Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Doświadczenia MŚP z realizacji projektu w 6PR Poznań, 20 czerwca, 2006, (PL) Krzysztof Grabowiecki Koordynator projektu COOP-CT_2005-018221.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Doświadczenia MŚP z realizacji projektu w 6PR Poznań, 20 czerwca, 2006, (PL) Krzysztof Grabowiecki Koordynator projektu COOP-CT_2005-018221."— Zapis prezentacji:

1 1 Doświadczenia MŚP z realizacji projektu w 6PR Poznań, 20 czerwca, 2006, (PL) Krzysztof Grabowiecki Koordynator projektu COOP-CT_2005-018221

2 2 Prezentacja firmy

3 3 CIM-mes Projekt Projektowanie i obliczenia: mechanika i mechatronika Koordynacja i nadzór autorski: wykonanie projektów w metalu/ tworzywie Zasoby: 8 pracowników oraz do 8 konsultantów Sprzedaż: do 1.500 tys rocznie Na rynku: od 1987 roku www.cim-mes.com.pl

4 4 Sformułowanie projektu Projekt badawczo-rozwojowy innowacyjny

5 5 Założenia System monitorowania jakości włókniny poprzez obserwację zużycia narzędzia

6 6 Założenia Równoczesny pomiar temperatury, siły nacisku oraz geometrii (wyłamywanie) Prędkość dziurkowania: do 3000 uderzeń/min; podawanie materiału – do 20m/min

7 7 Założenia – element innowacji System monitorowania jakości włókniny poprzez pomiar parametrów procesu Ocena jakości włókniny na podstawie pomiaru wybranych parametrów fizycznych narzędzia igłującego Ocena stopnia zużycia narzędzia igłującego na podstawie pomiaru ciągłego oraz modelu procesu zaprogramowanego w urządzeniu monitorującym

8 8 Założenia – element innowacji Innowacyjny, ponieważ: Wykrywanie usterki na poziomie pojedynczej igły W trakcie trwania przerwy serwisowej wymieniane są nie tylko igły wyłamane, ale i te, które osiągnęły założony poziom zużycia

9 9 Założenia – cel innowacji Przesłanki Ekonomiczne : 45% produkcji w Europie - MŚP 17 000 zatrudnionych Produkcja dominująca: Europa 1,3 mln ton, USA 1,7 mln ton Produkcja wzrastająca: Chiny i Indie

10 10 Innowacja - SME Przewidywana korzyść dla partnerów: Technoplants – uruchomi produkcję nowej generacji maszyn oraz rewitalizuje istniejący park maszynowy CIM-mes Projekt – uruchomi produkcję podzespołów monitorujących dla Technoplant SPERITEX, Geotxtile i Konus-Konex zwiększą swoją produktywność po kosztach Prawa autorskie zostaną przy konsorcjum

11 11 Korzyść - JBR Przewidywana korzyść: Pokrycie pełnych kosztów prac badawczych 50 % - Komisja Europejska 50 % - MŚP

12 12 Budżet Projekt 1,518,622 Projekt 1,518,622 Dofinansowanie 910,261 Dofinansowanie 910,261 Czas realizacji24 miesiące/ 154 osobomiesiące

13 13 Konsorcjum

14 14 Partnerzy JBR 1.DAppolonia (I)systemy sterowania i analizy 2.STFI (D)projektowanie włóknin 3.SKA (PL)systemy oczujnikowaniaMŚP 1.CIM-mes Projekt(PL)mechanika, czujniki 2.Geotextil (D)produkcja geowłóknin 3.Technoplants (I)produkcja maszyn dziurkujących 4.Konus-Konex (Sl)produkcja włóknin konsumpcyjnych 5.Speritex (I)produkcja włóknin

15 15 Zarządzanie Trzy organy konsorcjum: General Assamble (GB): wszyscy partnerzy Managing Board (MB): CIM-MES, Geotextile, DAppolonia; Technical Committee (TC): CIM-MES, STFI, SKA, DAppolonia; Exploatation Committee (EC): CIM-mes

16 16 Plan działania

17 17 Nadzór Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna Badań i Rozwoju: Scientific officer: Josefina Lindblom Financial officer: Marco Taquet-Graziani Oraz: Urząd Skarbowy (Warszawa) i Bank (PKO BP)

18 18 Realizacja zarządzanie

19 19 koordynator CIM-mes Projekt : koordynator Koordynator nie jest kierownikiem: Dodatkowe obowiązki, brak dodatkowych uprawnień. Bankier konsorcjum: otworzenie oddzielnego konta do zarządzania środkami konsorcjum Wskazówki: - uzasadnienie możliwości realizacji operacji - język umowy Nadzór administracyjny nad projektem: Proceduralny, narzędziami informatycznymi, bez uwag; - wynikowo około 0,5 etatu Nadzór merytoryczny nad projektem: Wskazówki: - słaby, działania zatomizowane, - praktycznie brak narzędzi egzekwowania realizacji prac

20 20 partner CIM-mes Projekt : partner System rozliczeń finansowych: Wskazówki: - księgowanie na oddzielne konto (rodzajowo) do śledzenia przebiegu projektu - dokumentacja czasu pracy / korelacja z listami płac - opis faktur, zakupów, notatki/sprawozdania z delegacji Nadzór administracyjny nad projektem: Proceduralny, bez uwag Nadzór merytoryczny nad projektem: Bez uwag, z dużą dozą inicjatywy własnej Ustalenia umowne: Umowa konsorcyjna dla przypadku projektów CRAFT zakłada 100% finansowania dla JBR – Decyzja C(2003)2029 – zwykle aneks III umowy

21 21 Realizacja przepisy

22 22 Doświadczenie – zarządzanie finansowe Klasyfikacja PR6 jako środków pomocowych: brak rozróżnienia formalnego pomiędzy programami pomocowymi strukturalnymi i wspólnotowymi i wynikające stąd problemy (księgowanie, podatki) Doradztwo KPK: główny obszar doradztwa – uczelnie i jednostki badawczo rozwojowe Regulacje prawne: braki interpretacyjne oraz niespójności przepisów krajowych i unijnych

23 23 Obszary podwyższonej ostrożności dla MŚP Pomocowy charakter funduszy: zachwianie struktury bilansu oraz rachunku zysków i strat; niejasna procedura wprowadzania kosztów projektu; zasada non-profit; Luki prawne w umowach o stosunku pracy: niejednoznaczne regulacje umowy zlecenia (w stosunku do regulacji KE); brak możliwości wykorzystywania umowy o pracę; Fundusz wynagrodzeń: skorelowanie wartości deklarowanej liczby osobomiesięcy i ich kosztu z budżetem projektu dokumentowanie czasu pracy

24 24 Realizacja doradztwo

25 25 Doświadczenia Księgowi, Biura Księgowe, Biegli Rewidenci: Brak znajomości szczegółów finansowania Programów Ramowych, np. z porównania auditu lokalnego i z KE: -brak kwestionowania um. o dzieło/zleceń przez audyt lokalny -dokładne sprawdzanie umów wraz ze stawkami przez audyt KE (ECA)

26 26 Doświadczenia Rozliczenia wobec władz fiskalnych: Wnioski o interpretację o zakresie stosowania przepisów podatkowych do właściwego US -w sprawie stosowalności podatku VAT ( zastosowanie przepisu o sprzedaży zwolnionej z VAT, przysługiwanie zwrotu podatku naliczonego dla towarów i inwestycji zakwalifikowanych do realizacji projektu ), -w sprawie zasad zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z metodą dokumentacji, -w sprawie sposobu księgowania przychodów i kosztów ze środków pomocowych, -w sprawie stosowalności przepisów o kosztach uzyskania przychodu przy finansowaniu z funduszy pomocowych.

27 27 Doświadczenie Rozliczenia wobec KE: Koszty kwalifikowane: Opisane w Przepisach Ogólnych (zwykle aneks nr II umowy z KE) Zapytania (zwykle financial officer) o stosowalność zapisów regulacji finansowych KE w stosunku do konkretnych pozycji kosztowych: przykład: - ryczałt samochodowy a delegacja samochodowa jako koszt kwalifikowany - premia do płacy zasadniczej jako koszt kwalifikowany

28 28 Reporting does not mean « challenging», it means describing a situation at a certain time. If the results achieved are not the ones expected, SIMPLY explain why. « a non result is a result » Reporting Activity report : scientific and technical achievements + IPR management Management report : Description of resources ( accounting)= MOTIVATE, EXPLAIN WHY Forms C Distribution of pre-financing amoung partners

29 29 project duration 024 financial period reporting period 1 Reporting period 2 12th months : 1/ scientific report 2/ management report (incl. forms C) 24th months : 1/ scientific report 2/ management report (incl. forms C) 3/ audit certificate 12 24 Reporting: periods Submission: 45 days after the end of the period

30 30 Financial reports may not reflect the negotiated budget (table A3) Changes, evolutions have to be explained in the description of resources. Just demonstrate therein the necessity of resources. Also NON-ELIGIBLE costs have to be described (e.g. non-additional costs of contractors applying the AC cost reporting model) Reporting: description of resources

31 31 Financial aspects Eligible costs 5 simple criteria... I. Incurred during the duration of the project II. Be ACTUAL, ECONOMIC and NECESSARY for the project III. In accordance with ACCOUNTING principles of the contractor IV. Be recorded in the accounts of the contractor V. Excluding non eligible costs specifically identified in the contract (e.g. VAT) Definition: Direct costs : directly imputable to the project. If using AC cost model, only costs additional to the recurring costs. Indirect costs : depending on the accounting principles of the contractor, costs not directly linked to the project.

32 32 Dziękuję


Pobierz ppt "1 Doświadczenia MŚP z realizacji projektu w 6PR Poznań, 20 czerwca, 2006, (PL) Krzysztof Grabowiecki Koordynator projektu COOP-CT_2005-018221."

Podobne prezentacje


Reklamy Google