkcji 3.Porównanie wyników uzyskanych w 2008 r. z danymi z roku 2005

4 Charakterystyka analizowanych gospodarstw ekologicznych w 2008 r. WyszczególnienieŚrednia ze zbiorowości Średnia dla województwa Liczba badanych gospodarstw2073 200 Powierzchnia UR (ha/gosp.)18,112,3 Udział gruntów ornych (%)9088 Udział plantacji trwałych (%)10,8 Udział łąk i pastwisk TUZ (%)811,0 Bonitacja gleb UR*0,841,05 Zatrudnienie w gosp.** 1,77 * - wskaźnik jakości gleb wg GUS, 1 ha GO kl IVa = 1 ** - w przeliczeniu na osoby pełnozatrudnione, 2200 godz./osobę/rok

5 Analizowane gospodarstwa na tle ogółu gospodarstw ekologicznych w Polsce w 2008 r. Wyszczególnienie Polska - gosp. ekologiczne Badana zbiorowość Średnia dla województwa z certyfikatem w okresie przestawiania Liczba gosp. 868562112073200 Powierzchnia UR (ha) 20,621,918,112,3 Grunty orne (%) 48,023,39089,2 Plantacje trwałe (%) 5,019,120,8 TUZ (%) 4749810,0 Bonitacja gleb UR* --0,841,05 * - wskaźnik jakości gleb wg GUS, 1 ha GO kl IVa = 1

6 Struktura zasiewów w analizowanych gospodarstw ekologicznych (%) WyszczególnienieŚrednia ze zbiorowości Średnia dla województwa Zboża - razem44,565,6 żyto13,310,4 pszenica16,119,0 jęczmień0,713,0 owies2,11,4 mieszanka zbożowa9,512,4 Ziemniak1,52,7 Strączkowe na nasiona10,40,9 Kukurydza1,318,8 Oleiste0,310,8 Motylkowate w uprawie polowej36,24,8 Warzywa gruntowe3,82,4 Jagodowe0,30,5 Międzyplony18,11,4

7 Plony podstawowych roślin uprawnych w t z ha (2008) Wyszczególnienie Badana zbiorowość Średnia dla województwa Żyto2,9 Pszenica3,44,2 Jęczmień2,83,5 Owies2,33,0 Mieszanka zbożowa3,3 Ziemniaki1722 Strączkowe na nasiona1,52,9 Pastewne polowe (z.m.)3034 Warzywa na GO3523 Owoce z sadów4,77,8 Owoce jagodowych4,35,7 Łąki na siano3,45,4 Produkcja roślinna (j.zboż./ha UR) 3745

8 Obsada zwierząt i struktura pogłowia w analizowanych gospodarstwach ekologicznych w 2008 r. WyszczególnienieŚrednia ze zbiorowości Średnia dla województwa Obsada inwentarza produkcyjnego (SD/100 ha UR) 73,767,3 Udział bydła (%)87,548,7 w tym krów (%)61,219,2 Udział trzody chlewnej (%)5,646,3 Udział kóz i owiec (%)4,40,1 Udział drobiu (%)2,64,5

9 Produkcja zwierzęca w analizowanych gospodarstwach ekologicznych (2008) WyszczególnienieŚrednia ze zbiorowości Średnia dla województwa Wydajność mleczna krów (l/szt/rok) 45833818 Produkcja mleka (l/ha UR) 1519599 Produkcja żywca wołowego (kg/ha UR) 16424 Produkcja żywca wieprzowego (kg/ha UR) 54187 Produkcja zwierzęca (jedn. zboż./ha UR) 32,527,6 Produkcji końcowa zwierzęca [brutto] (zł/ha UR) 1842b.d.

10 Sprzedaż produkcji rolnej i jej struktura w analizowanych gospodarstwach ekologicznych w 2008 r. WyszczególnienieŚrednia ze zbiorowości Średnia dla województwa Sprzedaż produkcji rolnej (zł/ha UR) 31132724 w tym produkcji roślinnej (zł/ha UR) 1271 (41%)958 (35%) w tym produkcji zwierzęcej (zł/ha UR) 1842 (59%)1765 (65%)

11 Sprzedaż produkcji rolnej i jej struktura w 2008 r. [%] WyszczególnienieŚrednio Średnia dla województwa Zboża 17,311,4 Strączkowe 0,50 Ziemniak 1,61,1 Rzepak 011,0 Warzywa gruntowe 19,65,7 Burak cukrowy 05,6 Owoce 0,72,3 Żywiec wołowy 31,33,5 Żywiec wieprzowy 7,127,8 Żywiec drobiowy 0,49,8 Mleko 19,421,7 Pozostała sprzedaż 2,10,1

12 Ceny sprzedaży podstawowych produktów rolnych w 2008 r. WyszczególnienieŚrednio Średnia dla województwa Zboża [pszenica] (zł/dt) 111,467,5 Ziemniak jadalne (zł/dt) 62,848,7 Warzywa gruntowe (zł/kg) 0,85b.d Mleko (zł/l) 0,971,02 Żywiec wołowy (zł/kg) 5,934,14 Żywiec wieprzowy (zł/kg) 4,364,11 dla zbóż premia cenowa 65% ! dla ziemniaka 29% dla żywca wołowego 43% Brak premii dla mleka !!

13 Charakterystyka gospodarstw w zależności od kierunku produkcji (2008) Wyszczególnienie Kierunek produkcji roślinnymieszanyzwierzęcy Liczba badanych gospodarstw - w tym bez produkcji zwierzęcej 6262 7-7- 7-7- Powierzchnia UR (ha/gosp.) 12,112,329,6 Grunty orne (%) 90,7 86,1 Plantacje trwałe (%) 1,33,51,6 Łąki i pastwiska (%) 6,55,812,2 Odłogi (%) 1,5-0,1 Wskaźnik jakości gleb* 0,840,961,00 * - wskaźnik jakości gleb wg GUS, 1 ha GO kl IVa = 1

14 Struktura zasiewów gospodarstw o różnych kierunkach produkcji (2008) Wyszczególnienie Kierunek produkcji roślinnymieszanyzwierzęcy Zboża (%) 49,867,832,9 Mieszanki zbożowo-strączkowe (%) 6,7011,9 Ziemniak (%) 1,43,60,6 Pastewne w uprawie polowej (%) 24,817,247,5 Warzywa gruntowe (%) 10,93,31,4 Kukurydza na zielonkę 002,3 Pozostałe (%) 6,48,13,4 Produkcja roślinna (j.zboż./ha UR) 28,233,835,1

15 Obsada zwierząt w gospodarstwach o różnych kierunkach produkcji w 2008 r. Wyszczególnienie Kierunek produkcji roślinnymieszanyzwierzęcy Obsada inwentarza (SD/100ha UR) 16,290,1110,4 Bydło (%) 73,557,588,7 w tym krowy (%) 17,824,558,5 Trzoda chlewna (%) 3,425,18,2 Kozy (%) 9,7100,6 Drób (%) 13,47,42,5 Produkcja zwierzęca (j.zboż./ha UR) 1,548,643,5

16 Wybrane wskaźniki ekonomiczne w przeliczeniu na 1 ha UR (2008) Wyszczególnienie Kierunek produkcji roślinnymieszanyzwierzęcy Produkcja końcowa brutto [Pkb] (zł/ha UR) 4 2695 1674 636 dopłaty bezpośrednie (zł/ha UR) 556567594 dopłaty do produkcji ekologicznej (zł/ha UR) 651652677 Udział produkcji zwierzęcej (%) 55679 Koszty bezpośrednie [K] (zł/ha UR) 2709231 028 Nadwyżka bezpośrednia [Pkb-K] (zł/ha UR) 3 9994 2443 608 Nakłady materiałowo-pieniężne [N] (zł/ha UR) 2 4223 6694 035 Dochód osobisty [Drb+Db] (zł/ha UR) 2 6832 8761 511

17 Dochody w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną i gospodarstwo (2008) Wyszczególnienie Kierunek produkcji roślinnymieszanyzwierzęcy Dochód rolniczy brutto (tys. zł/1 osobę pełnozatrudnioną) 28,416,015,1 Dochód osobisty (tys. zł/1 osobę pełnozatrudnioną) 32,526,716,2 Dochód rolniczy brutto (tys. zł/1 gospodarstwo) 27,125,641,9 Dochód osobisty (tys. zł/1 gospodarstwo) 32,535,444,7 Efektywność ekonomiczna [Ee=Pkb/N] 1,761,411,15

18 Porównanie gospodarstw w latach 2005 i 2008 Wyszczególnienie Rok badań 20052008 Powierzchnia UR (ha/gosp.) 17,918,1 Grunty orne (%) 88,687,0 Plantacje trwałe (%) 2,22,4 Łąki i pastwiska (%) 9,210,6 Struktura zasiewów (%) Zboża 45,744,5 Ziemniaki 4,21,5 Pastewne w uprawie polowej 32,136,2 Mieszanki zbożowo-strączkowe 11,58,1 Strączkowe na nasiona 1,02,4 Kukurydza na zielonkę 01,3 Uprawy warzyw na GO 3,53,8 Inne 22,2

19 Porównanie gospodarstw w latach 2005 i 2008 Wyszczególnienie Rok badań 20052008 Obsada zwierząt Obsada inwentarza (SD/100ha UR) 79,873,7 Bydło (%) 88,887,4 w tym krowy (%) 56,461,2 Trzoda chlewna (%) 8,75,5 Kozy 0,74,4 Drób 2,02,6

20 Nakłady materiałowo-pieniężne i dochody w przeliczeniu na 1 ha UR Wyszczególnienie Rok badań 20052008 Produkcja końcowa brutto [Pkb] (zł/ha UR) 52855126 dopłaty bezpośrednie (zł/ha UR) 425579 dopłaty do produkcji ekologicznej (zł/ha UR) 606661 Udział produkcji zwierzęcej (%) 43,135,3 Koszty bezpośrednie [Kb] (zł/ha UR) 731855 Koszty pośrednie [Kp] (zł/ha UR) 10691951 Nakłady materiałowo-pieniężne [N] (zł/ha UR) 18002806 Udział dopłat w nakładach (%) 5744 Nadwyżka bezpośrednia [Pkb-K] (zł/ha UR) 45544271 Dochód rolniczy brutto [Drb=Pkb-N] (zł/ha UR) 34852320 Dochody spoza gospodarstwa [Dd] (zł/ha UR) 215358 Dochód osobisty [Drb+Db] (zł/ha UR) 37002678

21 Dochody na gospodarstwo i osobę pełnozatrudnioną Wyszczególnienie Rok badań 20052008 Dochód rolniczy brutto (tys. zł/1 osobę pełnozatrudnioną) 18,314,9 Dochód osobisty (tys. zł/1 osobę pełnozatrudnioną) 19,418,6 Dopłaty do powierzchni w tyś zł/gosp. (obsz + eko) 21,422,3 Dochód rolniczy brutto (tys. zł/gospodarstwo) 51,026,4 Dochód osobisty (tys. zł/gospodarstwo) 64,732,9 Udział dopłat w dochodach osobistych (%) 33,167,8 Efektywność ekonomiczna [Ee=Pkb/N] 2,941,82

22 Podsumowanie 1.Badana grupa gospodarstw, z uwagi na ekologiczny sposób gospodarowania, wyróżniała się dużym udziałem w zasiewach roślin pastewnych, głównie motylkowatych, oraz dominacją bydła w pogłowiu zwierząt i dużym udziałem mleka w towarowej produkcji. 2.Poziom plonów podstawowych gatunków roślin, pomimo wyeliminowania przemysłowych środków produkcji, i mimo tego że gospodarstwa ekologiczne posiadały gorsze gleby nie odbiegał znacząco od przeciętnych dla województwa kujawsko-pomorskiego.

23 Podsumowanie 3.Na sytuację ekonomiczną ocenianych gospodarstw znaczący wpływ miały dopłaty bezpośrednie, dotacje powierzchniowe do ekologicznego gospodarowania, ich wysokość w 2008 r. wynosiła około 1240 zł, co pokrywało prawie połowę nakładów materiałowo-pieniężnych ponoszonych na produkcję, a udział dotacji w produkcji końcowej brutto dochodził do 25%.

24 Podsumowanie 4. W 2008 r. większość produktów gospodarstwa ekologiczne zbywały po wyższych cenach. Premia cenowa wahała się od 30% dla ziemniaka do ponad 60% w przypadku zbóż. Gospodarstwa nie uzyskiwały premii cenowej na mleko.

25 Podsumowanie 5. Sytuacja ekonomiczna ocenianych gospodarstw ekologicznych w 2008 r. w porównaniu do 2005 r. uległa pogorszeniu, co wynikało głównie z niższych plonów roślin, ale przede wszystkim wiązało się ze wzrostem kosztów pośrednich produkcji rolniczej. Wzrost wartości dopłat, a także wyższe premie cenowe za surowce EKO nie były w stanie zrekompensować rosnących kosztów.

26 założona w 1991 r. przerabia rocznie ok. 350 t. zbóż

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w rejonie Brodnicy Jarosław Stalenga IUNG-PIB Puławy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google