Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 BIAŁA KSIĘGA Europejska polityka transportowa na 2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 BIAŁA KSIĘGA Europejska polityka transportowa na 2010r."— Zapis prezentacji:

1 1 BIAŁA KSIĘGA Europejska polityka transportowa na 2010r.

2 2 Zawartość Białej Księgi... Cz.I Zmiany proporcji między gałęziami transportu, Cz.II Eliminacja wąskich gardeł, Cz. III Użytkownicy w centrum uwagi polityki transportowej, Cz.IV Radzenie sobie z globalizacją

3 3 Przyczyny mało zharmonizowanej polityki... Nierówny rozwój poszczególnych gałęzi, Kongestia na drogach ( utrata ok.. 0,5 % PKB wspólnoty), na kolei, w miastach i portach lotniczych, Szkodliwe skutki działalności transportu dla środowiska naturalnego ( sprawca nie zawsze płaci),

4 4 Atuty transportu drogowego.. Duża elastyczność i operatywność, Stosunkowo niskie ceny, niskie marże, Przewozy od drzwi do drzwi, Znaczne rozdrobnienie przewoźników, Odstępstwa od reguł( zasad) socjalnych i bezpieczeństwa.

5 5 Atuty kolei.... Masowość przewozów, Niskie koszty jednostkowe, Stosunkowo małe external cost, Potrojenie wydajności siły roboczej, Uzyskanie 50% poprawy wydajności energetycznej, Spełnienie wysokich norm bezpieczeństwa.

6 6 Jaki XXI wiek? Społeczeństwo informacyjne, Wirtualny handel, Przyrost 3 mln aut rocznie, szczególnie w krajach kandydujących do UE, W przewozach ładunków (od gospodarki zapasów do gospodarki przepływów), Potrzeba integracji transportu w zrównoważonym rozwoju.

7 7 Główne dylematy.... Ograniczać czy też stymulować popyt? Wzrost gospodarczy będzie generował większą mobilność ludności i wzrost popytu na przewozy towarów, Eksplozja potoków ruchu w nowych państwach członkowskich, Nowa sieć, poprawa dostępności, poprawa standardów-będzie to wymagało ogromnych inwestycji.

8 8 Potrzeba kompleksowej strategii... Polityka gospodarcza a wymogi produkcji (dokładnie na czas), Dobre planowanie rozwoju miast - minimalizacja dojazdów, Polityka budżetowa i fiskalna - pełna internalizacja kosztów zewnętrznych, Polityka konkurencji-otwieranie rynków, Polityka badawcza - użyteczność, rozwiązywanie głównych dylematów.

9 9 Podstawowe środki proponowane w Białej księdze... Ożywienie kolei w Europie, Poprawienie jakości w sektorze transportu drogowego, Promowanie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej, Równowaga między wzrostem w lotnictwie a środowiskiem naturalnym, Intermodalność staje się rzeczywistością, Wzrost skuteczności pobierania opłat za transport, Precyzyjniejsze prawa i obowiązki użytkowników, Wysokiej jakości transport miejski, Radzenie sobie ze skutkami globalizacji.

10 10 Nowe przepisy i regulacje.. Reorganizacja czasu pracy (przeciętnie 48, max 60), Harmonizacja jazd ciężarówek w weekendy, Wprowadzenie świadectwa kierowcy, Rozwijanie regularnych szkoleń zawodowych.

11 11 Regulowana konkurencja... Zmiana jakości w transporcie drogowym poprzez: 1. Potrojenie liczby samochodów z 62,5 do 175 mln ( ), 2. Każdego dnia 10 ha pokrywane jest drogami, 3. Wąskie gardła + external cost, 4. Na 2010r. wzrost popytu o ok..50%, 5. Czy dalej niskie ceny i elastyczność??? 6. Trudna sytuacja finansowa wielu małych firm samochodowych (wzrost cen paliw, podatki nadmierne, mała rentowność lub strata).

12 12 Opłaty za użytkowanie infrastruktury..... Opłaty powinny pokryć koszty infrastruktury i koszty zewnętrzne-dla wszystkich gałęzi transportu, Np.. Za samochód ciężarowy na autostradzie przejeżdżający 100 km- jakie opłaty? -zanieczyszczenie powietrza-2,3-15,0 Euro -Infrastruktura 2,1-3,3 Euro -Hałas 0,7-4,0 Euro -Wypadki 0,2-2,6 Euro -Kongestia 2,7-9,3 Euro -Zmiany powietrza 0,2-1,54 Euro - Ogółem 8,0-36,0 Euro/ za 100 km autostrady w UE.

13 13 Zaostrzenie kontroli i kar... Będzie wspierana efektywność i dążność do jednolitej interpretacji ustawodawstwa, Harmonizacja kar i warunków unieruchomienia pojazdów, zwiększenie liczby kontroli, Zachęcenie do systematycznej wymiany informacji, Do końca 2003r. tachograf cyfrowy, Nawigacja satelitarna- dzięki programowi Galileo.

14 14 Bezpieczeństwo a niebezpieczne drogi..... W krajach U.E wypadków śmiertelnych rocznie, U.E. musi w ciągu 10 lat zmniejszyć o połowę wypadki śmiertelne, Rannych w 2000r. około 1,7 mln osób, Koszty wypadków: bezpośrednie 45 mld euro, pośrednie – 160 mld euro - czyli 2% PKB U.E.

15 15 Ważniejsze projekty infrastrukturalne (wg konferencji w Essen). Zakończenie tras alpejskich, Łatwiejszy przejazd przez Pireneje, Transport kombinowany w Europie Wsch., Poprawienie bezpieczeństwa w tunelach, Co zrobić z ograniczonymi budżetami publicznymi???, Dlaczego prywatni inwestorzy się reasekurują??? Wspólne fundusze i przedsięwzięcia.

16 16 Wnioski...dot. zrównoważonego rozwoju Priorytetowe projekty - do wyeliminowania wąskich gardeł, Determinacja polityczna w krajach UE, Użytkownicy w centrum uwagi, Większa uwaga na rozwiązywanie problemów transportu publicznego.


Pobierz ppt "1 BIAŁA KSIĘGA Europejska polityka transportowa na 2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google