Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola Doradztwa w doskonaleniu innowacyjno ś ci sektora Rolno- spo ż ywczego Prof.zw.dr hab.Katarzyna Duczkowska- Małysz Puławy 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola Doradztwa w doskonaleniu innowacyjno ś ci sektora Rolno- spo ż ywczego Prof.zw.dr hab.Katarzyna Duczkowska- Małysz Puławy 2009."— Zapis prezentacji:

1 Rola Doradztwa w doskonaleniu innowacyjno ś ci sektora Rolno- spo ż ywczego Prof.zw.dr hab.Katarzyna Duczkowska- Małysz Puławy 2009

2 Globalne uwarunkowania rozwoju – lekcja dla Polski Wiek wiedzy i informacji – szanse dla rolnictwa Program przyspieszonej modernizacji ekonomicznej krajów członkowskich UE Przygotowanie systemu instytucji i odbiorców usług doradczych do nowych wyzwań

3 Strategia Lizbońska a sektor rolno-spożywczy Rozwój technologii, wzrost konkurencyjności przemysłu i usług, wzmacnianie publicznych funkcji wsi zależą od zarządzania informacją, jej jakości, szybkości przepływu i dostępności Nowe techniki gromadzenia, przetwarzania przekazywania i wykorzystywania informacji Informacja – podstawowe dobro warunkujące dalszy rozwój i dobrobyt społeczeństwa

4 Model doradztwa = spójny system jego elementów Klarowna struktura organizacyjna Przejrzysty system zarządzania (w tym – finansowania i przygotowania kadry doradców) poddający się kontroli i społecznym ocenom Partnerstwo z innymi instytucjami

5 Kontekst Unii Europejskiej Zadania dla doradztwa wynikające z głównego celu Wspólnej Polityki Rolnej Szczególne zadania doradztwa socjalno- ekonomicznego Globalne i specyficzne uwarunkowania doradztwa w Polsce

6 Sieć powiązań informacyjnych dla pracowników służb doradczych Doradztwo techniczno-ekonomiczne Doradztwo socjalno-ekonomiczne Doradztwo socjalno-strukturalne Doradztwo w zakresie ekonomiki gospodarstwa domowego Doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego i lokalnego Doradztwo w zakresie przygotowania polityki rolnej

7 Istota doradztwa dla wsi i sektora rolno- spożywczego Społeczny proces komunikowania się Motor postępu technicznego ekonomicznego, biologicznego, organizacyjnego, społecznego System wdrażania innowacji, nowości, postępu Nowa cywilizacja wsi

8 Wzajemne powiązania elementów systemu Dostępność do systemu Mobilność systemu Otwartość systemu Efektywność społeczna doradztwa Realizacja celów Wspólnej Polityki Rolnej zależy oddrożności systemu doradztwa


Pobierz ppt "Rola Doradztwa w doskonaleniu innowacyjno ś ci sektora Rolno- spo ż ywczego Prof.zw.dr hab.Katarzyna Duczkowska- Małysz Puławy 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google