Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kpk.gov.pl KIERUNKI ZMIAN W 7.PROGRAMIE RAMOWYM UE FINANSOWANIE PROJEKTÓW Warszawa, 9 stycznia 2007 Iwona Kucharczyk Iwona Kucharczyk Krajowy Punkt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kpk.gov.pl KIERUNKI ZMIAN W 7.PROGRAMIE RAMOWYM UE FINANSOWANIE PROJEKTÓW Warszawa, 9 stycznia 2007 Iwona Kucharczyk Iwona Kucharczyk Krajowy Punkt."— Zapis prezentacji:

1 KIERUNKI ZMIAN W 7.PROGRAMIE RAMOWYM UE FINANSOWANIE PROJEKTÓW Warszawa, 9 stycznia 2007 Iwona Kucharczyk Iwona Kucharczyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

2 MODELE ROZLICZANIA KOSZTÓW- PROPOZYCJA Przewiduje się eliminację modeli rozliczania kosztów, jakie występowały w poprzednich Programach Ramowych (AC, FCF, FC). Wszystkie jednostki miałyby się rozliczać według podobnych zasad. możliwość rozliczania kosztów pośrednich za pomocą stawki procentowej – 20% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem subcontractingu (ryczałt na koszty pośrednie dla instytucji publicznych non-profit, szkół średnich i wyższych, instytucji badawczych i MŚP, gdy uczestniczą w projektach zawierających komponent badawczy/wdrożeniowy - 60% dla calls for proposals zakończonych do 31 grudnia 2009 i nie mniejszy niż 40% dla zakończonych po 31 grudnia 2009) stworzenie możliwości uproszczonego sposobu wyliczania kosztów pośrednich

3 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA - PROPOZYCJA Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne – do 50% (ale dla organizacji publicznych non-profit, szkół średnich i wyższych, instytucji badawczych i MŚP do 75%) Działania wdrożeniowe – do 50% Frontier research, działania koordynujące, wspomagające – do 100% Zarządzanie – do 100%

4 PROPONOWANE FORMY DOFINANSOWANIA refundacja poniesionych kosztów (reimbursement of eligible costs), ryczałt kwotowy (lump sum) stała stawka (flat rate)

5 REIMBURSEMENT OF ELIGIBLE COSTS refundacja poniesionych kosztów Głowna forma finansowania w 7.PR Wymagane wykazywanie kosztów przy pomocy faktur i innych dokumentów księgowych Może być stosowane do finansowania całego projektu Mogą być włączone schematy finansowania typu lump sum i flat rate dla poszczególnych typów kosztów (np. koszty podróży, personelu itd.)

6 LUMP SUM ryczałt kwotowy Określona kwota na realizację działania Nie jest wymagane wykazywanie kosztów przy pomocy faktur i innych dokumentów księgowych Wypłacana na podstawie oceny wypełnienia określonych kryteriów/wskaźników Może być zastosowane w skali całego projektu (NoE), lecz głównie do pewnych części kosztów projektu finansowanego w formie refundacji poniesionych kosztów (np.dieta dla personelu biorącego udział w konferencji)

7 Ustalone stawki np. ustalone przez KE stawki wynagrodzeń dla pracowników w poszczególnych krajach z uwzględnieniem różnych typów personelu np. stawki na podróże – X euro za podróż pociągiem na odległość <500 km Nie jest wymagane wykazywanie kosztów przy pomocy faktur i innych dokumentów księgowych Może być zastosowane w skali całego projektu lub do pewnych części kosztów projektu finansowanego w formie refundacji poniesionych kosztów (np. koszty personelu) FLAT RATE stała stawka

8 Pozostałe zmiany Ograniczenie ilości zaświadczeń audytora ­obowiązkowe, gdy suma żądanych kwot dofinansowania z KE jest równa lub przekracza EUR ­dla projektów trwających krócej niż 2 lata obowiązkowe tylko jedno zaświadczenie ­zaświadczenie audytora nie jest wymagane dla projektów w całości finansowanych w formie lump sum lub flat rate Możliwość stosowania średnich kosztów dla personelu Odejście od zasady wspólnej odpowiedzialności finansowej partnerów w konsorcjum – odpowiedzialność każdego partnera ograniczona do jego własnych długów

9 Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rektorów Szkół Wyższych i Dyrektorów Instytutów Naukowych z dnia 7 września 2006 roku 1&news_id=3957&layout=4&page=text&place=Lead01

10 Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych Podstawą obliczania kosztów osobowych, dotyczących pracowników zaangażowanych w realizację projektów, mogą być wynagrodzenia składające się z dwóch części: stałego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego ze stawek uregulowanych przez odpowiednie przepisy wynagrodzenia uzupełniającego, uzasadnionego szczególnymi warunkami wykonywania dodatkowego zadania badawczego

11 Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych Wynagrodzenie uzupełniające musi być określone zgodnie z normalną praktyką instytucji i z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia uzupełniającego (stawki godzinowej uzupełniającej) winny być: sformułowane w wewnętrznym rozporządzeniu instytucji realizującej projekt wprowadzone w życie aneksem do umowy o pracę

12 Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych Uwzględnianie dwóch części wynagrodzenia do obliczania kosztów osobowych powinno mieć charakter ogólny, znajdujący zastosowanie do różnego typu projektów (np. dla projektów finansowanych z zewnątrz, w tym z Programów Ramowych UE) Wynagrodzenie uzupełniające powinno mieścić się w stawkach uznanych za zgodne z aktualnymi wymogami rynku dla pracowników o podobnym stanowisku i doświadczeniu

13 Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych (FC i FCF) W przypadku pracowników zatrudnionych na stałe w danej instytucji, koszty te są związane ze stałym wynagrodzeniem zasadniczym oraz ze składnikami wynagrodzenia uzupełniającego obejmującego premię dodatkową, w częściach związanych z realizacją projektu stawka godzinowa = roczne stałe wynagrodzenie zasadnicze / roczna liczba efektywnych godzin + stawka godzinowa uzupełniająca Wynagrodzenie uzupełniające ma być obliczane w wymiarze godzinowym

14 Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych (FC i FCF) W przypadku pracowników zatrudnionych na stałe w danej instytucji, uczestniczących w realizacji projektu na podstawie odrębnej umowy, koszty te są związane z wynagrodzeniem uzupełniającym wynikającym z tej umowy, stawka godzinowa = stawka godzinowa uzupełniająca Wynagrodzenie uzupełniające ma być obliczane w wymiarze godzinowym

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Iwona Kucharczyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Ul. Świętokrzyska Warszawa, Polska wewn.349


Pobierz ppt "Www.kpk.gov.pl KIERUNKI ZMIAN W 7.PROGRAMIE RAMOWYM UE FINANSOWANIE PROJEKTÓW Warszawa, 9 stycznia 2007 Iwona Kucharczyk Iwona Kucharczyk Krajowy Punkt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google