Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rozwój biopaliw w Stanach Zjednoczonych Rynek i polityka ochrony środowiska Dr n. med. Barbara Wojcik-Betancourt Foreign Agricultural Service Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rozwój biopaliw w Stanach Zjednoczonych Rynek i polityka ochrony środowiska Dr n. med. Barbara Wojcik-Betancourt Foreign Agricultural Service Departament."— Zapis prezentacji:

1 1 Rozwój biopaliw w Stanach Zjednoczonych Rynek i polityka ochrony środowiska Dr n. med. Barbara Wojcik-Betancourt Foreign Agricultural Service Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych barbara.wojcik- betancourt@fas.usda.gov 202.720.7571

2 2 Sytuacja i prognozy dla biopaliw w Stanach Zjednoczonych Stan obecny Stan obecny Etanol i paliwa typu biodiesel Etanol i paliwa typu biodiesel Wsparcie rządowe Wsparcie rządowe Cele krajowe Cele krajowe Prawodawstwo i ramy czasowe Prawodawstwo i ramy czasowe Biopaliwa drugiej generacji (celulozowe, biomasa) Biopaliwa drugiej generacji (celulozowe, biomasa) Badania i rozwój Badania i rozwój

3 3 Stany Zjednoczone są wiodącym producentem etanolu na świecie Miliardy litrów Źródło: F.O Licht

4 4 Globalna produkcja biopaliw Rosnąca konkurencyjność – Stany Zjednoczone są drugim największym producentem na świecie Miliardy litrów Źródło: F.O Licht

5 5 Produkcja etanolu w Stanach Zjednoczonych zmienia proporcje wykorzystania kukurydzy w Stanach Zjednoczonych Przygotowanie: OGA/FAS/USDA

6 6 Zwiększenie produkcji etanolu ze Stanów Zjednoczonych zwiększa eksport pełnych wywarów 08/09f

7 7 Olej sojowy wykorzystywany w paliwach typu biodiesel i procent produkcji Uwaga: w przypadku okresów 2007/2008 oraz 2010/2011 prognozy zostały opracowane w oparciu o World Agricultural Supply and Demand Estimates z dnia 10 października 2008 r.

8 8 Energy Independence & Security Act (EISA) z 2007 r. rozszerza zakres Renewable Fuel Standard (RFS) (norm dotyczących paliw odnawialnych) Upoważnia do wykorzystania 34 mld litrów paliw odnawialnych w 2008 r. Do 2022 r. ilość ta ma zwiększyć się do 136 mld Produkcja etanolu z ziarna pierwszej generacji jest ograniczona do ilości 57 mld litrów Udział biopaliw drugiej generacji wciąż wzrasta Konieczne jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych Polityka Stanów Zjednoczonych w sprawie biopaliw kształtuje przyszłośc produkcji

9 9 Akt EISA wprowadza szybki rozwój biopaliw drugiej generacji

10 10 Źródła biomasy Dziś: Niemal cały etanol jest produkowany z kukurydzy Przyszłość: Biomasa celulozowa stanie się głównym źródłem produkcji etanolu Źródło: Biomass as Feedstock for a Bioenergy and Bioproducts Industry: Technical Feasibility of a Billion Ton Annual Supply, 2005. DOE i USDA (Biomasa jako wsad w przemyśle bioenergetycznym i bioprodukcji: wykonalność pod względem technicznym produkcji miliarda ton rocznie)

11 11 Polityka biopaliw Stanów Zjednoczonych Zwiększająca wsparcie produkcja i zużycie bioenergii Zwiększająca wsparcie produkcja i zużycie bioenergii Dwustronna i wielostronna współpraca w produkcji biopaliw Dwustronna i wielostronna współpraca w produkcji biopaliw Prace nad technologią kolejnej generacji Prace nad technologią kolejnej generacji Promocja korzystania z biopaliw w innych krajach Promocja korzystania z biopaliw w innych krajach Wejście na rynek międzynarodowy Wejście na rynek międzynarodowy

12 12 Przepisy Stanów Zjednoczonych dotyczące biopaliw Etanol: Podstawowa stawka celna dla eksportu: 1,9% do 2,5 % Dodatkowe cło w wysokości 14,27 centów na litr Beneficjentom programu CBI przysługuje warunkowy dostęp bezcłowy Nieograniczone ilości w przypadku produkcji z wsadu uzyskiwanego lokalnie Kontyngent taryfowy w przypadku produkcji z wsadu uzyskiwanego na zewnętrz do 7% zużycia etanolu w Stanach Zjednoczonych Podstawowa stawka celna nie obowiązuje partnerów FTA Niektórym z partnerów FTA przysługuje dodatkowy, wolny od cła kontyngent taryfowy, inni mają dostęp w pełni wolny od cła Biodiesel: 4.6% taryfy Bezcłowy dla partnerów CBI i FTA

13 13 Importowany ze Stanów zjednoczonych etanol, dostarczany bezpośrednio i pośrednio przez Brazylię

14 14 Stosowanie praktyki Splash and Dash W przypadku paliwa typu biodiesel w Stanach Zjednoczonych przysługuje ulga podatkowa w wysokości 1 dolar na galon, jeśli biopaliwo jest mieszane z olejem napędowym pozyskiwanym z ropy naftowej W UE istnieją również zachęty podatkowe dla korzystających z paliw typu biodiesel Przedsiębiorcy korzystają z tych zachęt i eksportują B100 do Stanów Zjednoczonych, mieszając z 1% olejem napędowym uzyskiwanym z ropy naftowej, po czym eksportują uzyskaną w ten sposób mieszankę ponownie do UE UE twierdzi, że stanowi to praktykę dumpingową względem unijnego sektora biopaliw

15 15 Żywność a paliwo Biopaliwa nie są głównym czynnikiem wpływającym na wzrost cen żywności na świecie Biopaliwa nie są głównym czynnikiem wpływającym na wzrost cen żywności na świecie Badania wykazały, że na wzrost cen żywności ma wpływ wiele czynników Badania wykazały, że na wzrost cen żywności ma wpływ wiele czynników Wysokie ceny ropy naftowej Wysokie ceny ropy naftowej Złe warunki atmosferyczne w kluczowych krajach produkujących/eksportujących Złe warunki atmosferyczne w kluczowych krajach produkujących/eksportujących Zwiększony popyt w krajach rozwijających się Zwiększony popyt w krajach rozwijających się Działania finansowane ze spekulacji na przyszłych rynkach Działania finansowane ze spekulacji na przyszłych rynkach Około 25% amerykańskich zbiorów kukurydzy jest wykorzystywanych do produkcji etanolu, jednak fakt ten może być mylący, jeśli jest rozpatrywany poza kontekstem Około 25% amerykańskich zbiorów kukurydzy jest wykorzystywanych do produkcji etanolu, jednak fakt ten może być mylący, jeśli jest rozpatrywany poza kontekstem W ciągu ostatniego dziesięciolecia eksport kukurydzy ze Stanów Zjednoczonych utrzymywał się na stałym poziomie W ciągu ostatniego dziesięciolecia eksport kukurydzy ze Stanów Zjednoczonych utrzymywał się na stałym poziomie Niemal jedna trzecia każdej tony kukurydzy wykorzystywanej w produkcji etanolu jest odzyskiwana jako bogata w białko pasza dla zwierząt Niemal jedna trzecia każdej tony kukurydzy wykorzystywanej w produkcji etanolu jest odzyskiwana jako bogata w białko pasza dla zwierząt

16 16 Wyższe ceny energii mają wpływ na wzrost cen żywności Rosnące koszty na całej długości łańcucha dostaw – surowce, przetwarzanie i transport Źródło: International Monetary Fund: International Financial Statistics sierpień 2008 r.

17 17 Badania i rozwój

18 18 Badania dotyczące biopaliw w Stanach Zjednoczonych Od 2001 r. Stany Zjednoczone zainwestowały 12 mld dolarów w różne alternatywne technologie paliwowe Od 2001 r. Stany Zjednoczone zainwestowały 12 mld dolarów w różne alternatywne technologie paliwowe Polityka wsparcia technologii dla zróżnicowania dostaw energii Polityka wsparcia technologii dla zróżnicowania dostaw energii Ustawa Farm Bill: 1,6 mld dolarów w ciągu dziesięciu lat przeznaczonych na nowe technologie Ustawa Farm Bill: 1,6 mld dolarów w ciągu dziesięciu lat przeznaczonych na nowe technologie

19 19 Badania dotyczące biopaliw w Stanach Zjednoczonych(ciąg dalszy) W ciągu ostatnich pięciu lat USDA udzielił sektorowi biopaliw wsparcia o łącznej wysokości 900 mln dolarów W ciągu ostatnich pięciu lat USDA udzielił sektorowi biopaliw wsparcia o łącznej wysokości 900 mln dolarów Kredyty USDA zapewniają wsparcie powiększającemu się sektorowi biopaliw oraz gospodarce obszarów wiejskich Kredyty USDA zapewniają wsparcie powiększającemu się sektorowi biopaliw oraz gospodarce obszarów wiejskich Zwiększenie zużycia biopaliw pobudza wzrost gospodarki obszarów wiejskich w Stanach Zjednoczonych Zwiększenie zużycia biopaliw pobudza wzrost gospodarki obszarów wiejskich w Stanach Zjednoczonych na przykład, zakład produkujący 50 mln galonów etanolu zapewnia pośrednio i bezpośrednio 800 miejsc pracy oraz zwiększenie dochodów lokalnych o 30 mln dolarów na przykład, zakład produkujący 50 mln galonów etanolu zapewnia pośrednio i bezpośrednio 800 miejsc pracy oraz zwiększenie dochodów lokalnych o 30 mln dolarów

20 20 Współpraca Stanów Zjednoczonych w zakresie badań i rozwoju sektora biopaliw USDA-DOE koordynuje inicjatywy rządowe, jak na przykład Sustainability (równowaga) USDA-DOE koordynuje inicjatywy rządowe, jak na przykład Sustainability (równowaga) USDA-DOE wspólnie zabiega o realizację projektów USDA-DOE wspólnie zabiega o realizację projektów Zaangażowanie różnych partnerów na zasadzie konkurencyjności Zaangażowanie różnych partnerów na zasadzie konkurencyjności Przeznaczono kwotę w wysokości 18 mln Przeznaczono kwotę w wysokości 18 mln W oparciu o dzielenie kosztów z przedsiębiorstwami prywatnymi realizowanych jest wiele projektów produkcji etanolu celulozowego w ciągu pięciu lat W oparciu o dzielenie kosztów z przedsiębiorstwami prywatnymi realizowanych jest wiele projektów produkcji etanolu celulozowego w ciągu pięciu lat

21 21 Prawodawstwo federalne Biomass Research and Development Act z 2000 r. Biomass Research and Development Act z 2000 r. Utworzenie R&D Technical Advisory Committee (technicznego komitetu doradczego ds. badań i rozwoju) oraz Biomass R&D Board (rady ds. badań i rozwoju biomasy) Utworzenie R&D Technical Advisory Committee (technicznego komitetu doradczego ds. badań i rozwoju) oraz Biomass R&D Board (rady ds. badań i rozwoju biomasy) Wezwanie Departamentu Rolnictwa i Energii Stanów Zjednoczonych do koordynacji wszystkich federalnych jednostek badawczo rozwojowych w zakresie biopaliw i bioprodukcji Wezwanie Departamentu Rolnictwa i Energii Stanów Zjednoczonych do koordynacji wszystkich federalnych jednostek badawczo rozwojowych w zakresie biopaliw i bioprodukcji Zarządza wspólnymi wysiłkami USDA/DOE Zarządza wspólnymi wysiłkami USDA/DOE

22 22 Prawodawstwo federalne (ciąg dalszy) Food, conservation, and Energy Act z 2008 r. (tak zwany Farm Bill z 2008 r.) Food, conservation, and Energy Act z 2008 r. (tak zwany Farm Bill z 2008 r.) Zapewnia 1,1 mld dolarów na cele finansowania programów dla udzielenia pomocy sektorowi energii odnawialnej w inwestycjach dotyczących nowych technologii korzystających z wsadu innego niż zboża pastewne Zapewnia 1,1 mld dolarów na cele finansowania programów dla udzielenia pomocy sektorowi energii odnawialnej w inwestycjach dotyczących nowych technologii korzystających z wsadu innego niż zboża pastewne Zatwierdza dotacje i gwarancje kredytowe w celu zachęty i rozwoju produkcji specjalnych upraw energetycznych Zatwierdza dotacje i gwarancje kredytowe w celu zachęty i rozwoju produkcji specjalnych upraw energetycznych Zmniejsza ulgę podatkową wynoszącą 51 centów na galon do 45 centów i przekierowuje na zachęty związane z etanolem celulozowym Zmniejsza ulgę podatkową wynoszącą 51 centów na galon do 45 centów i przekierowuje na zachęty związane z etanolem celulozowym

23 23 Plan energetyczny prezydenta elekta (kilka przykładów) Inwestowanie w gospodarkę czystej energii (Clean Energy Economy) i pomoc w utworzeniu pięciu milionów nowych ekologicznych miejsc pracy (inwestycja ponad 150 mld dolarów w ciągu kolejnych dziesięciu lat w celu katalizacji prywatnych inwestycji w ekologiczna energię, np. słoneczną, wiatru, biopaliwa) Inwestowanie w gospodarkę czystej energii (Clean Energy Economy) i pomoc w utworzeniu pięciu milionów nowych ekologicznych miejsc pracy (inwestycja ponad 150 mld dolarów w ciągu kolejnych dziesięciu lat w celu katalizacji prywatnych inwestycji w ekologiczna energię, np. słoneczną, wiatru, biopaliwa) Wdrożenie Cap and Trade Program to Reduce Greenhouse Gas Emissions (programu ograniczeń i handlu w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych) Wdrożenie Cap and Trade Program to Reduce Greenhouse Gas Emissions (programu ograniczeń i handlu w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych) Doprowadzenie do oszczędności energii w amerykańskich samochodach, ciężarówkach i samochodach typu SUV (np. zwiększenie norm oszczędności paliwa) Doprowadzenie do oszczędności energii w amerykańskich samochodach, ciężarówkach i samochodach typu SUV (np. zwiększenie norm oszczędności paliwa) Opracowanie nowej generacji zrównoważonych biopaliw i infrastruktury (włącznie z etanolem celulozowym, biobutenolem i innymi nowymi technologiami) Opracowanie nowej generacji zrównoważonych biopaliw i infrastruktury (włącznie z etanolem celulozowym, biobutenolem i innymi nowymi technologiami)

24 24 Zmniejszanie kosztów biopaliw Biotechnologia rolna Biotechnologia rolna Wyższe korzyści z żywności i upraw energetycznych => zmiejszenie presji na ceny żywności => zmniejszenie ilości gruntów wykorzystywanych w produkcji żywności (zakładając brak zmian w zapotrzebowaniu na żywność) - Zmniejszenie wykorzystania środków (chemikaliów) w uprawie gruntów rolnych

25 25 Wydajność kukurydzy Kukurydza produkowana w Stanach Zjednoczonych1976 2006% różnicy 1976-2006 Obsiane akry84.6 mln78.3 mln -4 Akry, z których zebrano plony71.5 mln70.6 mln -6 Produkcja6.3 mld bu10.5 mld bu +67 Plony88 mld bu/akr149.1 bu/akr +70

26 26 Badania dotyczące biorafinerii celulozy Departament energii zaangażowany w podział kosztów biorafinerii (przykłady) Abengoa, wydajność rzędu 11,4 mln galonów uzyskanych ze słomy kukurydzianej, słomy z pszenicy, ściernisk sorgo, prosa rózgowatego Abengoa, wydajność rzędu 11,4 mln galonów uzyskanych ze słomy kukurydzianej, słomy z pszenicy, ściernisk sorgo, prosa rózgowatego Alico, wydajność rzędu 13,9 mln galonów etanolu, przy wykorzystaniu drewna i odpadków pochodzenia roślinnego Alico, wydajność rzędu 13,9 mln galonów etanolu, przy wykorzystaniu drewna i odpadków pochodzenia roślinnego Etanol Bluefire, wydajność rzędu 19 mln galonów etanolu, przy wykorzystaniu drewna i odpadków pochodzenia roślinnego Etanol Bluefire, wydajność rzędu 19 mln galonów etanolu, przy wykorzystaniu drewna i odpadków pochodzenia roślinnego

27 27 Slajdy dodatkowe Slajdy dodatkowe

28 28 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "1 Rozwój biopaliw w Stanach Zjednoczonych Rynek i polityka ochrony środowiska Dr n. med. Barbara Wojcik-Betancourt Foreign Agricultural Service Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google