Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie Kliniczna charakterystyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie Kliniczna charakterystyka."— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie Kliniczna charakterystyka pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i z przerostem lewej komory serca w echokardiografii Justyna Redzik, Anna Fedorczuk Opiekun pracy: dr n. med. Bartosz Symonides

2 Wstęp Przerost lewej komory serca: powstaje w wyniku adaptacji układu krążenia do zwiększonego ciśnienia rozpoznaje się na podstawie zaleceń ESC z 2003 roku LVMI u mężczyzn >125 i u kobiet >110 (g/m 2 ) i stanowi przyczynę do rozpoczęcia leczenia prawidłowe leczenie hipotensyjne powoduje regresje przerostu następstwem może być niewydolność rozkurczowa serca oraz choroba niedokrwienna serca

3 Cel Charakterystyka kliniczna chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz przerostem lewej komory serca i porównanie ich z grupą osób z nadciśnieniem, ale bez przerostu lewej komory serca.

4 Materiał Badanie retrospektywne Kolejni chorzy kliniki dziennej u których wykonano echo serca między 20.IX.2004 a 20.IV.2005 Grupa badana: n= mężczyzn kobiet - średni wiek 49,6 ± 16 lat.

5 Metody (1) Wywiad -wiek -płeć -czas trwania nadciśnienia -choroby towarzyszące Badania laboratoryjne -glukoza -lipidogram -kreatynina -cystatyna C

6 Metody (2) ABPM (SpaceLab90207) -24 SBP -24 DBP -Dipp % Echokardiografia (Hewlett-Packard ) -LVMI obliczane według wzoru: LVMI = [0,80*(1,04*((IVST +LVID+PWT) 3 -(LVID) 3 ))+0,6] / powierzchnia ciała gdzie: IVST - grubość przegrody międzykomorowej PWT - grubość tylnej ściany LVID - wewnętrzny wymiar lewej komory

7 Metody (3) 10-letnie ryzyko zgonu w CV według SCORE Analiza statystyczna: - test t-Studenta -test Chi 2 - p<0,05

8 Wyniki (1) przerost lewej komory serca n= 291 (46,5%) -181 kobiet -110 mężczyzn bez przerostu lewej komory serca n= kobiet -157 mężczyzn

9 Wyniki (2) Wywiad ParametrLVH (-) n=335 LVH (+) n=291 p wiek (lata) 45,3 ± 16,254,6 ± 14.4p<0,001 czas trwania (lata) 6,3 ± 7,99,5 ± 9,8p<0,001 BMI (kg/m 2 ) 27,5 ± 4,828,8 ± 5,9p<0,001 Palenie papierosów (%) 27,226,1n.s. CHNS (%) 9,322,0p<0,001 CHF (%) 2,15,8p<0,01

10 Wyniki (3) Badania laboratoryjne parametrLVH (-)LVH (+)p glukoza (mg/dl) 97,9 ± 21,1104,6 ± 22,4p<0,001 cystatyna C (mg/dl) 0,7 ±0,20,8 ± 0,3p<0,001 kreatynina (mg/dl) 0,9 ± 0,20,9 ± 0,3n.s. cholesterol (mg/dl) 200,9 ± 40,2200,9 ± 42,8n.s.

11 Wyniki (4) Całodobowy pomiar ciśnienia ParametrLVH -LVH +p 24SBP (mmHg) 124,8 ± 11,3131,0 ± 15,4p<0,001 24DSP (mmHg) 75,8 ± 8,578,0 ± 10,2p<0,001 Dipp% 14,4 ± 6,913,4 ± 6,8n.s.

12 Wyniki (5) 10-letnie ryzyko zgonu z powodu choroby naczyń wieńcowych p<0,001

13 Wyniki (6) 10-letnie ryzyko zgonu z powodu choroby innej niż naczyń wieńcowych p<0,001

14 Wyniki (7) 10-letnie ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia p<0,001

15 Podsumowanie Pacjenci z nadciśnieniem i przerostem lewej komory są starsi i mają gorzej leczone nadciśnienie maja cięższe nadciśnienie oraz wyższe ryzyko zgonu w CV według SCORE Najważniejszym i możliwym do modyfikacji czynnikiem ryzyka prowadzącym do LVH jest SBP

16 Wnioski: W przeciwieństwie do wcześniejszych badań Dipp nie jest związany z powstaniem LVH. Stężenie cystatyny C w osoczu może być lepszym markerem niż kreatynina do oceny uszkodzenia narządu.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie Kliniczna charakterystyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google