Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROFILAKTYKA CHORÓB SERCA I NACZYŃ: wybrane zagadnienia wybrane zagadnienia Wojciech K. Drygas Instytut Kardiologii w Warszawie Katedra Medycyny Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROFILAKTYKA CHORÓB SERCA I NACZYŃ: wybrane zagadnienia wybrane zagadnienia Wojciech K. Drygas Instytut Kardiologii w Warszawie Katedra Medycyny Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 PROFILAKTYKA CHORÓB SERCA I NACZYŃ: wybrane zagadnienia wybrane zagadnienia Wojciech K. Drygas Instytut Kardiologii w Warszawie Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej UM w Łodzi WHO Collaborating Centre for Noncommunicable Disease Prevention and Control Warszawa 2006

2

3 WSKAŹNIKI UMIERALNOŚCI Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA W WYBRANYCH KRAJACH Wsk. liczby zgonów/1000 POLSKA

4

5

6

7

8 Przedwczesna umieralność w wieku 35-54 lat z powodu chorób układu krążenia POLSKA

9 CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA SĄ NAJWAŻNIEJSZĄ PRZYCZYNĄ UMIERALNOŚCI W 1998 roku 950 000 Amerykanów zmarło z powodu CHUK Z powodu CHUK umiera rokrocznie więcej osób niż z powodu sześciu kolejnych przyczyn zgonów razem wziętych (tj. nowotworów, wypadków, chorób układu oddechowego, przewodu pokarmowego itp.) Przynajmniej 1 z 3 zgonów na choroby układu krążenia zdarza się przedwcześnie tj. przed osiągnięciem przeciętnego wieku życia Gdyby udało się wyeliminować zgony z powodu CHUK, średnia długość życia w USA zwiększyłaby się o prawie 7 lat

10 SZACUNKOWY KOSZT LECZENIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA W USA W 2001 ROKU Mlrd US$ wg 2001 Heart and Stroke Statistical Update, AHA

11 Struktura zgonów wg przyczyn Polska 1990 - 2000

12 Standaryzowana umieralność w Polsce w wieku 25-64 lat w latach 1990-2001 Mężczyźni 1008, 2 795,5 464,4 324,6 134,9 119,7 54,6 70,1 Instytut Kardiologii Zakład Epidemiologii, Prewencji ChUK i Promocji Zdrowia G. Broda, B. Jasiński

13 Standaryzowana umieralność w Polsce w wieku 25-64 lat w latach 1990-2001 Kobiety 530,5 417,3 264,9 190,7 42,1 52,2 39,4 Instytut Kardiologii Zakład Epidemiologii, Prewencji ChUK i Promocji Zdrowia G. Broda, B. Jasiński

14 Standaryzowana umieralność ogółem w populacji polskiej, wiek-ogółem, lata 1989-2001, współczynnik dotyczy 100.000 ludności, standaryzacja wg. ludności Europy.

15 Standaryzowana umieralność z powodu chorób układu krążenia w populacji polskiej, wiek-ogółem, lata 1989-2001, współczynnik dotyczy 100.000 ludności, standaryzacja wg. ludności Europy. standaryzacja wg. ludności Europy.

16 Standaryzowana umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca w populacji polskiej, wiek-ogółem, lata 1989-2001, współczynnik dotyczy 100.000 ludności, standaryzacja wg. ludności Europy.

17 Standaryzowana umieralność z powodu zawału serca w populacji polskiej, wiek ogółem, lata 1989-2001, współczynnik dotyczy 100.000 ludności, standaryzacja wg. ludności Europy.

18 Standaryzowana umieralność z powodu chorób naczyń mózgu w populacji polskiej, wiek-ogółem, lata 1989-2001, współczynnik dotyczy 100.000 ludności, standaryzacja wg. ludności Europy

19

20 Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności CZYNNIKI RYZYKA W POPULACJI BADANEJ

21 Częstość wybranych czynników ryzykaKobietyMężczyźni Palenie tytoniu 25 % 25 %42% Nadciśnienie tętnicze 33 % 42 % Cholesterol>5,0 64 % 67 % Otyłość BMI 30,0 20 % Cukrzyca 7 % 8 % Mała aktywność fizyczna 55 % 49 %

22 NIEPRAWIDŁOWE STĘŻENIA LIPIDÓWKobietyMężczyźni Cholesterol >5,0 68,267,6 Trójglicerydy >1,7 23,535,4 HDL <1,25 (K) < 1,0 (M) < 1,0 (M)24,317,3

23 2002

24 Nadciśnienie tętnicze w Polsce w roku 2002: rozpowszechnienie

25 Nadciśnienie tętnicze w Polsce w roku 2002

26 Rozpowszechnienie (%) NT w podgrupach wiekowych w Polsce w 2002 roku

27 Kontrola NT w populacji Wykrywalność, leczenie i jego skuteczność MĘŻCZYŹNI niewykryte wykryte nieleczone leczone nieskutecznie leczone skutecznie

28 PALENIE PAPIEROSÓW w Polsce w roku 2002: 33% 22% 78% 67% osoby palące osoby niepalące osoby, które nigdy nie paliły byli palacze

29 Rozpowszechnienie (%) palenia papierosów w podgrupach wiekowych w Polsce w 2002 roku %

30

31 NADWAGA I OTYŁOŚĆ w Polsce w roku 2002: Norma (<25 kg/m 2 ) - 48% Nadwaga ( 25 - 30 ) - 33% Otyłość (>30 kg/m 2 ) - 19%

32 Rozpowszechnienie (%) nadwagi i otyłości wg. płci w Polsce w 2002 roku

33 Skumulowane występowanie czynników ryzyka* *nadciśnienie tętnicze RRS>=140 lub RRD>=90 lub leczenie hipotensyjne poziom cholesterolu >=200 mg/dl codzienne palenie tytoniu glukoza > 126 mg% lub cukrzyca z wywiadu lub rozpoznania lekarskiego otyłość BMI>=30,0 TORUŃŁÓDŹ

34 Wpływ wysiłku fizycznego na umieralność ogólną (All-Cause Mortality) +C+ Umieralność ze wszystkich przyczyn u mężczyzn i kobiet * Zależność od dawki wysiłku fizycznego Siła dowodów (EBM) Korzystny efekt * analiza wyników 44 badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 34 lat Wniosek: Aktywność fizyczna związana z wydatkiem energetycznym > 1000 kcal. tydz -1 (4200 kJ. tydz -1 ) wiąże się z 30 % redukcją umieralności ogólnej Med. Sci Sports Exerc, 2001, 33, 354

35 Wpływ wysiłku fizycznego na umieralność z powodu chorób układu krążenia i choroby niedokrwiennej serca (CHNS) ?C+ Umieralność z powodu chorób naczyniowych mózgu +C+ Częstość występowania i umieralność z powodu CHNS +C+ Umieralność z powodu chorób układu krążenia Zależność od dawki wysiłku fizycznego Siła dowodów (EBM) Korzystny efekt Med. Sci Sports Exerc, 2001, 33, 354 Med. Sci Sports Exerc, 2001, 33, 354

36 INNE KORZYSTNE EFEKTY ZDROWOTNE SYSTEMATYCZNEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO B,C+ Poprawa jakości życia u osób>65 r. życia B+Depresja C ? ?Osteoarthritis A+Osteoporoza C Prewencja zespołów bólowych krzyża C+ Prewencja chorób nowotworowych (rak okrężnicy) Siła dowodów (EBM) Korzystny efekt Efekty zdrowotne Med Sci Sports Exerc 2001,33

37 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA a ryzyko CHOROBY WIEŃCOWEJ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA*RYZYKO *szybki marsz, schody, pływanie, rower, siatkówka optymalnie: 30 min/dz. I-Min Lee al. Circulation 2003, 107, 1110 p=0.02 (trend) maksymalna 0,72 znaczna 0,69 umiarkowana 0,86 minimalna 1,0

38 OSOBY O WYSOKIM POZIOMIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Projekt Bridging East-West Health Gap Źródło: Drygas i wsp. Medicina Sportiva 2001

39 Projekt Bridging East-West Health Gap Źródło: Drygas i wsp. Medicina Sportiva 2001 OSOBY O SIEDZĄCYM TRYBIE ŻYCIA

40 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW TORUNIA W WIEKU 15- 65 LAT Badanie Programu CINDI WHO 2000/2001 (n=2048) Aktywność fizyczna-częstość wykonywania ćwiczeń fizycznych trwających minimum 30 min

41 Częstość występowania (%) zespołu metabolicznego wg płci i wieku w populacji Warszawy w latach 1988-2001 1988 r. 2001 r. * p< 0,05 różnice istotne statystycznie NS – różnice nieistotne statystycznie M ę ż c z y ź n i 0 32 40 24 16 8 % Wiek (lata)20-3435-4445-5455-6465-74 35-64 20-74 2,7 36,6 14,6 * 1,9 5,6 20,4 * 20,5 24,0 * 19,9 * 9,3 20,6 15,6 * 0 32 40 24 16 8 % 5,7 18,8 * 23,1 * 10,2 0,0 39,7 4,5 1,41,6 NS 17,4 Wiek (lata)20-3435-4445-5455-6465-74 35-64 20-74 Kobiety

42 Markery zapalne swoiste (p-ciała p-ko patogenom) nieswoiste (CRP, IL-1 IL-6, Fibrynogen) Homocysteina Czynniki prozakrzepowe (Fibrynogen, Lp(a)) Czynniki zapalno-zakrzepowe Inne czynniki Markery aktywności układu autonomicznego: zmienność rytmu serca Zespół metaboliczny Leptyna

43

44 Ocena ryzyka wystąpienia epizodu sercowo – naczyniowego zakończonego zgonem w ciągu najbliższych 10 lat Diagram 1.

45 Przykład sposobu oceny korzyści wynikających z redukcji określonych czynników ryzyka. Diagram 2.

46 Grupy wysokiego ryzyka wystąpienia epizodu sercowo – naczyniowego zakończonego zgonem wg Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 1.Pacjenci z rozpoznaną chorobą układu krążenia - choroba niedokrwienna serca - choroba tętnic obwodowych - choroba niedokrwienna tętnic mózgowych i udar mózgu 2.Pacjenci bezobjawowi z: - całkowitym ryzykiem wyliczonym na podstawie diagramu SCORE 5% - znacznie nasilonymi pojedynczymi czynnikami ryzyka - cholesterol całkowity 8 mmol/wysokiego (320 mg/dl) - cholesterol LDL 6 mmol/wysokiego (240 mg/dl) - ciśnienie tętnicze 180/110 mm Hg 3. Pacjenci z cukrzycą typu 2 oraz cukrzyca typu 1 i mikroalbuminurią

47 Wydatki na leczenie chorób serca i naczyń w Polsce >2mlrd Ok. 1mlrd 9,7 mln 107mln >1mlrd W 2004r wydatki na programy profilaktyczne stanowiły mniej niż 0,5% wydatków NFZ na opiekę kardiologiczną Źródło: W. Drygas, 2006, Obliczenia własne na podstawie danych NFZ Wydatki w mlrd PLN

48 Warto przeczytać: Forum Profilaktyki www.pfp.edu.plwww.pfp.edu.pl wydawnictwa specjalne dla lekarzy i pacjentów Wyniki wieloośrodkowego badania WOBASZ Kardiologia Polska 2005, tom 63, supl IV Postępy w profilaktyce pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia Drygas W, Medycyna po Dyplomie, Wydanie Specjalne 2005, Supl 13


Pobierz ppt "PROFILAKTYKA CHORÓB SERCA I NACZYŃ: wybrane zagadnienia wybrane zagadnienia Wojciech K. Drygas Instytut Kardiologii w Warszawie Katedra Medycyny Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google