Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inauguracyjne spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń Transport Miejski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inauguracyjne spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń Transport Miejski"— Zapis prezentacji:

1 Inauguracyjne spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń Transport Miejski
Częstochowa października 2011

2 Wyzwania dla transportu miejskiego II dekady XXI wieku
dr Michał Wolański Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej

3 Kilka słów o mnie Adiunkt w Katedrze Transportu SGH
Specjalizacja: pasażerski transport lądowy, w szczególności komunikacja miejska Realizacja projektów doradczych na rzecz: Europejskiego Banku Inwestycyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Infrastruktury Urzędu Transportu Kolejowego samorządów i przewoźników Realizacja projektów naukowych (w tym unijnych) Wykładowca na studiach podyplomowych UW i ALK Prawo jazdy kat. D

4 Cel prezentacji (i dyskusji)
Zaplanowanie tematyki kolejnych spotkań, tak aby maksymalizować ich użyteczność dla Państwa – najlepiej w formie pytań Prezentacja jest tylko punktem wyjściowym do dyskusji - jesteśmy grupą wymiany doświadczeń Sprawy formalne projektu będą omawiane jutro

5 Pojęcie transportu miejskiego w projekcie
Transport zbiorowy? Transport zbiorowy + drogi publiczne?

6 Plan prezentacji Wyzwania dla transportu miejskiego II dekady XXI wieku realizacja projektów unijnych wdrażanie wymogów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym marketingowe kształtowanie usług poszukiwanie efektywności kosztowej

7 Realizacja projektów unijnych (1)
W latach kończymy perspektywę finansową Na poziomie beneficjentów perspektywa nie jest interesująca Pieniądze są już podzielone – mamy w GWD beneficjentów realizujących wielkie projekty (Olsztyn, Częstochowa, Lublin)

8 Realizacja projektów unijnych (2)
Wykonawcy inwestycji są w większości wyłonieni Jak rozliczać projekty unijne? Jak współpracować z wykonawcami?

9 Wdrażanie ustawy o ptz (1)
Ustawa o ptz nakłada na samorządy obowiązki związane m.in. z: odpowiednią konstrukcją umów z operatorami (w szczególności wewnętrznymi) tworzeniem planów transportowych Umowy z operatorami są w większości zawarte, ale ich realizacja jest trudna Jak współpracować z operatorami, którzy nie wywiązują się z umów? Jak doprecyzowywać umowy powierzenia bezpośredniego?

10 Wdrażanie ustawy o ptz (2)
Plany transportowe dopiero ruszają i budzą wiele wątpliwości Co powinien zawierać plan transportowy? Kiedy można go sporządzić Jaka jest jego rola? Inne kwestie: Opłaty za udostępnianie przystanków

11 Marketingowe kształtowanie usług
Komunikacja miejska istnieje po to, żeby służyć mieszkańcom Jest nieco z tyłu za innymi sektorami w dziedzinie szeroko rozumianego marketingu Jak rozpoznawać potrzeby rynku? Badania marketingowe Konsultacje Jak promować komunikację miejską?

12 Poszukiwanie efektywności kosztowej
Może być problem z dostępnością środków na eksploatację, zwłaszcza że jej koszty rosną (także wskutek projektów unijnych) Jak obniżać koszty komunikacji miejskiej bez straty dla jakości usług? Nowe inwestycje – w co warto inwestować? Jak projektować ofertę? Jak projektować systemy rozliczeń? Czy współpracować z przewoźnikami prywatnymi?

13 Pytania do dyskusji Czy wszystkie podane pytania są warte dyskutowania na kolejnych spotkaniach GWD? Czy pominięto ważne pytania w poszczególnych grupach tematycznych? Czy są inne, istotne kwestie, wymagające dyskusji w ramach GWD? Czy należy kłaść większy nacisk na kwestie infrastruktury drogowej?

14 Benchmarking i pomiar jakości w transporcie miejskim
dr Michał Wolański Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej

15 Plan prezentacji Pomiary wskaźników obiektywnych (SAS)
Metody pomiaru jakości postrzeganej Zestaw wskaźników projektu

16 Zestaw wskaźników SAS (1)
Wskaźniki powinny być proste, użyteczne do dalszych porównań Część wskaźników wydaje się zbędna / trudna do pomiaru: Związane z powierzchnią w pojazdach (lepiej ew. miejsca stojące) Wskaźnik marszrutyzacji

17 Zestaw wskaźników SAS (2)
Brak wskaźników, związanych ze strukturą wydatków (czy warto?, czy można?) Brak wskaźników związanych z efektywnością eksploatacyjną i jakością: Średni wiek taboru Procent taboru niskopodłogowego / ew. przegubowego / ew. klimatyzowanego Średnie przebiegi roczne taboru

18 Pomiar jakości postrzeganej (1)
Metoda zarządzania usługą publiczną, ale też element systemu wynagradzania przewoźnika Trzy metody: „Zwykła” ankieta wśród pasażerów Problem – co jest tak naprawdę ważne? Czy nie porównujemy gruszek z jabłkami? Metody bazujące na regresji Q = a*q1 + b*q2 + c*q3 + d*q4 Na podstawie ankiety, zawierającej pytania o jakość ogólną (Q) oraz poszczególne jakości cząstkowe (qi) Możliwość porównania parametrów modelu (a, b, c…) pomiędzy miastami

19 Pomiar jakości postrzeganej (2)
Metody bazujące na modelu wyboru Wpływ zmian poszczególnych jakości na wybór środka transportu Na podstawie ankiet deklarowanych preferencji Ujawnia rzeczywistą wagę poszczególnych parametrów i pozwala modelować zmiany popytu

20 Zestaw wskaźników projektu
Konieczny do spełnienia wymogów formalnych projektu Musimy monitorować wybrane decyzje i sprawy oraz wykazywać poprawę Większość decyzji i spraw dotyczy infrastruktury drogowej Czy można coś dodać? Czy monitoring niektórych kwestii może być trudny / ryzykowny?

21 Tematy do dyskusji Jak kształtować zestaw wskaźników SAS?
Jakich wskaźników brakuje? Które są zbędne lub trudno mierzalne? Jak skonstruować badanie jakości postrzeganej? Jaką metodę wybrać? Kiedy przeprowadzić badanie? Jakie decyzje i sprawy uwzględnić w monitoringu projektu?

22 Spotkanie grudnia 2011 Kształtowanie współpracy z organizatorów z operatorami Zasady współpracy organizatora komunikacji z operatorami (prezentacje poszczególnych miast – prośba o potwierdzenie do 20 listopada) Zasady wyliczania i modyfikacji rekompensaty (gość - prawnik lub M. Fornalczyk) Benchmarking kosztów (MW) Efektywność ekonomiczna i poprawność prawna poszczególnych rozwiązań - dyskusja Przygotowanie programu pomiaru jakości postrzeganej Omówienie zmian we wskaźnikach SAS

23 Spotkanie 3 luty 2012 Projekty unijne
Przegląd projektów, realizowanych przez poszczególne miasta – korzyści i problemy (prezentacje poszczególnych miast, dyskusja w obecności przedstawicieli MRR, PARP, CUPT) Realizacja i finansowanie projektów w perspektywie (dyskusja z przedstawicielem MRR, mająca na celu wypracowanie rekomendacji na przyszłość) Rola kart usług w administracji publicznej Systemy doskonalenia i aktualizacji kart usług

24 Michal.Wolanski@sgh.waw.pl 605 99 63 09
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Inauguracyjne spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń Transport Miejski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google