Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w projekcie Szwajcarsko-Polski Program Współpracy opracowanie JEMS Architekci 14-16.03.2012 Muszyna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w projekcie Szwajcarsko-Polski Program Współpracy opracowanie JEMS Architekci 14-16.03.2012 Muszyna."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w projekcie Szwajcarsko-Polski Program Współpracy opracowanie JEMS Architekci 14-16.03.2012 Muszyna

2 ZMIANY W PROJEKCIE RAMY PRAWNE Zasady wprowadzania zmian w projekcie uregulowane są w następujących dokumentach: Artykuł 20 Umowy ws. Projektu § 18 Umowy ws. Realizacji Projektu (wzór nr 1, 2, 4, 6) § 17 Porozumienia ws. Realizacji Projektu (wzór nr 3 i 5)

3 ZMIANY W PROJEKCIE RODZAJE MODYFIKACJI Zmiana Projektu wymagająca uprzedniej zgody IP, KIK oraz strony szwajcarskiej nie wymagająca uprzedniej zgody KIK oraz strony szwajcarskiej UWAGA! Wszystkie zmiany projektu wymagają uprzedniej zgody Instytucji Pośredniczącej!

4 ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJĄCE ZGODY Do zmian projektu wymagających uprzedniej zgody Instytucji Pośredniczącej, Krajowej Instytucji Koordynującej oraz strony szwajcarskiej należą: zwiększenie całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu znaczące zmiany w ramach całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu w tym przesunięcia pomiędzy kategoriami (activities) wymienionymi w budżecie w wysokości powyżej 15 % kategorii, z której jest dokonywane przesunięcie zmiany o charakterze strategicznym lub koncepcyjnym projektu

5 ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJĄCE ZGODY UWAGA! Wzrost kosztów zarządzania zawsze wymaga uzgodnienia i zaakceptowania przez Instytucję Pośredniczącą, Krajową Instytucję Koordynującą oraz stronę szwajcarską UWAGA! Kategorie (activities) są oznaczone w budżecie projektu stanowiącym załącznik do Umowy w sprawie Realizacji Projektu/ Porozumienia w sprawie Realizacji Projektu cyframi rzymskimi.

6 ZMIANY W PROJEKCIE NIE WYMAGAJĄCE ZGODY Nie wymagają zgody Krajowej Instytucji Koordynującej oraz strony szwajcarskiej zmiany projektu polegające na: przesunięciach pomiędzy kategoriami (activities) wymienionymi w budżecie w wysokości do 15 % kategorii, z której jest dokonywane przesunięcie zmianach w okresach sprawozdawczych na sporządzenie wniosków o płatność oraz raportów okresowych z realizacji projektu

7 ZMIANY PROJEKTU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z zapisami Umowy/Porozumienia ws. Realizacji Projektu: zmiany nie mogą skutkować wzrostem procentu dofinansowania w trakcie realizacji projektu (§ 4)! zmiany nie mogą skutkować zmianą okresu rzeczowej realizacji projektu! Wszelkie zmiany Umowy/Porozumienia ws. Realizacji Projektu, z wyłączeniem załączników do Umowy/Porozumienia, wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków wskazanych w: - § 18 ust. 2 / § 17 ust. 2 – zmiany nie wymagające zgody KIK i strony szwajcarskiej - § 24 / § 22 – dane kontaktowe

8 ZMIANY W PROJEKCIE NIE WYMAGAJĄCE ZGODY Przykład (kwoty w CHF): Razem Project management 300.000 Investment and equipment 100.000 - 15.000 Implementation of goal 1 200.000 - 30.000 Implementation of goal 2 200.000 + 40.000 Implementation of goal 3 50.000 + 5.000 Razem850.000 max przesunięcie 15.000, gdyż 15%x100.000=15.000 max przesunięcie 30.000, gdyż 15% x 200.000=30.000

9 ZMIANY PROJEKTU INFORMACJE OGÓLNE c.d. Wszystkie modyfikacje projektu wymagają uzyskania zgody Instytucji Pośredniczącej Strona szwajcarska może ustalić w Umowie ws. Projektu dodatkowe warunki dokonywania modyfikacji projektu. Każda IR zobowiązana jest do sprawdzenia zasad modyfikacji budżetu obowiązujących w jej projekcie.

10 WNIOSKOWANIE O ZMIANY W PROJEKCIE Zmiana Projektu wymagająca uprzedniej zgody IP, KIK oraz strony szwajcarskiej nie wymagająca uprzedniej zgody KIK oraz strony szwajcarskiej w języku polskim Formularz Wniosku o zmianę w projekcie w języku polskim oraz angielskim

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Zmiany w projekcie Szwajcarsko-Polski Program Współpracy opracowanie JEMS Architekci 14-16.03.2012 Muszyna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google