Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREFERENCJE PASAŻERÓW W ZAKRESIE JAKOŚCI PRZEWOZÓW ŚRODKAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POLSKICH MIASTACH Marketing w transporcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREFERENCJE PASAŻERÓW W ZAKRESIE JAKOŚCI PRZEWOZÓW ŚRODKAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POLSKICH MIASTACH Marketing w transporcie."— Zapis prezentacji:

1 PREFERENCJE PASAŻERÓW W ZAKRESIE JAKOŚCI PRZEWOZÓW ŚRODKAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POLSKICH MIASTACH Marketing w transporcie

2 Cele wykładu n Przedstawienie problemów badań preferencji pasażerów jako elementu badań jakościowych służących poprawie konkurencyjności transportu zbiorowego wobec transportu samochodowego oraz zrównoważenia systemu transportowego. n Przedstawienie wyników badań preferencji pasażerów w wybranych miastach Polski. n Przedstawienie próby porównania preferencji pasażerów wybranych miast w zakresie podstawowych postulatów przewozowych. n Wykazanie przydatności badania preferencji pasażerów i ich zadowolenia z usług przewozowych do szacowania luki jakościowej jako narzędzia kształtowania jakości usług przewozowych.

3 Ważne stwierdzenia mające charakter tez wykładu n Doświadczenia i tendencje europejskie w zakresie badań jakościowych w transporcie zbiorowym wskazują na zwrócenie uwagi w polskich warunkach na badania preferencji pasażerów. n Badania preferencji pasażerów można traktować jako podstawowe narzędzie wykorzystywane w badaniach jakościowych usług przewozowych. n Badania preferencji pasażerów i ich zadowolenia z usług przewozowych mogą być podstawą do szacowania luki jakościowej.

4 Ważne stwierdzenia mające charakter tez wykładu n Badania preferencji pasażerów i luki jakościowej mogą służyć do właściwego ( skutecznego ) kształtowania jakości usług przewozowych oraz poprawy wizerunku firm przewozowych w oczach pasażerów n Właściwe wykorzystanie preferencji pasażerów może zwiększyć zainteresowanie usługami transportu zbiorowego a tym samym uczynić transport zbiorowy bardziej konkurencyjnym wobec transportu samochodowego. n Badania preferencji pasażerów w praktyce zarządzania transportem zbiorowym w polskich miastach stosowane są incydentalnie.

5 Zakres wykładu: n Definicje i określenia porządkujące aparat pojęciowy. n Preferencje pasażerów w badaniach jakościowych - pętla jakości. n Preferencje a postulaty przewozowe n Europejski kontekst badań preferencji pasażerów ( " Pasażer Królem " ). n Badania preferencji pasażerów w wybranych miastach polskich. n Próba porównania preferencji pasażerów wybranych miast polskich. n Badania zadowolenia ( satysfakcji ) pasażerów z usług przewozowych w wybranych miastach polskich. n Luka jakościowa dla wybranych miast i postulatów przewozowych. n Podsumowanie najważniejszych kwestii wykładu.

6 Definicje i określenia porządkujące pojęcia n Preferencje –najogólniej to zestaw celów, jakie człowiek chce zrealizować ( subiektywizm odczuć ). n Preferencje komunikacyjne – to oczekiwania mieszkańców i pasażerów w zakresie jakości usług transportu zbiorowego n Badania preferencji komunikacyjnych mieszkańców (pasażerów) n postulaty przewozowe n proponowane rozwiązania w zakresie oferty przewozowej n funkcjonowanie transportu zbiorowego

7 Preferencje pasażerów w badaniach jakościowych – pętla jakości Przez jakość przewozów w transporcie zbiorowym rozumie się stopień zaspokojenia stwierdzonych potrzeb przewozowych mieszkańców miasta mierzony zespołem postulatów przewozowych (cech) zgłaszanych przez pasażerów. Jakość przewozów winna być rozpatrywana z uwzględnieniem pętli jakości: 1. Jakość oczekiwana - pasażer 2. Jakość zaplanowana - przewoźnik 3. Jakość uzyskana - przewoźnik 4. Jakość postrzegana - pasażer Luka jakościowa - najważniejsza między 1 i 4

8 Preferencje pasażerów w badaniach jakościowych – pętla jakości

9 Relacje występujące w postrzeganiu usługi przewozowej przez pasażera (preferencje - zadowolenie - luka jakościowa)

10 Preferencje a postulaty przewozowe n Preferencje dotyczące usług transportu zbiorowego znajdują odzwierciedlenie w postulatach przewozowych n Rozpoznawanie preferencji pasażerów w zakresie jakości przewozowych to badanie rang postulatów przewozowych. n Klasyczne ujęcie postulatów przewozowych

11 Marketingowe ujęcie postulatów przewozowych

12 Rozszerzone ujecie postulatów przewozowych

13 Zestaw postulatów przewozowych rekomendowanych do badań jakości przewozów w Polsce

14 Zestaw postulatów przewozowych rekomendowanych w krajach Unii Europejskiej

15 Europejski kontekst badań preferencji pasażerów n rozpoznawanie preferencji pasażerów podstawowym elementem badań jakościowych n ocena realizacji przewozów poprzez ocenę zadowolenia pasażerów n dążenie do proponowania usług, które w możliwie dużym stopniu zaspokajają oczekiwania pasażerów n dążenie do uświadomienia pasażerom działań zmierzających do spełnienia ich oczekiwań w maksymalnym stopniu n karta praw pasażera ( gwarancja jakości usług ) n strategia pasażer królem

16 Pomiar preferencji, zadowolenia i luki jakościowej dla danego postulatu przewozowego Pomiar preferencji, zadowolenia i luki jakościowej dla danego postulatu przewozowego n Sposoby pomiaru preferencji pasażerów n Określenie w ustalonej skali ważności (rangi) postulatu (skale 1 –10, 1 –5) n Porządkowanie postulatów w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego n Porządkowanie postulatów parami (ważniejszy, mniej ważny) n Sposoby pomiaru zadowolenia pasażerów ( jakość subiektywna ) n Ocena w ustalonej skali zadowolenia ze spełnienia postulatu (skale 1 –10, 1 –5) n Porządkowanie ocen zadowolenia w kolejności od najlepszej do najgorszej n Porządkowanie ocen zadowolenia parami (lepsza, gorsza)

17 Pomiar preferencji, zadowolenia i luki jakościowej dla danego postulatu przewozowego n n Sposoby pomiaru luki jakościowej n n W pierwszej metodzie pomiaru luka jakościowa wynosi (ranga– ocena). n n W drugiej i trzeciej metodzie liczenia wyniki pomiarów preferencji i satysfakcji należy przekształcić, tak aby uzyskać ich rangi lub oceny i dalej lukę liczyć jako (ranga-ocena).

18 Badanie preferencji pasażerów w wybranych miastach Polski n Miasta w Polsce, w których prowadzono badania preferencji pasażerów : Gdynia, Warszawa ( KBR ) Łódź ( KBR ), Sopot, Rumia Gdynia KZK GOP Gdynia, Katowice ( KBR ), Siemianowice Śl.(KBR) miast Śląska Kraków n Badano preferencje w zakresie spełnienia podstawowych postulatów : - związanych z czasem podróży ( d,c,p,p ), - związanych z warunkami podróży ( w,b,k,i )

19 Badanie preferencji pasażerów w wybranych miastach Polski

20

21 Badanie zadowolenia pasażerów w wybranych miastach Polski

22 Badanie zadowolenia pasażerów w wybranych miastach Polski ( Włocławek,Gorzów Wlkp.,Tomaszów Maz.,Zawiercie,Kraków )

23 Luka jakościowa dla wybranych miast i postulatów przewozowych

24

25

26

27

28

29

30


Pobierz ppt "PREFERENCJE PASAŻERÓW W ZAKRESIE JAKOŚCI PRZEWOZÓW ŚRODKAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POLSKICH MIASTACH Marketing w transporcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google