Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Programu IW INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 w Województwie Śląskim Bielsko –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Programu IW INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 w Województwie Śląskim Bielsko –"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja Programu IW INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 w Województwie Śląskim Bielsko – Biała, 30 marca 2007

2 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004 - 2006 wsparcie w wysokości 18 601 617, 00 euro z EFRR dla transgranicznych polskich i słowackich projektów miękkich i infrastrukturalnych realizowanych w ramach Priorytetu I : Rozwój infrastruktury oraz Priorytetu II: Rozwój społeczno - gospodarczy

3 Kalendarium: 15.11 2004 przyjęcie Dokumentu Programowego przez KE 21.01 – 24.03 2005 I tura naboru wniosków o dofinansowanie projektów, do WST wpłynęło 180 polskich i słowackich projektów 6-7.07. 2005 zatwierdzenie pierwszych projektów (w tym 9 projektów z Województwa Śląskiego) 26.08–17.10.2005 II tura naboru, do WST wpłynęło 189 polskich i słowackich projektów 07.12.2006 informacja o zakończeniu naboru projektów w związku z wyczerpaniem alokacji (nie dotyczy mikroprojektów) 09.12.2005 podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie zatwierdzonych projektów w Województwie Śląskim 2 – 3.03.2006 II posiedzenie Komitetu Sterującego, zatwierdzenie kolejnych projektów (w tym 6 projektów z Województwa Śląskiego) grudzień 2006w wyniku oszczędności kolejny projekt z Województwa Śląskiego otrzymuje dofinansowanie

4 Przygotowanie projektów przez wnioskodawców z Województwa Śląskiego (nie dotyczy dz. 2.3. Wspieranie Inicjatyw Lokalnych)

5 Typy wnioskodawców z terenu Województwa Śląskiego (nie obejmuje działania 2.3 Wspieranie Inicjatyw Lokalnych Mikroprojekty)

6 Dz. 1.1Infrastruktura techniczna i komunikacyjna Dz. 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Dz. 2.1 Rozwój zasobów ludzkich i przedsiębiorczości Dz. 2.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego Projekty złożone przez wnioskodawców z terenu Województwa Śląskiego w podziale na działania (nie obejmuje działania 2.3 Wspieranie inicjatyw lokalnych)

7 Dz. 1.1Infrastruktura techniczna i komunikacyjna Dz. 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Dz. 2.1 Rozwój zasobów ludzkich i przedsiębiorczości Dz. 2.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego Wnioskowane dofinansowanie projektów z Województwa Śląskiego w podziale na działania (nie obejmuje działania 2.3 Wspieranie inicjatyw lokalnych ) Wnioskowane dofinansowanie z EFRR w euro w projektach poprawnych pod względem formalnym 0,00 500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00 dz. 1.1dz. 1.2dz. 2.1dz. 2.2 kwota wnioskowana w euro kwota dostępna (polska strona) w euro

8 Regionalny Punkt Kontaktowy (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) - konsultacje projektów w Bielsku – Białej lub w Katowicach - przekazywanie bieżących informacji drogą elektroniczną (ponad 100 odbiorców) - organizacja szkoleń we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym (szkolenia dla wnioskodawców: 14 grudnia 2004, 3 marca 2005, 4 października 2005, szkolenie nt. studium wykonalności i analizy finansowej 15 marca 2005) - informacje na stronie www.silesia-region.plwww.silesia-region.pl - udostępnianie dokumentów i materiałów promocyjnych w siedzibie RPK

9 Dofinansowanie projektów z Województwa Śląskiego Rekomendowane dofinansowanie z EFRR ŁĄCZNIE w mln PLN Ilość projektów realizowanych Województwo Podkarpackieok. 8,59 Województwo Śląskieok. 8,215 Województwo Małopolskieok.16,918 Kwoty nie obejmują dz. 2.3 oraz Pomocy Technicznej

10 DziałanieLiczba projektów Dofinansowanie z EFRR w PLN 1.1. Infrastruktura techniczna i komunikacyjna3 1 215 573, 66 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska2 2 623 701, 37 2.1 Rozwój zasobów ludzkich i przedsiębiorczości5 1 901 512, 75 2.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego5 2 415 578,60 ŁĄCZNIE15 8 156 366, 38 Projekty z terenu Województwa Śląskiego realizowane w ramach Programu w podziale na działania (nie dotyczy dz. 2.3)

11 Projekty z Województwa Śląskiego realizowane w ramach Programu w podziale na działania 1.1 Infrastruktura techniczna i komunikacyjna 1.Gmina Istebna: Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację dróg lokalnych Polana, Korbasy, Łupienie w Jaworzynce – Etap 1 Program Rozwoju Trójstyku zakończono realizację finansową i rzeczową projektu 2.Gmina Rajcza: Modernizacja grogi gminnej Do Boru w Zwardoniu, odcinek od granicy z Solą do wjazdu na drogę Lasów Państwowych w kierunku MRG Vrescovka – Bór zakończono realizację finansową i rzeczową projektu 3. Gmina Istebna:Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Cierne dla planowanego turystycznego polsko – słowackiego przejścia turystycznego Łączna kwota dofinansowania : zł Łączna kwota dofinansowania : 1 215 573, 66 zł

12 Projekty z Województwa Śląskiego realizowane w ramach Programu w podziale na działania 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska 1.Gmina Świnna: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pawel Mała znajdującym się na terenie Gminy Świnna etap II 2.Gmina Łękawica: Kanalizacja szansą ochrony środowiska Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i rozwoju pogranicza polsko-słowackiego – część I – ochrona wód. Łączna kwota dofinansowania :2 623 701, 37 zł Łączna kwota dofinansowania : 2 623 701, 37 zł

13 Projekty z Województwa Śląskiego realizowane w ramach Programu w podziale na działania 2.1 Rozwój zasobów ludzkich i przedsiębiorczości 1.Powiat Żywiecki: Rozbudowa transgranicznego systemu ochrony przed klęskami żywiołowymi w Powiecie Żywieckim 2.Powiat Żywiecki: Program edukacji uczniów na pograniczu polsko – słowackim 3. Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu: Rozwój potencjału zasobów ludzkich i przedsiębiorczości na polsko – słowackich terenach przygranicznych – cykl konferencji i szkoleń 4. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska – Białej: Stworzenie Beskidzkiego Centrum Informacji i Inicjatyw Transgranicznych w Bielsku –Białej 5. Wojewódzki Urząd Pracy: Współpraca transgraniczna urzędów pracy Polski i Słowacji w celu promocji zatrudnienia, przedsiębiorczości i rozwoju instytucji rynku pracy Łączna kwota dofinansowania: 1 901 512, 75 zł

14 Projekty z Województwa Śląskiego realizowane w ramach Programu w podziale na działania 2.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego 1.Gmina Żywiec: Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca płaszczyzną rozwoju współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kusycką Kniznicą w Cadcy 2.Gmina Zebrzydowice: Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie otoczenia obiektów kultury i dziedzictwa narodowego tj. Kompleksu Zamkowego w Kończycach Małych i Zespołu Pałacowego w Zebrzydowicach - etap II Zakończono realizację rzeczową i finansową projektu 3. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Katowicach: AKCJA BESKID Bielsko-Żylina 4. Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej: Cyberfolklor - beskidzki folklor i sztuka ludowa polsko-słowackiego pogranicza w internecie i fotografii 5. Gmina Ślemień: Polsko-słowacka inicjatywa nawiązania trwałej współpracy-kulturowy rozwój gmin Łączna kwota dofinansowania: 2 415 578,60 zł

15 Partnerstwo w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów z Województwa Śląskiego Wszystkie projekty są realizowane we współpracy z partnerem z Kraju Żylińskiego Partnerzy słowaccy: jednostki samorządu terytorialnego: Čierne, Oščadnica, Dolny Kubin, Radca, Svrčinovec, Oravske Vesele jednostki kultury: Považská Galéria Umenia w Żylinie, Muzeum w Čadcy urzędy pracy: w Namestovie i w Čadcy szkoły: Akademia Biznesu w Dolnym Kubinie, Średnia Szkoła Specjalistyczna JEDNOTA w Namestowie inne: Izba Przemysłowo - Handlowa w Żylinie

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja Programu IW INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 w Województwie Śląskim Bielsko –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google