Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha."— Zapis prezentacji:

1

2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha 1a NADCIŚNIENIE TĘTNICZE U MŁODYCH DOROSŁYCH Irena Chlipała Katarzyna Fronczewska Piotr Wieniawski

3 WSTĘP Nadciśnienie tętnicze u młodych dorosłych stanowi istotny problem medyczny Nadal jest mało danych epidemiologicznych dotyczących tej grupy chorych

4 CEL PRACY Charakterystyka kliniczna chorych z nadciśnieniem tętniczym w wieku 18 - 26 lat Ocena ryzyka sercowo - naczyniowego w badanej grupie

5 MATERIAŁY I METODY n=144 pacjentów Kliniki Dziennej (01 - 12.2004) wiek 21,9 ± 2,5 lat K/M 38/106

6 MATERIAŁY I METODY Szczegółowy wywiad i badanie fizykalne Pomiar RR w trakcie wizyty Pomiar ABP (SpaceLabs 90207)

7 MATERIAŁY I METODY Badania dodatkowe Badania laboratoryjne USG jamy brzusznej ECHO serca (Hewlett-Packard 770201) Badanie dna oka Stratyfikacja ryzyka wg ESH / ESC i PTNT na podstawie uzyskanych danych

8 MATERIAŁY I METODY STRATYFIKACJA RYZYKA wg. ESH/ESC i PTNT

9 MATERIAŁY I METODY PODZIAŁ CIŚNIENIA TĘTNICZEGO

10 MATERIAŁY I METODY CZYNNIKI RYZYKA SERCOWO – NACZYNIOWEGO wiek (M>55 lat; K>65 lat) palenie tytoniu dyslipidemia zgony sercowo - naczyniowe w rodzinie nadwaga

11 MATERIAŁY I METODY CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE choroby naczyniowe mózgu choroby serca choroby nerek miażdżyca naczyń obwodowych zaawansowana retinopatia cukrzyca (wg. PTNT)

12 MATERIAŁY I METODY POWIKŁANIA NARZĄDOWE przerost lewej komory nieznaczne zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu (M 1,3-1,5; K 1,2-1,4 mg%) mikroalbuminuria (30 - 300 mg/24h)

13 WYNIKI na podstawie ABPM wykluczono NT u 27 chorych 4 badanych - NT wtórne nerkopochodne 113 badanych - NT pierwotne pacjenci byli kierowani do Kliniki średnio 2 lata od chwili wykrycia NT

14 WYNIKI OKOLICZNOŚCI WYKRYCIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO

15 WYNIKI Średnie RR w chwili wykrycia -SBP 160 mmHg -DBP 96 mmHg Cukrzyca 6% 4,7% wg NATPOLPLUS w całej populacji Nadwaga 41% 19% wg NATPOL PLUS w grupie wieku 18 – 30 Otyłość 10% 5% wg NATPOL PLUS w grupie wieku 18 - 30

16 WYNIKI DYSLIPIDEMIE 43%

17 WYNIKI HIPERCHOLESTEROLEMIA WG NATPOL PLUS

18 WYNIKI Palenie tytoniu 36% Nadmierne spożycie soli 37% Przerost lewej komory 4%

19 WYNIKI Dodatni wywiad rodzinny w kierunku czynników ryzyka chorób sercowo – naczyniowych: -NT u jednego z rodziców 75% -NT u obojga rodziców 10% -Udar mózgu lub zawał serca u któregokolwiek z rodziców 17%

20 WYNIKI OCENA RYZYKA SERCOWO - NACZYNIOWEGO

21 WNIOSKI Najczęstszym rozpoznaniem nadciśnienie tętnicze pierwotne 75% ma dodatni wywiad rodzinny ABPM uchyla rozpoznanie u 20% chorych

22 WNIOSKI Leczenie farmakologiczne konieczne u ponad 60% Przewaga modyfikowalnych czynników ryzyka


Pobierz ppt "Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha."

Podobne prezentacje


Reklamy Google