Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr n. med. Barbara Wojcik-Betancourt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr n. med. Barbara Wojcik-Betancourt"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój biopaliw w Stanach Zjednoczonych Rynek i polityka ochrony środowiska
Dr n. med. Barbara Wojcik-Betancourt Foreign Agricultural Service Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych

2 Sytuacja i prognozy dla biopaliw w Stanach Zjednoczonych
Stan obecny Etanol i paliwa typu biodiesel Wsparcie rządowe Cele krajowe Prawodawstwo i ramy czasowe Biopaliwa drugiej generacji (celulozowe, biomasa) Badania i rozwój

3 Stany Zjednoczone są wiodącym producentem etanolu na świecie
Miliardy litrów Źródło: F.O Licht

4 Globalna produkcja biopaliw Rosnąca konkurencyjność – Stany Zjednoczone są drugim największym producentem na świecie Miliardy litrów Źródło: F.O Licht

5 Produkcja etanolu w Stanach Zjednoczonych zmienia proporcje wykorzystania kukurydzy w Stanach Zjednoczonych Przygotowanie: OGA/FAS/USDA 5

6 Zwiększenie produkcji etanolu ze Stanów Zjednoczonych zwiększa eksport pełnych wywarów
08/09f

7 Olej sojowy wykorzystywany w paliwach typu biodiesel i procent produkcji
Uwaga: w przypadku okresów 2007/2008 oraz 2010/2011 prognozy zostały opracowane w oparciu o World Agricultural Supply and Demand Estimates z dnia 10 października 2008 r.

8 Polityka Stanów Zjednoczonych w sprawie biopaliw kształtuje przyszłośc produkcji
Energy Independence & Security Act (EISA) z 2007 r. rozszerza zakres Renewable Fuel Standard (RFS) (norm dotyczących paliw odnawialnych) Upoważnia do wykorzystania 34 mld litrów paliw odnawialnych w 2008 r. Do 2022 r. ilość ta ma zwiększyć się do 136 mld Produkcja etanolu z ziarna pierwszej generacji jest ograniczona do ilości 57 mld litrów Udział biopaliw drugiej generacji wciąż wzrasta Konieczne jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

9 Akt EISA wprowadza szybki rozwój biopaliw drugiej generacji

10 Źródła biomasy Dziś: Niemal cały etanol jest produkowany z kukurydzy
Przyszłość: Biomasa celulozowa stanie się głównym źródłem produkcji etanolu Źródło: Biomass as Feedstock for a Bioenergy and Bioproducts Industry: Technical Feasibility of a Billion Ton Annual Supply, DOE i USDA (Biomasa jako wsad w przemyśle bioenergetycznym i bioprodukcji: wykonalność pod względem technicznym produkcji miliarda ton rocznie)

11 Polityka biopaliw Stanów Zjednoczonych
Zwiększająca wsparcie produkcja i zużycie bioenergii Dwustronna i wielostronna współpraca w produkcji biopaliw Prace nad technologią kolejnej generacji Promocja korzystania z biopaliw w innych krajach Wejście na rynek międzynarodowy

12 Przepisy Stanów Zjednoczonych dotyczące biopaliw
Etanol: Podstawowa stawka celna dla eksportu: 1,9% do 2,5 % Dodatkowe cło w wysokości 14,27 centów na litr Beneficjentom programu CBI przysługuje warunkowy dostęp bezcłowy Nieograniczone ilości w przypadku produkcji z wsadu uzyskiwanego lokalnie Kontyngent taryfowy w przypadku produkcji z wsadu uzyskiwanego na zewnętrz do 7% zużycia etanolu w Stanach Zjednoczonych Podstawowa stawka celna nie obowiązuje partnerów FTA Niektórym z partnerów FTA przysługuje dodatkowy, wolny od cła kontyngent taryfowy, inni mają dostęp w pełni wolny od cła Biodiesel: 4.6% taryfy Bezcłowy dla partnerów CBI i FTA

13 Importowany ze Stanów zjednoczonych etanol, dostarczany bezpośrednio i pośrednio przez Brazylię

14 Stosowanie praktyki “Splash and Dash”
W przypadku paliwa typu biodiesel w Stanach Zjednoczonych przysługuje ulga podatkowa w wysokości 1 dolar na galon, jeśli biopaliwo jest mieszane z olejem napędowym pozyskiwanym z ropy naftowej W UE istnieją również zachęty podatkowe dla korzystających z paliw typu biodiesel Przedsiębiorcy korzystają z tych zachęt i eksportują B100 do Stanów Zjednoczonych, mieszając z 1% olejem napędowym uzyskiwanym z ropy naftowej, po czym eksportują uzyskaną w ten sposób mieszankę ponownie do UE UE twierdzi, że stanowi to praktykę dumpingową względem unijnego sektora biopaliw

15 Żywność a paliwo Biopaliwa nie są głównym czynnikiem wpływającym na wzrost cen żywności na świecie Badania wykazały, że na wzrost cen żywności ma wpływ wiele czynników Wysokie ceny ropy naftowej Złe warunki atmosferyczne w kluczowych krajach produkujących/eksportujących Zwiększony popyt w krajach rozwijających się Działania finansowane ze spekulacji na przyszłych rynkach Około 25% amerykańskich zbiorów kukurydzy jest wykorzystywanych do produkcji etanolu, jednak fakt ten może być mylący, jeśli jest rozpatrywany poza kontekstem W ciągu ostatniego dziesięciolecia eksport kukurydzy ze Stanów Zjednoczonych utrzymywał się na stałym poziomie Niemal jedna trzecia każdej tony kukurydzy wykorzystywanej w produkcji etanolu jest odzyskiwana jako bogata w białko pasza dla zwierząt

16 Wyższe ceny energii mają wpływ na wzrost cen żywności
Rosnące koszty na całej długości łańcucha dostaw – surowce, przetwarzanie i transport sierpień 2008 r. Źródło: International Monetary Fund: International Financial Statistics

17 Badania i rozwój

18 Badania dotyczące biopaliw w Stanach Zjednoczonych
Od 2001 r. Stany Zjednoczone zainwestowały 12 mld dolarów w różne alternatywne technologie paliwowe Polityka wsparcia technologii dla zróżnicowania dostaw energii Ustawa Farm Bill: 1,6 mld dolarów w ciągu dziesięciu lat przeznaczonych na nowe technologie

19 Badania dotyczące biopaliw w Stanach Zjednoczonych(ciąg dalszy)
W ciągu ostatnich pięciu lat USDA udzielił sektorowi biopaliw wsparcia o łącznej wysokości 900 mln dolarów Kredyty USDA zapewniają wsparcie powiększającemu się sektorowi biopaliw oraz gospodarce obszarów wiejskich Zwiększenie zużycia biopaliw pobudza wzrost gospodarki obszarów wiejskich w Stanach Zjednoczonych na przykład, zakład produkujący 50 mln galonów etanolu zapewnia pośrednio i bezpośrednio 800 miejsc pracy oraz zwiększenie dochodów lokalnych o 30 mln dolarów -

20 Współpraca Stanów Zjednoczonych w zakresie badań i rozwoju sektora biopaliw
USDA-DOE koordynuje inicjatywy rządowe, jak na przykład Sustainability (równowaga) USDA-DOE wspólnie zabiega o realizację projektów Zaangażowanie różnych partnerów na zasadzie konkurencyjności Przeznaczono kwotę w wysokości 18 mln W oparciu o dzielenie kosztów z przedsiębiorstwami prywatnymi realizowanych jest wiele projektów produkcji etanolu celulozowego w ciągu pięciu lat

21 Prawodawstwo federalne
Biomass Research and Development Act z 2000 r. Utworzenie R&D Technical Advisory Committee (technicznego komitetu doradczego ds. badań i rozwoju) oraz Biomass R&D Board (rady ds. badań i rozwoju biomasy) Wezwanie Departamentu Rolnictwa i Energii Stanów Zjednoczonych do koordynacji wszystkich federalnych jednostek badawczo rozwojowych w zakresie biopaliw i bioprodukcji Zarządza wspólnymi wysiłkami USDA/DOE

22 Prawodawstwo federalne (ciąg dalszy)
Food, conservation, and Energy Act z 2008 r. (tak zwany Farm Bill z 2008 r.) Zapewnia 1,1 mld dolarów na cele finansowania programów dla udzielenia pomocy sektorowi energii odnawialnej w inwestycjach dotyczących nowych technologii korzystających z wsadu innego niż zboża pastewne Zatwierdza dotacje i gwarancje kredytowe w celu zachęty i rozwoju produkcji specjalnych upraw energetycznych Zmniejsza ulgę podatkową wynoszącą 51 centów na galon do 45 centów i przekierowuje na zachęty związane z etanolem celulozowym

23 Plan energetyczny prezydenta elekta (kilka przykładów)
Inwestowanie w gospodarkę czystej energii (Clean Energy Economy) i pomoc w utworzeniu pięciu milionów nowych „ekologicznych” miejsc pracy (inwestycja ponad 150 mld dolarów w ciągu kolejnych dziesięciu lat w celu katalizacji prywatnych inwestycji w „ekologiczna energię”, np. słoneczną, wiatru, biopaliwa) Wdrożenie Cap and Trade Program to Reduce Greenhouse Gas Emissions (programu ograniczeń i handlu w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych) Doprowadzenie do oszczędności energii w amerykańskich samochodach, ciężarówkach i samochodach typu SUV (np. zwiększenie norm oszczędności paliwa) Opracowanie nowej generacji zrównoważonych biopaliw i infrastruktury (włącznie z etanolem celulozowym, biobutenolem i innymi nowymi technologiami)

24 Zmniejszanie kosztów biopaliw
Biotechnologia rolna Wyższe korzyści z żywności i upraw energetycznych => zmiejszenie presji na ceny żywności => zmniejszenie ilości gruntów wykorzystywanych w produkcji żywności (zakładając brak zmian w zapotrzebowaniu na żywność) - Zmniejszenie wykorzystania środków (chemikaliów) w uprawie gruntów rolnych

25 Wydajność kukurydzy Kukurydza produkowana w Stanach Zjednoczonych % różnicy Obsiane akry 84.6 mln 78.3 mln Akry, z których zebrano plony 71.5 mln 70.6 mln Produkcja 6.3 mld bu 10.5 mld bu Plony 88 mld bu/akr bu/akr

26 Badania dotyczące biorafinerii celulozy
Departament energii zaangażowany w podział kosztów biorafinerii (przykłady) Abengoa, wydajność rzędu 11,4 mln galonów uzyskanych ze słomy kukurydzianej, słomy z pszenicy, ściernisk sorgo, prosa rózgowatego Alico, wydajność rzędu 13,9 mln galonów etanolu, przy wykorzystaniu drewna i odpadków pochodzenia roślinnego Etanol Bluefire, wydajność rzędu 19 mln galonów etanolu, przy wykorzystaniu drewna i odpadków pochodzenia roślinnego

27 Slajdy dodatkowe

28 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "Dr n. med. Barbara Wojcik-Betancourt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google