Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola ciśnienia tętniczego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej WARSZTATY Jurate Klumbiene Kaunas University of Medicine, Kaunas, Lithuania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola ciśnienia tętniczego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej WARSZTATY Jurate Klumbiene Kaunas University of Medicine, Kaunas, Lithuania."— Zapis prezentacji:

1 Kontrola ciśnienia tętniczego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej WARSZTATY Jurate Klumbiene Kaunas University of Medicine, Kaunas, Lithuania

2 Program warsztatów Prezentacja przypadku pacjenta z nadciśnieniem tętniczym Określenie problemów pacjenta i ryzyka CVD (ćwiczenia indywidualne i dyskusja plenarna) Opracowanie planu terapii (praca grupowa): –Leczenie niefarmakologiczne –Cele terapii, farmakoterapia –Środki gwarantujące przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjenta Prezentacja planów i dyskusja (prezentacja plenarna)

3 PRZYPADEK: Aleksander jest 56-letnim kierowcą, który umówił się na planową wizytę w ramach regularnego badania. Wywiad: – Brak istotnej przeszłości chorobowej, nie stosuje leków – Regularny palacz tytoniu (20 p/d od 25 roku życia) – Pije kilka butelek piwa dziennie oraz trochę więcej w ciągu weekendu – Wywiad rodzinny nieobciążony CVD Badanie przedmiotowe: Ciśnienie tętnicze 146/94 (powtórny pomiar ciśnienia – 144/92, 148/98) Tętno 76, miarowe Ciężar - 102 kg, wzrost – 178 cm Obwód w talii – 110 cm Reszta badania przedmiotowego w normie Badania laboratoryjne Bez odchyleń od normy

4 Zadanie dla każdego uczestnika Określenie problemów pacjenta i ocena ryzyka CVD. Zastosowanie stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego wg ESH/ESC.

5 Dyskusja plenarna Problemy pacjenta i ryzyko CVD

6 Zadania do pracy w grupach 1)Leczenie niefarmakologiczne 2)Cele terapii i farmakoterapia 3)Metody zapewniające przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjenta

7 KLASYFIKACJA POZIOMU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego i Kardiologii, 2007) KATEGORIE RR skurczowe RR rozkurczowe Optymalne RR < 120 i/lub <80 Prawidłowe RR 120-129 i/lub 80-84 Wysokie prawidłowe RR 130-139 i/lub 85-89 Nadciśnienie 1 stopnia (łagodne) 140-159 i/lub 90-99 Nadciśnienie 2 stopnia (umiarkowane) 160-179 i/lub 100-109 Nadciśnienie 3 stopnia (ciężkie) >180 i/lub >110 Izolowane nadciśnienie skurczowe >140 i <90

8 Stratyfikacja ryzyka CVD (Wytyczne z 2007 roku dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego, ESH i ESC) BP: ciśnienie tętnicze; CVD: choroby układu sercowo-naczyniowego; HT: nadciśnienie. Niskie, umiarkowane, wysokie, bardzo wysokie ryzyko dotyczy10-letniego ryzyka śmiertelnych lub niezakończonych zgonem incydentów CVD. Określenie dodatkowy wskazuje, że w przypadku wszystkich kategorii ryzyko jest większe niż średnie. OD: subkliniczne uszkodzenie narządów; MS: zespół metaboliczny Inne czynniki ryzyka, OD lub choroba Prawidłowe RR Wysokie prawidłowe RR Nadciśnienie 1 stopnia Nadciśnienie 2 stopnia Nadciśnienie 3 stopnia Brak innych czynników ryzyka Średnie ryzyko Niskie dodatkowe ryzyko Umiarkowane dodatkowe ryzyko Wysokie dodatkowe ryzyko 1-2 czynniki ryzyka Niskie dodatkowe ryzyko Umiarkowane dodatkowe ryzyko Bardzo wysokie dodatkowe ryzyko 3 lub więcej czynników ryzyka, MS, OD lub cukrzyca Umiarkowane dodatkowe ryzyko Wysokie dodatkowe ryzyko Bardzo wysokie ryzyko dodatkowe Potwierdzone rozpoznanie CVD lub choroba nerek Bardzo wysokie dodatkowe ryzyko Bardzo wysokie ryzyko dodatkowe

9 Prezentacja planów leczenia i dyskusja

10 Podsumowanie Kontrola ciśnienia tętniczego

11 CELE TERAPII Uzyskanie maksymalnej redukcji długoterminowego całkowitego ryzyka umieralności i chorobowości sercowo-naczyniowej (leczenie wszystkich zidentyfikowanych odwracalnych czynników ryzyka, w tym palenia tytoniu, dyslipidemii lub cukrzycy oraz odpowiednie leczenie chorób towarzyszących, jak również leczenie samego nadciśnienia tętniczego). Ciśnienie tętnicze, zarówno skurczowe jak i rozkurczowe, powinno zostać obniżone u wszystkich pacjentów z nadciśnieniem: Przynajmniej poniżej140/90 mmHg. Rozważne jest zalecanie obniżania ciśnienia tętniczego do wartości w zakresie między 130-139/80-85 mm Hg (Ponowna ocena europejskich wytycznych dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego, 2009).

12 STRATEGIE TERAPII Środki związane ze stylem życia (leczenie niefarmakologiczne) należy wdrażać kiedy to tylko możliwe u wszystkich pacjentów, w tym u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem krwi oraz u pacjentów wymagających farmakoterapii. Celem leczenia niefarmakologicznego jest obniżenie ciśnienia tętniczego, kontrola innych czynników ryzyka oraz schorzeń klinicznych i redukcja liczby oraz dawek leków przeciwnadciśnieniowych, które można użyć w następnej kolejności.

13 Rozpoczęcie terapii przeciwnadciśnieniowej (ESH/ESC, 2007) Inne czynniki ryzyka, OD lub choroba Prawidłowe RR Wysokie prawidłowe RR Nadciśnienie tętnicze 1 stopnia Nadciśnienie tętnicze 2 stopnia Nadciśnienie tętnicze 3 stopnia Brak innych czynników ryzyka Brak interwencji związanych z RR Zmiany stylu życia przez kilkanaście miesięcy, a następnie farmakoterapia jeżeli RR nie zostało wyrównane Zmiany stylu życia przez kilkanaście tygodni, a następnie farmakoterapia jeżeli RR nie zostało wyrównane Zmiany stylu życia + natychmiastow a farmakoterapia 1-2 czynniki ryzyka Zmiany stylu życia Zmiany stylu życia przez kilkanaście tygodni, a następnie farmakoterapia jeżeli RR nie zostało wyrównane Zmiany w stylu życia + natychmiastow a farmakoterapia 3 lub więcej czynników ryzyka, MS, OD lub cukrzyca Zmiany stylu życia Zmiany w stylu życia i rozważenie farmakoterapii Zmiany stylu życia + natychmiastowa farmakoterapia Zmiany w stylu życia + natychmiastow a farmakoterapia Cukrzyca Zmiany stylu życia Zmiany stylu życia + natychmiastowa farmakoterapia Potwierdzone rozpoznanie CVD lub choroba nerek Zmiany w stylu życia + natychmiastowa farmakoterapia


Pobierz ppt "Kontrola ciśnienia tętniczego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej WARSZTATY Jurate Klumbiene Kaunas University of Medicine, Kaunas, Lithuania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google