Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej"— Zapis prezentacji:

1 Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Realizacja programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” w roku szkolnym 2011/2012 na terenie powiatu krapkowickiego PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA mgr Justyna Szczęsna Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Krapkowice

2 „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012
PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA W związku z wdrożeniem programu na terenie powiatu krapkowickiego w roku szkolnym 2011/2012 do jego realizacji pozyskano 6 szkół podstawowych (19,35%) oraz 3 gimnazjalne (37,5%). „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012

3 „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012
PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Program realizowany był przez: koordynatora powiatowego- pracownika Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Krapkowicach, który odpowiedzialny był za pozyskanie szkół do realizacji programu, przeprowadzenie szkolenia i narad indywidualnych dla szkolnych koordynatorów, dystrybucję materiałów, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stacji, przeprowadzenie wizytacji w szkołach realizujących program, pozyskanie materiałów edukacyjnych, 9 koordynatorów szkolnych- 4 nauczycieli, 3 pielęgniarki szkolne, psycholog i pedagog szkolny, którzy odpowiedzialni byli za przeprowadzenie zajęć programowych z uczniami oraz opracowanie Informacji z realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjów „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”, 7 liderów młodzieżowych- odpowiedzialni za współpracę z koordynatorami szkolnymi przy realizacji działań programowych. „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012

4 „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012
PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012 Odbiorcami programu byli: uczniowie kl. IV szkół podstawowych 3, uczniowie kl. V szkół podstawowych 64, uczniowie kl. VI szkół podstawowych 85, uczniowie kl. I szkół gimnazjalnych 166, uczniowie kl. II szkół gimnazjalnych 215, uczniowie kl. III szkół gimnazjalnych 162, rodzice- 468 osób. Łącznie w realizacji programu wzięło udział 695 uczniów.

5 „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012
PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Działania programowe skierowane do rodziców pedagogizacja rodziców na wywiadówce, zapoznanie się z ulotkami, list do rodziców, prezentacja multimedialna, ankieta. W 6 szkołach nie przeprowadzono żadnych działań, których odbiorcami byliby rodzice. Łącznie w realizacji programu wzięło udział 468 rodziców. „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012

6 „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012
PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA W związku z realizacją programu przeprowadzono następujące działania: zorganizowano 1 szkolenie dla 8 osób (4 nauczycieli, 2 pielęgniarek szkolnych, psychologa i pedagoga szkolnego), przeprowadzono 2 narady indywidualne z nauczycielem oraz psychologiem szkolnym dot. inauguracji programu, opublikowano 1 informację na stronie internetowej Stacji, wystosowano podziękowania do 9 dyrektorów szkół za realizację programu w roku szkolnym 2011/2012, rozdystrybuowano: 9 poradników, 9 plakatów Lód, 9 plakatów Kwiatek, 135 ulotek antytytoniowych, 27 znaki zakazu palenia. „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012

7 „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012
PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Przebieg realizacji programu W 8 szkołach program został zrealizowany w formie zaproponowanych 5 zajęć warsztatowych. W 1 szkole program nie został zrealizowany w całości. „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012

8 „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012
PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Jego realizacja została rozszerzona o: spotkania z pielęgniarką szkolną, prezentację multimedialną, plakaty wykonane przez uczniów, emisja filmów o asertywności, ankiety, konkurs międzyszkolny, zajęcia na polu golfowym, gazetkę szkolną. „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012

9 „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012
PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Podsumowanie realizacji programu w powiecie krapkowickim Uczniowie coraz częściej sięgają po papierosy w bardzo młodym wieku lub zaraz po ukończeniu szkoły podstawowej, dlatego też należy mówić im o skutkach palenia tytoniu. Program „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” jest zgodny z podstawą programową, łączy zagadnienia z planów wychowawczych i profilaktycznych szkoły. Koreluje ze Szkolnym Programem Profilaktyki. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów, spełniając ich oczekiwania. Uczniowie zwiększyli swoją wiedzę nt. szkodliwości palenia tytoniu oraz poznali techniki asertywności. Wg jednego z koordynatorów szkolnych program można zrealizować w ciągu 3 zajęć także z tego względu, że dzieci aktywnie uczestniczyły w pierwszych trzech zajęciach. Koordynatorzy są zgodni, że do realizacji programu powinni się włączyć psycholodzy lub pedagodzy szkolni. Dobrze oceniają poradniki oraz załączniki. Uważają, że dobrym uzupełnieniem byłby film o szkodliwości palenia papierosów. „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012

10 „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012
PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Przebieg monitoringu Przeprowadzono wizytacje w 6 placówkach, co stanowi 66,7 % placówek realizujących program na terenie powiatu krapkowickiego w roku szkolnym 2011/2012. „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012

11 Zastosowane formy Lp. Formy Liczba Grupa docelowa Liczba uczestników
Główny organizator 1 Szkolenia Nauczyciele, pielęgniarki szkolne, psycholog, pedagog szkolny 4 nauczycieli, 2 pielęgniarki szkolne, psycholog i pedagog szkolny Sekcja OPZ 2 Narady pielęgniarka szkolna, psycholog szkolny 2 osoby 3 Informacje opublikowane Lokalna społeczność nieokreślona Sekcja OPZ, nauczycielka

12 Zastosowane formy 4 Prezentacja Uczniowie, rodzice 5 Konkursy 1
Lp. Formy Liczba Grupa docelowa Liczba uczestników Główny organizator 4 Prezentacja Uczniowie, rodzice 69 uczniów, 70 rodziców Nauczyciel, pedagog szkolny 5 Konkursy 1 Uczniowie 9 osób Nauczyciel 6 Gazetka szkolna 29 uczniów, 29 rodziców

13 Zastosowane formy 7 Wykonanie plakatów 2 Uczniowie 8 List do rodziców
Lp. Formy Liczba Grupa docelowa Liczba uczestników Główny organizator 7 Wykonanie plakatów 2 Uczniowie 399 uczniów Nauczyciel 8 List do rodziców 1 Rodzice 384 osób Pielęgniarka szkolna 9 Ankiety 67 67 osób 10 Emisje filmów 23 uczniów

14 „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012
PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Dziękuję za uwagę! „Znajdź właściwe rozwiązanie” 2011/2012


Pobierz ppt "Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google