Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANY TRANSPORTOWE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UE Krzysztof MASŁOWSKI Stefan SARNA 25 LISTOPADA 2009 - WARSZAWA I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANY TRANSPORTOWE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UE Krzysztof MASŁOWSKI Stefan SARNA 25 LISTOPADA 2009 - WARSZAWA I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO."— Zapis prezentacji:

1 PLANY TRANSPORTOWE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UE Krzysztof MASŁOWSKI Stefan SARNA 25 LISTOPADA 2009 - WARSZAWA I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO - SITK PLAN TRANSPORTOWY W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

2 PRZEGLĄDEM PRAKTYK SPORZĄDZANIA PLANÓW TRANSPORTOWYCH (PT) OBJĘTO KRAJE JAK: FRANCJA, FRANCJA, NIEMCY, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, WIELKA BRYTANIA, WŁOCHY, WŁOCHY, SZWECJA, SZWECJA, AUSTRIA, AUSTRIA, (SZWAJCARIA). (SZWAJCARIA). PLANY TRANSPORTOWE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UE

3 UWAGI DOTYCZĄCE PRAKTYK PT : PLANY SPORZĄDZANE SĄ OD WIELU LAT, PLANY SPORZĄDZANE SĄ OD WIELU LAT, ZAWSZE SĄ SKOORDYNOWANE Z PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (PZP), ZAWSZE SĄ SKOORDYNOWANE Z PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (PZP), DOPEŁNIAJĄ (UZUPEŁNIAJĄ) SIĘ WZAJEMNIE Z PZP, DOPEŁNIAJĄ (UZUPEŁNIAJĄ) SIĘ WZAJEMNIE Z PZP, PRZYGOTOWYWANE SĄ CYKLICZNIE, PRZYGOTOWYWANE SĄ CYKLICZNIE, PREZENTOWANE I UDOSTĘPNIANE SĄ SPOŁECZEŃSTWU, PREZENTOWANE I UDOSTĘPNIANE SĄ SPOŁECZEŃSTWU, WYSTĘPUJĄ GŁÓWNIE W POSTACI TZW. PLANÓW KROCZĄCYCH. WYSTĘPUJĄ GŁÓWNIE W POSTACI TZW. PLANÓW KROCZĄCYCH. PLANY TRANSPORTOWE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UE

4 ZASIĘG TERYTORIALNY PT: CAŁY KRAJ, CAŁY KRAJ, REGION, REGION, GMINA / MIASTO, GMINA / MIASTO, ZWIĄZEK GMIN / AGLOMERACJI. ZWIĄZEK GMIN / AGLOMERACJI. WE FRANCJI WYSTĘPUJE POJĘCIE OBWODU (PÉRIMETRE) OKREŚLAJĄCEGO OBSZAR FUNKCJONALNY UZASADNIAJĄCY ORGANIZACJĘ ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO. PLANY TRANSPORTOWE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UE

5 PODSTAWY PRAWNE PT: AKTY PRAWNE WYSOKIEJ RANGI – USTAWY, AKTY PRAWNE WYSOKIEJ RANGI – USTAWY, USTAWY OKREŚLAJĄ GENERALNE RAMY PLANOWANIA TRANSPORTU. USTAWY OKREŚLAJĄ GENERALNE RAMY PLANOWANIA TRANSPORTU.PRZYKŁADOWO: W NIEMCZECH I SZWAJCARII WYSTĘPUJĄ DODATKOWE LOKALNE AKTY PRAWNE, KTÓRE UZUPEŁNIAJĄ (USZCZEGÓŁOWIAJĄ) PRAWO KRAJOWE. PLANY TRANSPORTOWE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UE

6 FINANSOWANIE PT: PODSTAWĄ JEST ZATWIERDZONY PT PRZEZ ODPOWIEDNIE WŁADZE, PODSTAWĄ JEST ZATWIERDZONY PT PRZEZ ODPOWIEDNIE WŁADZE, ZATWIERDZENIE JEST PODSTAWĄ DO DYSPONOWANIA PRZEZ ZARZĄDY BUDŻETAMI ROCZNYMI I WIELOLETNIMI. ZATWIERDZENIE JEST PODSTAWĄ DO DYSPONOWANIA PRZEZ ZARZĄDY BUDŻETAMI ROCZNYMI I WIELOLETNIMI. NA UWAGĘ ZASŁUGUJE FAKT DOTOWANIA PT - NP. MIAST BRYTYJSKICH - Z BUDŻETU CENTRALNEGO. PLANY TRANSPORTOWE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UE

7 PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ PT NA PODSTAWIE PT AGLOMERACJI FRANKFURTU : 1)INWENTARYZACJA, OCENA I DIAGNOZA STANÓW TECHNICZNEGO I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO Z WYKORZYSTANIEM BADANIA WARUNKÓW RUCHU PASAŻERSKIEGO I OPINII PASAŻERÓW, 2)PROGNOZA BAZOWA POTRZEB PRZEWOZOWYCH, 3)WYMAGANIA PROGRAMOWE – FORMUŁOWANE NA PODSTAWIE STRATEGII ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO, 4)ZAŁOŻENIA KONCEPCJI ROZWOJU INTEGROWANEGO SYSTEMU. I ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, PLANY TRANSPORTOWE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UE

8 PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ PT C.D. : 5)KONCEPCJE WARIANTOWE INTEGROWANYCH PODSYSTEMÓW (PRIORYTETY), 6)OSZACOWANIE EFEKTÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW KONCEPCJI (SKUTKI EKONOMICZNE, EKOLOGICZNE), 7)PROPONOWANE WYBRANE ROZWIĄZANIA SIECIOWE I ORGANIZACYJNE (PRZEBIEGI LINII, ROZKŁADY, TARYFY). UZGODNIENIA FINALNE. II ETAP KONSULTACJI 8)WDROŻENIE ZATWIERDZONEGO PLANU. KONTRAKTOWANIE USŁUG I MONITORING WYKONANIA. SPRAWOZDAWCZOŚĆ PO OKRESIE CZASU. TERMIN NOWELIZACJI PLANU. PLANY TRANSPORTOWE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UE

9 KONSULTACJE SPOŁECZNE PT: NA MOCY PRZEPISÓW USTAWOWYCH SĄ OBOWIĄZKOWE, NA MOCY PRZEPISÓW USTAWOWYCH SĄ OBOWIĄZKOWE, ICH ISTOTNYM ELEMENTEM JEST EDUKACJA W ZAKRESIE ZACHOWAŃ TRANSPORTOWYCH. ICH ISTOTNYM ELEMENTEM JEST EDUKACJA W ZAKRESIE ZACHOWAŃ TRANSPORTOWYCH. PODEJMOWANE SĄ DZIAŁANIA W POSTACI SPECJALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH JAK NP. BRYTYJSKI TRAVELSMART (PODRÓŻOWAĆ INTELIGENTNIE). PLANY TRANSPORTOWE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UE

10 PODSUMOWUJĄC, 1/ DOŚWIADCZENIA KRAJÓW (MIAST) UNII EUROPEJSKIEJ W PLANOWANIU TRANSPORTU WARTO WYKORZYSTAĆ W NASZYCH PRACACH PRAWODAWCZYCH ORAZ W PRAKTYCE PLANISTYCZNEJ. 2/ KONSEKWENCJĄ NADMIERNEJ ESKALACJI UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW W DUŻYCH MIASTACH/AGLOMERACJACH UNII EUROPEJSKIEJ SĄ: PLANY TRANSPORTOWE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UE

11 NAŁOŻENIE PRZEZ WŁADZE TYCH MIAST NA ZARZĄDY PASAŻERSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OBOWIĄZKU CIĄGŁEGO UATRAKCYJNIANIA OFERTY PRZEWOZOWEJ ORAZ - REALIZACJI TRANSPORTOWYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH TAK, ABY ZACHĘCAĆ DZISIEJSZYCH UŻYTKOWNIKÓW SAMOCHODÓW DO WYBORU INNYCH, ALTERNATYWNYCH SPOSOBÓW PODRÓŻOWANIA. DO TAKICH DZIAŁAŃ WŁĄCZAJĄ SIĘ DUŻE ZAKŁADY PRACY (PT ZAKŁADOWE). WNIOSEK: WNIOSEK: Plan transportu powinien być cykliczny i kroczący oraz spójny z planami zagospodarowania przestrzennego obszaru jaki obejmuje, strategią rozwoju transportu oraz poparty budżetem na jego realizację. PLANY TRANSPORTOWE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UE

12 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ krzysztof.maslowski@aecom.comstefan.sarna@aecom.com 25 LISTOPADA 2009 - WARSZAWA I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO - SITK PLAN TRANSPORTOWY W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM PLANY TRANSPORTOWE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UE


Pobierz ppt "PLANY TRANSPORTOWE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UE Krzysztof MASŁOWSKI Stefan SARNA 25 LISTOPADA 2009 - WARSZAWA I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google