Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Domysławska I., Klimiuk P.A., Sierakowski S.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Domysławska I., Klimiuk P.A., Sierakowski S."— Zapis prezentacji:

1 Domysławska I., Klimiuk P.A., Sierakowski S.
ZMIANY ŚTĘŻEN ORAZ PROFILU GLIKOZYLACJI WYBRANYCH BIAŁEK OSTREJ FAZY U PACJENTÓW Z REUMATOIDALNYM ZAPALENIEM STAWÓW LECZONYCH INFLIKSIMABEM Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Domysławska I., Klimiuk P.A., Sierakowski S.

2 Przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów (r. z. s
Przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów (r.z.s.) zależy od wczesnego rozpoznania schorzenia, a także prawidłowo prowadzonego postępowania terapeutycznego. Dodatkowe badania laboratoryjne, w tym określanie stężenia i profilu białek ostrej fazy (b.o.f.) są bardzo pomocne w postawieniu rozpoznania choroby oraz w określeniu stopnia jej aktywności.

3 Celem pracy było określenie wpływu leczenia infliksimabem na przebieg choroby, stężenia oraz profil glikozylacji bof. Heterogenność glikoprotein jest wynikiem heterogennej budowy reszt cukrowych- zawartością różnej ilości wariantów dwu-, trój-czteroantenarnych. W przebiegu zapalenia dochodzi do zaburzeń budowy reszt cukrowcowych

4 Do badania zakwalifikowano 32 chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (r.z.s.) w wieku od 21 do 72 lat. Chorzy otrzymywali niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), a także leki modyfikujące przebieg choroby w tym metotreksat w dawce mg/tydz., glikokortykosteroidy od 5 do 25 mg/tydz. Aktywność choroby analizowano za pomocą indeksu DAS 28. W badanych grupach wykluczono obecność infekcji. Badania wykonano przed włączeniem terapii a także po 3, 6 i 12 miesiącach jej stosowania. Grupę kontrolną stanowiło 15 zdrowych osób, którzy dobrowolnie wyrazili zgodę na pobranie krwi na badania. 

5 Charakterystka badanej grupy
Charakterystyka Wiek (lata) 42,3 Kobiety (%) 76 Obecny czynnik reumatoidalny 78 Średni czas trwania choroby (lata) 6,4 Czas trwania choroby<2 lata (%) 39 Liczba wcześniej stasowanych lekłów DMARDs 2,4 Średnia dawka metotreksatu (mg) 20 Osoby stosujące doustne steroidy (%) 49

6 Charakterystyka badanej grupy
Charakterysyka Wskaźnik DAS 28 6,7 Liczba bolesnych stawów (44) 32,4+/-14,6 Liczba obrzękniętych stawów (44) 18,8 +/-10,6 CRP (mg/dl) 45,5 +/- 22,1 OB 52,4+/-21,3

7 Charakterystyka badanej grupy- czas stosowanej terapii infliksimabem
Średni czas terapii: 14,6 miesiąca 7 osób zakończyło leczenie przed 6 miesiącem 3: reakcje alergiczne 1: nasilenie objawów niewydolności krążenia 3: nabyte zakażenia 5 osób zakończyło leczenie w 6 miesiącu z powodu braku odpowiedzi na leczenie

8 Metody Stężenia kwaśnej glikoproteiny (AGP), antychymotrypsyny (ACT), białka C-reaktywnego (CRP) zostało oznaczone metodą immunoelektroforezy rakietkowej wg Laurella. Heterogenność białek ostrej fazy badano przy użyciu immunoelektroforezy dwóch kierunków z zastosowaniem konkanawaliny A jako liganda 

9 Wyniki: zmniejszenie stężeń białek ostrej fazy

10 Wyniki: zmniejszenie stężeń białek ostrej fazy
Stężenia AGP Norma: mg/dl Stężenie ACT Norma: mg/dl

11 Po leczeniu infliksimabem poziom wszystkich badanych białek ostrej fazy uległ istotnemu obniżeniu (p< 0,05) już w trzecim miesiącu terapii  Stężenie badanego białka Przed leczeniem 3 miesiąc leczenia 6 miesiąc leczenia 12 miesiąc leczenia Kwaśna glikoproteina (AGP) 1456 mg/l 960 mg/l 890 mg/l 910 mg/l P<0,05 Antychymotrypsyna (ACT) 723,6 621,6 543,1 432,1

12 Wartość współczynnika glikozylacji Przed leczeniem 3 miesiąc leczenia
Profil glikozylacji białek ostrej fazy u chorych na r.z.s. był typowy dla przewlekłego procesu zapalnego. Leczenie infliksimabem spowodowało zmniejszenie wartości form dwuantenarnych, ale wciąż wartość współczynnika glikozylacji była znamiennie obniżona w stosunku do grupy kontrolnej (p<0,001) i nie osiągała wartości prawidłowej w pierwszych 6 miesiącach od rozpoczęcia leczenia.  Wartość współczynnika glikozylacji Przed leczeniem 3 miesiąc leczenia 6 miesiąc leczenia 12 Miesiąc leczenia Grupa kontrolna AGP-RC (Norma: 1,1-1,4) 0,71+/-0,27 0,98 +/-0,3 0,99 +/-0,3 1,02 +/-0,4 1,1+/-0,3 ACT-RC (Norma: 2,75-5,1) 2,65 +/-1,1 3,1 +/- 1,3 3,24 +/-1,3 3,47 +/- 1,6 3,56 +/-1,5

13 Poprawa stanu klinicznego

14 Poprawa stanu klinicznego

15 Poprawa stanu klinicznego

16 Zmniejszenie wartości OB

17

18 Wnioski Leczenie infliksimabem skutecznie wpływa na obniżenie aktywności choroby już w 3 miesiącu od rozpoczęcia terapii Spadek parametrów zapalnych utrzymuje się przez cały rok terapii Monitorowanie skuteczności leczenia wymaga oceny wielu parametrów laboratoryjnych oraz stanu klinicznego pacjenta Ocena stężeń białek ostrej fazy jest skutecznym parametrem laboratoryjnym w planowaniu terapii pacjenta.


Pobierz ppt "Domysławska I., Klimiuk P.A., Sierakowski S."

Podobne prezentacje


Reklamy Google