Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania i inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego zmierzające do zbudowania skutecznego i efektywnego systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania i inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego zmierzające do zbudowania skutecznego i efektywnego systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Działania i inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego zmierzające do zbudowania skutecznego i efektywnego systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości II Oś Priorytetowa Gospodarka Regionalnej Szansy Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Olkusz, 26 czerwca 2013 Olkusz, 26 czerwca 2013 Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

2 2/18 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 II Oś Priorytetowa Gospodarka Regionalnej Szansy Cel operacyjny II Osi Priorytetowej Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie wsparcie inwestycyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ich otoczenia instytucjonalnego wsparcie komercjalizacji badań naukowych Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Instytucja wdrażająca II Oś Priorytetową MRPO Gospodarkę Regionalnej Szansy Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Instytucja wdrażająca II Oś Priorytetową MRPO Gospodarkę Regionalnej Szansy

3 3/18 Podsumowanie wdrażania II Osi Priorytetowej MRPO 25 ogłoszonych konkursów 3717 złożonych wniosków 1985 wybranych wniosków na kwotę 860 950 167,52 zł. 1818podpisanych umów 1818 podpisanych umów 2252 wniosków o płatność na kwotę ponad 503 mln zł!

4 4/18 Rezultaty dofinansowanych projektów Liczba bezpośrednio utworzonych 1882 nowych miejsc pracy (etaty): 1882 55 Liczba utworzonych nowych etatów badawczych : 55 Liczba wprowadzonych na rynek nowych produktów 1521 lub technologii w wyniku realizacji projektu: 1521 Liczba nowych usług świadczonych przez MŚP 1295 w wyniku realizacji projektu: 1295 649 Liczba MŚP, które wdrożyły rozwiązania innowacyjne: 649 26 Liczba laboratoriów utworzonych w przedsiębiorstwach: 26 Liczba bezpośrednio utworzonych 1882 nowych miejsc pracy (etaty): 1882 55 Liczba utworzonych nowych etatów badawczych : 55 Liczba wprowadzonych na rynek nowych produktów 1521 lub technologii w wyniku realizacji projektu: 1521 Liczba nowych usług świadczonych przez MŚP 1295 w wyniku realizacji projektu: 1295 649 Liczba MŚP, które wdrożyły rozwiązania innowacyjne: 649 26 Liczba laboratoriów utworzonych w przedsiębiorstwach: 26

5 5/18 Statystyki powiatowe Wnioski wybrane do dofinansowania Statystyki powiatowe Wnioski wybrane do dofinansowania PowiatSuma m. Kraków536 krakowski172 tarnowski131 wadowicki106 m. Tarnów93 nowosądecki90 nowotarski87 wielicki86 bocheński83 oświęcimski78 limanowski75 gorlicki64 brzeski60 m.NowySącz60 chrzanowski58 myślenicki57 olkuski56 suski34 dąbrowski22 proszowicki19 miechowski11 tatrzański7 Suma końcowa1985

6 6/18 PowiatSuma m. Kraków72 krakowski16 wielicki11 wadowicki9 oświęcimski7 bocheński6 nowosądecki4 nowotarski4 olkuski4 tarnowski4 chrzanowski3 m. Nowy Sącz3 m. Tarnów2 suski2 brzeski1 gorlicki1 myślenicki1 proszowicki1 Suma końcowa115 Statystyki powiatowe Wnioski wybrane do dofinansowania (tylko w ramach działania 2.2 MRPO) Statystyki powiatowe Wnioski wybrane do dofinansowania (tylko w ramach działania 2.2 MRPO)

7 7/11 Podstawy współpracy przedsiębiorstw i organizacji badawczych w ramach II Osi priorytetowej MRPO W II Osi priorytetowej MRPO współpraca małopolskich przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi ma miejsce poprzez realizację projektów B+R w ramach Działania 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych. Działanie 2.2 ma na celu zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firm poprzez realizację i wdrażanie projektów badawczych oraz uaktywnienie ich współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym w zakresie B+R. Działanie 2.2 skierowane jest do: MŚP; Jednostek naukowych; Szkół wyższych; Organizacji pozarządowych. Pomoc udzielana jest w ramach dwóch komponentów: badawczego (Schemat A) oraz wdrożeniowego (Schemat B). Łączna wielkość środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Działania 2.2 wynosi ok. 13 mln euro.

8 8/11 Podsumowanie konkursów ogłoszonych w ramach Działania 2.2 MRPO W ramach Schematu 2.2.A, MCP ogłosiło 2 konkursy, w których wpłynęło 75 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 32 mln zł. Proces oceny pozytywnie przeszły 42 wnioski. W ramach Schematu 2.2.B, MCP ogłosiło 4 konkursy, w których wpłynęło ogółem 247 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę niespełna 49 mln zł. Proces oceny pozytywnie przeszło 142 wnioski. Dotychczas Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu w ramach całego Działania 2.2 (łącznie Schemat A i B) 158 projektów na kwotę 53 mln zł.

9 9/11 Projekty złożone w ramach Działania 2.2 MRPO według miejsca realizacji (powiaty)

10 10/11 Modele współpracy przedsiębiorstw i organizacji badawczych W ramach Działania 2.2 dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane indywidualnie oraz projekty polegające na współpracy przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi. Współpraca ta rozumiana jest szeroko i obejmuje: realizowanie wspólnego projektu badawczego przez przedsiębiorcę i organizację badawczą (brak tego typu projektów rekomendowanych do wyboru); zlecenie badań organizacji badawczej przez przedsiębiorcę (27 projektów rekomendowanych do wyboru); zakup przez przedsiębiorcę wyników badań od organizacji badawczej (9 projektów rekomendowanych do wyboru). Spośród wszystkich wniosków złożonych w ramach Działania 2.2 współpraca zadeklarowana została w przypadku 56 projektów, co stanowi ok. 17%. W zakończonych dotychczas 6 konkursach na listach rankingowych znalazło się łącznie 36 projektów, angażujących współpracę sektora MŚP i sektora nauki (29 projektów w ramach Działania 2.2 Schemat A oraz 7 w ramach Działania 2.2. Schemat B).

11 11/11 Porównanie aktywności organizacji badawczych z Małopolski i innych województw w projektach rekomendowanych do wyboru w ramach Działania 2.2 MRPO W zdecydowanej większości przypadków przedsiębiorcy nawiązali współpracę z organizacjami badawczymi z województwa małopolskiego, wśród których główną grupę stanowią uczelnie publiczne. Liczba projektów we współpracy

12 12/11 Organizacje badawcze w Województwie Małopolskim

13 13/11 Organizacje badawcze z Województwa Małopolskiego uczestniczące w realizacji projektów rekomendowanych do wyboru w ramach Działania 2.2 MRPO Największe zaangażowanie w realizację projektów B+R w ramach II Osi priorytetowej MRPO wykazały Akademia Górniczo-Hutnicza (udział w 12 złożonych i 9 pozytywnie ocenionych projektach) oraz Politechnika Krakowska (udział w 11 złożonych i 8 pozytywnie ocenionych projektach).

14 14/11 Dziedziny badawcze, których dotyczą projekty rekomendowane do wyboru w ramach Działania 2.2 MRPO

15 15/11 Nakłady na działalność B+R w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2007-2011 według województw

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 16/18 Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego


Pobierz ppt "Działania i inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego zmierzające do zbudowania skutecznego i efektywnego systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google