Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Project management w procesie budowy grona Krzysztof Witkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Project management w procesie budowy grona Krzysztof Witkowski."— Zapis prezentacji:

1 1 Project management w procesie budowy grona Krzysztof Witkowski

2 2 Forum nr 1

3 3 Popatrzymy gdzie jesteśmy

4 4 Forum nr 2

5 5 Zastanowimy się, dokąd chcielibyśmy dojść

6 6 Forum nr 3

7 7 Spróbujemy poszukać dróg

8 8 A zatem, do pracy

9 9 Budowa grona to także projekt

10 © Krzysztof Witkowski 10 Źródło:

11 © Krzysztof Witkowski 11 Koszty Czas Jakość Trójkąt celów

12 © Krzysztof Witkowski 12

13 © Krzysztof Witkowski 13 Środowisko projektu Środowisko (otoczenie) projektu oznacza kontekst w jakim projekt powstaje, jest wprowadzany w życie lub jest przez niego ograniczany. Środowisko (otoczenie) projektu oznacza kontekst w jakim projekt powstaje, jest wprowadzany w życie lub jest przez niego ograniczany.

14 © Krzysztof Witkowski 14 Środowisko projektu Środowisko naturalnepolitycznetechnologianauka Rynek kapitałowy Rynek surowców Rynek zbytu ZarządAkcjonariuszepracownicyprawnespołecznebiznesowe

15 © Krzysztof Witkowski 15 Wewnętrzne Zewnętrzne Środowisko projektu

16 © Krzysztof Witkowski 16 Interesariusze (stakeholders) Osoby lub grupy osób zainteresowane wynikiem realizacji projektu lub w jakiś sposób przez niego ograniczane. Osoby lub grupy osób zainteresowane wynikiem realizacji projektu lub w jakiś sposób przez niego ograniczane. Wewnętrzni Wewnętrzni Zewnętrzni Zewnętrzni

17 © Krzysztof Witkowski 17 Analiza interesariuszy - kluczowe informacje Cele, interesy - konfliktowe, synergiczne Cele, interesy - konfliktowe, synergiczne

18 © Krzysztof Witkowski 18 Analiza interesariuszy - kluczowe informacje Wpływ/władza – zdolność do wpływania na cele lub realizację projektu Wpływ/władza – zdolność do wpływania na cele lub realizację projektu

19 © Krzysztof Witkowski 19 Analiza interesariuszy - kluczowe informacje Obawy – obiektywne, subiektywne Obawy – obiektywne, subiektywne

20 © Krzysztof Witkowski 20 Macierz interesariuszy urzędy asystenci Władze uczelni administracja

21 21 Forum nr 2

22 22 Dokąd zmierzamy?

23 © Krzysztof Witkowski 23 Koszty Czas Jakość Trójkąt celów

24 © Krzysztof Witkowski 24 Dlaczego to takie ważne? 31% projektów było przerwanych, 31% projektów było przerwanych, 53% projektów miało przekroczony albo budżet albo terminy 53% projektów miało przekroczony albo budżet albo terminy tylko 16% projektów zakończyło się w założonych terminach i w ramach kosztowych oraz dostarczyły w miarę to, co było w zleceniu. tylko 16% projektów zakończyło się w założonych terminach i w ramach kosztowych oraz dostarczyły w miarę to, co było w zleceniu. projekty wykazywały tendencję do dwukrotnego (!) przekroczenia zakładanych kosztów, projekty wykazywały tendencję do dwukrotnego (!) przekroczenia zakładanych kosztów, średni czas trwania projektów był 2x dłuższy niż czas zakładany, średni czas trwania projektów był 2x dłuższy niż czas zakładany, prawie wszystkie projekty przeżywały, co najmniej raz nowy start w swojej historii - !!!!!!!!! prawie wszystkie projekty przeżywały, co najmniej raz nowy start w swojej historii - !!!!!!!!! The Standish Group: Chaos, Sample Research Paper, Wyniki badań : ponad 8000 projektów informatycznych w 365 amerykańskich przedsiębiorstwach The Standish Group: Chaos, Sample Research Paper, Wyniki badań : ponad 8000 projektów informatycznych w 365 amerykańskich przedsiębiorstwach

25 © Krzysztof Witkowski 25 Zrównoważona Karta Wyników Finanse Klient Procesy wewnętrzne Rozwój

26 © Krzysztof Witkowski 26 Balanced Score Card

27 27 Forum nr 3

28 28 Szukamy dróg

29 © Krzysztof Witkowski 29 SPP Pozwala na: Pozwala na: Szacowanie kosztów Szacowanie kosztów Budżetowanie kosztów Budżetowanie kosztów Planowanie zasobów Planowanie zasobów Planowanie zarządzania ryzykiem Planowanie zarządzania ryzykiem Definiowanie operacji Definiowanie operacji Najmniejsza jednostka – pakiet prac Najmniejsza jednostka – pakiet prac

30 © Krzysztof Witkowski 30 Pakiet prac Definiuje: Definiuje: Działania, jakie należy wykonać Działania, jakie należy wykonać Rezultaty, jakie mają być osiągnięte Rezultaty, jakie mają być osiągnięte Czas w jakim ma być wykonany Czas w jakim ma być wykonany Terminy realizacji Terminy realizacji Koszty Koszty Warunki wejścia Warunki wejścia Zasada 8/80 Zasada 8/80

31 © Krzysztof Witkowski 31 SPP Funkcjonalna Funkcjonalna Obiektowa Obiektowa Mieszana Mieszana

32 © Krzysztof Witkowski 32 Budowa SPP

33 © Krzysztof Witkowski 33


Pobierz ppt "1 Project management w procesie budowy grona Krzysztof Witkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google