Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska polityka transportowa na 2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska polityka transportowa na 2010r."— Zapis prezentacji:

1 Europejska polityka transportowa na 2010r.
BIAŁA KSIĘGA Europejska polityka transportowa na 2010r.

2 Zawartość Białej Księgi...
Cz.I Zmiany proporcji między gałęziami transportu, Cz.II Eliminacja wąskich gardeł, Cz. III Użytkownicy w centrum uwagi polityki transportowej, Cz.IV Radzenie sobie z globalizacją

3 Przyczyny mało zharmonizowanej polityki ...
Nierówny rozwój poszczególnych gałęzi, Kongestia na drogach ( utrata ok.. 0,5 % PKB wspólnoty), na kolei, w miastach i portach lotniczych , Szkodliwe skutki działalności transportu dla środowiska naturalnego ( sprawca nie zawsze płaci),

4 Atuty transportu drogowego..
Duża elastyczność i operatywność, Stosunkowo niskie ceny, niskie marże, Przewozy od drzwi do drzwi, Znaczne rozdrobnienie przewoźników, Odstępstwa od reguł( zasad) socjalnych i bezpieczeństwa.

5 Atuty kolei.... Masowość przewozów, Niskie koszty jednostkowe,
Stosunkowo małe external cost, Potrojenie wydajności siły roboczej, Uzyskanie 50% poprawy wydajności energetycznej, Spełnienie wysokich norm bezpieczeństwa.

6 Jaki XXI wiek? Społeczeństwo informacyjne, Wirtualny handel,
Przyrost 3 mln aut rocznie, szczególnie w krajach kandydujących do UE, W przewozach ładunków (od gospodarki zapasów do gospodarki przepływów), Potrzeba integracji transportu w zrównoważonym rozwoju.

7 Główne dylematy.... Ograniczać czy też stymulować popyt?
Wzrost gospodarczy będzie generował większą mobilność ludności i wzrost popytu na przewozy towarów, Eksplozja potoków ruchu w nowych państwach członkowskich, Nowa sieć, poprawa dostępności, poprawa standardów-będzie to wymagało ogromnych inwestycji.

8 Potrzeba kompleksowej strategii...
Polityka gospodarcza a wymogi produkcji (dokładnie na czas), Dobre planowanie rozwoju miast - minimalizacja dojazdów, Polityka budżetowa i fiskalna - pełna internalizacja kosztów zewnętrznych, Polityka konkurencji-otwieranie rynków, Polityka badawcza - użyteczność, rozwiązywanie głównych dylematów.

9 Podstawowe środki proponowane w Białej księdze...
Ożywienie kolei w Europie, Poprawienie jakości w sektorze transportu drogowego, Promowanie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej, Równowaga między wzrostem w lotnictwie a środowiskiem naturalnym , Intermodalność staje się rzeczywistością, Wzrost skuteczności pobierania opłat za transport, Precyzyjniejsze prawa i obowiązki użytkowników, Wysokiej jakości transport miejski, Radzenie sobie ze skutkami globalizacji.

10 Nowe przepisy i regulacje..
Reorganizacja czasu pracy (przeciętnie 48, max 60), Harmonizacja jazd ciężarówek w weekendy, Wprowadzenie świadectwa kierowcy, Rozwijanie regularnych szkoleń zawodowych.

11 Regulowana konkurencja...
Zmiana jakości w transporcie drogowym poprzez: Potrojenie liczby samochodów z 62,5 do 175 mln ( ), Każdego dnia 10 ha pokrywane jest drogami, Wąskie gardła + external cost, Na 2010r. wzrost popytu o ok..50%, Czy dalej niskie ceny i elastyczność??? Trudna sytuacja finansowa wielu małych firm samochodowych (wzrost cen paliw, podatki nadmierne, mała rentowność lub strata).

12 Opłaty za użytkowanie infrastruktury.....
Opłaty powinny pokryć koszty infrastruktury i koszty zewnętrzne-dla wszystkich gałęzi transportu, Np.. Za samochód ciężarowy na autostradzie przejeżdżający 100 km- jakie opłaty? -zanieczyszczenie powietrza-2,3-15,0 Euro -Infrastruktura 2,1-3,3 Euro -Hałas 0,7-4,0 Euro -Wypadki 0,2-2,6 Euro -Kongestia 2,7-9,3 Euro -Zmiany powietrza 0,2-1,54 Euro - Ogółem 8,0-36,0 Euro/ za 100 km autostrady w UE.

13 Zaostrzenie kontroli i kar...
Będzie wspierana efektywność i dążność do jednolitej interpretacji ustawodawstwa, Harmonizacja kar i warunków unieruchomienia pojazdów, zwiększenie liczby kontroli, Zachęcenie do systematycznej wymiany informacji, Do końca 2003r. tachograf cyfrowy, Nawigacja satelitarna- dzięki programowi Galileo.

14 Bezpieczeństwo a niebezpieczne drogi.....
W krajach U.E wypadków śmiertelnych rocznie, U.E. musi w ciągu 10 lat zmniejszyć o połowę wypadki śmiertelne, Rannych w 2000r. około 1,7 mln osób, Koszty wypadków: bezpośrednie 45 mld euro, pośrednie – 160 mld euro - czyli 2% PKB U.E.

15 Ważniejsze projekty infrastrukturalne (wg konferencji w Essen).
Zakończenie tras alpejskich, Łatwiejszy przejazd przez Pireneje, Transport kombinowany w Europie Wsch., Poprawienie bezpieczeństwa w tunelach, Co zrobić z ograniczonymi budżetami publicznymi???, Dlaczego prywatni inwestorzy się reasekurują??? Wspólne fundusze i przedsięwzięcia.

16 Wnioski...dot. zrównoważonego rozwoju
Priorytetowe projekty - do wyeliminowania wąskich gardeł, Determinacja polityczna w krajach UE, Użytkownicy w centrum uwagi, Większa uwaga na rozwiązywanie problemów transportu publicznego.


Pobierz ppt "Europejska polityka transportowa na 2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google