Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marketing w transporcie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marketing w transporcie"— Zapis prezentacji:

1 Marketing w transporcie
PREFERENCJE PASAŻERÓW W ZAKRESIE JAKOŚCI PRZEWOZÓW ŚRODKAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POLSKICH MIASTACH

2 Cele wykładu Przedstawienie problemów badań preferencji pasażerów jako elementu badań jakościowych służących poprawie konkurencyjności transportu zbiorowego wobec transportu samochodowego oraz zrównoważenia systemu transportowego. Przedstawienie wyników badań preferencji pasażerów w wybranych miastach Polski. Przedstawienie próby porównania preferencji pasażerów wybranych miast w zakresie podstawowych postulatów przewozowych. Wykazanie przydatności badania preferencji pasażerów i ich zadowolenia z usług przewozowych do szacowania luki jakościowej jako narzędzia kształtowania jakości usług przewozowych.

3 Ważne stwierdzenia mające charakter tez wykładu
Doświadczenia i tendencje europejskie w zakresie badań jakościowych w transporcie zbiorowym wskazują na zwrócenie uwagi w polskich warunkach na badania preferencji pasażerów. Badania preferencji pasażerów można traktować jako podstawowe narzędzie wykorzystywane w badaniach jakościowych usług przewozowych. Badania preferencji pasażerów i ich zadowolenia z usług przewozowych mogą być podstawą do szacowania luki jakościowej.

4 Ważne stwierdzenia mające charakter tez wykładu
Badania preferencji pasażerów i luki jakościowej mogą służyć do właściwego ( skutecznego ) kształtowania jakości usług przewozowych oraz poprawy wizerunku firm przewozowych w oczach pasażerów Właściwe wykorzystanie preferencji pasażerów może zwiększyć zainteresowanie usługami transportu zbiorowego a tym samym uczynić transport zbiorowy bardziej konkurencyjnym wobec transportu samochodowego. Badania preferencji pasażerów w praktyce zarządzania transportem zbiorowym w polskich miastach stosowane są incydentalnie.

5 Zakres wykładu: Definicje i określenia porządkujące aparat pojęciowy.
Preferencje pasażerów w badaniach jakościowych - pętla jakości. Preferencje a postulaty przewozowe Europejski kontekst badań preferencji pasażerów ( " Pasażer Królem " ). Badania preferencji pasażerów w wybranych miastach polskich. Próba porównania preferencji pasażerów wybranych miast polskich. Badania zadowolenia ( satysfakcji ) pasażerów z usług przewozowych w wybranych miastach polskich. Luka jakościowa dla wybranych miast i postulatów przewozowych. Podsumowanie najważniejszych kwestii wykładu.

6 Definicje i określenia porządkujące pojęcia
Preferencje –najogólniej to zestaw celów, jakie człowiek chce zrealizować ( subiektywizm odczuć ) . Preferencje komunikacyjne – to oczekiwania mieszkańców i pasażerów w zakresie jakości usług transportu zbiorowego Badania preferencji komunikacyjnych mieszkańców (pasażerów) postulaty przewozowe proponowane rozwiązania w zakresie oferty przewozowej funkcjonowanie transportu zbiorowego

7 Preferencje pasażerów w badaniach jakościowych – pętla jakości
Przez jakość przewozów w transporcie zbiorowym rozumie się stopień zaspokojenia stwierdzonych potrzeb przewozowych mieszkańców miasta mierzony zespołem postulatów przewozowych (cech) zgłaszanych przez pasażerów. Jakość przewozów winna być rozpatrywana z uwzględnieniem pętli jakości: 1. Jakość oczekiwana - pasażer 2. Jakość zaplanowana - przewoźnik 3. Jakość uzyskana przewoźnik 4. Jakość postrzegana - pasażer Luka jakościowa - najważniejsza między 1 i 4

8 Preferencje pasażerów w badaniach jakościowych – pętla jakości

9 Relacje występujące w postrzeganiu usługi przewozowej przez pasażera (preferencje - zadowolenie - luka jakościowa)

10 Preferencje a postulaty przewozowe
Preferencje dotyczące usług transportu zbiorowego znajdują odzwierciedlenie w postulatach przewozowych Rozpoznawanie preferencji pasażerów w zakresie jakości przewozowych to badanie rang postulatów przewozowych. Klasyczne ujęcie postulatów przewozowych

11 Marketingowe ujęcie postulatów przewozowych

12 Rozszerzone ujecie postulatów przewozowych

13 Zestaw postulatów przewozowych rekomendowanych do badań jakości przewozów w Polsce

14 Zestaw postulatów przewozowych rekomendowanych w krajach Unii Europejskiej

15 Europejski kontekst badań preferencji pasażerów
rozpoznawanie preferencji pasażerów podstawowym elementem badań jakościowych ocena realizacji przewozów poprzez ocenę zadowolenia pasażerów dążenie do proponowania usług, które w możliwie dużym stopniu zaspokajają oczekiwania pasażerów dążenie do uświadomienia pasażerom działań zmierzających do spełnienia ich oczekiwań w maksymalnym stopniu karta praw pasażera ( gwarancja jakości usług ) strategia „pasażer królem”

16 Pomiar preferencji, zadowolenia i luki jakościowej dla danego postulatu przewozowego
Sposoby “pomiaru” preferencji pasażerów Określenie w ustalonej skali ważności (rangi) postulatu (skale 1 –10, 1 –5) Porządkowanie postulatów w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego Porządkowanie postulatów parami (ważniejszy, mniej ważny) Sposoby “pomiaru” zadowolenia pasażerów ( jakość subiektywna ) Ocena w ustalonej skali zadowolenia ze spełnienia postulatu (skale 1 –10, 1 –5) Porządkowanie ocen zadowolenia w kolejności od najlepszej do najgorszej Porządkowanie ocen zadowolenia parami (lepsza, gorsza)

17 Pomiar preferencji, zadowolenia i luki jakościowej dla danego postulatu przewozowego
Sposoby pomiaru luki jakościowej W pierwszej metodzie pomiaru luka jakościowa wynosi (ranga–ocena). W drugiej i trzeciej metodzie liczenia wyniki pomiarów preferencji i satysfakcji należy przekształcić, tak aby uzyskać ich rangi lub oceny i dalej lukę liczyć jako (ranga-ocena) .

18 Badanie preferencji pasażerów w wybranych miastach Polski
Miasta w Polsce, w których prowadzono badania preferencji pasażerów : Gdynia, Warszawa ( KBR ) Łódź ( KBR ), Sopot, Rumia Gdynia KZK GOP Gdynia, Katowice ( KBR ), Siemianowice Śl.(KBR) miast Śląska Kraków Badano preferencje w zakresie spełnienia podstawowych postulatów : - związanych z czasem podróży ( d,c,p,p ), - związanych z warunkami podróży ( w,b,k,i )

19 Badanie preferencji pasażerów w wybranych miastach Polski

20 Badanie preferencji pasażerów w wybranych miastach Polski

21 Badanie zadowolenia pasażerów w wybranych miastach Polski

22 Badanie zadowolenia pasażerów w wybranych miastach Polski (Włocławek,Gorzów Wlkp.,Tomaszów Maz.,Zawiercie,Kraków )

23 Luka jakościowa dla wybranych miast i postulatów przewozowych

24 Luka jakościowa dla wybranych miast i postulatów przewozowych

25 Luka jakościowa dla wybranych miast i postulatów przewozowych

26 Luka jakościowa dla wybranych miast i postulatów przewozowych

27 Luka jakościowa dla wybranych miast i postulatów przewozowych

28 Luka jakościowa dla wybranych miast i postulatów przewozowych

29 Luka jakościowa dla wybranych miast i postulatów przewozowych

30 Luka jakościowa dla wybranych miast i postulatów przewozowych


Pobierz ppt "Marketing w transporcie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google