Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inauguracyjne spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń Transport Miejski Częstochowa października 2011

2 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyzwania dla transportu miejskiego II dekady XXI wieku dr Michał Wolański Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej

3 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kilka słów o mnie Adiunkt w Katedrze Transportu SGH Specjalizacja: pasażerski transport lądowy, w szczególności komunikacja miejska Realizacja projektów doradczych na rzecz: – Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Ministerstwa Infrastruktury – Urzędu Transportu Kolejowego – samorządów i przewoźników Realizacja projektów naukowych (w tym unijnych) Wykładowca na studiach podyplomowych UW i ALK Prawo jazdy kat. D

4 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel prezentacji (i dyskusji) Zaplanowanie tematyki kolejnych spotkań, tak aby maksymalizować ich użyteczność dla Państwa – najlepiej w formie pytań Prezentacja jest tylko punktem wyjściowym do dyskusji - jesteśmy grupą wymiany doświadczeń Sprawy formalne projektu będą omawiane jutro

5 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pojęcie transportu miejskiego w projekcie Transport zbiorowy? Transport zbiorowy + drogi publiczne?

6 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan prezentacji Wyzwania dla transportu miejskiego II dekady XXI wieku – realizacja projektów unijnych – wdrażanie wymogów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – marketingowe kształtowanie usług – poszukiwanie efektywności kosztowej

7 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja projektów unijnych (1) W latach kończymy perspektywę finansową Na poziomie beneficjentów perspektywa nie jest interesująca Pieniądze są już podzielone – mamy w GWD beneficjentów realizujących wielkie projekty (Olsztyn, Częstochowa, Lublin)

8 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja projektów unijnych (2) Wykonawcy inwestycji są w większości wyłonieni Jak rozliczać projekty unijne? Jak współpracować z wykonawcami?

9 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrażanie ustawy o ptz (1) Ustawa o ptz nakłada na samorządy obowiązki związane m.in. z: – odpowiednią konstrukcją umów z operatorami (w szczególności wewnętrznymi) – tworzeniem planów transportowych Umowy z operatorami są w większości zawarte, ale ich realizacja jest trudna Jak współpracować z operatorami, którzy nie wywiązują się z umów? Jak doprecyzowywać umowy powierzenia bezpośredniego?

10 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrażanie ustawy o ptz (2) Plany transportowe dopiero ruszają i budzą wiele wątpliwości Co powinien zawierać plan transportowy? Kiedy można go sporządzić Jaka jest jego rola? Inne kwestie: – Opłaty za udostępnianie przystanków – …

11 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Marketingowe kształtowanie usług Komunikacja miejska istnieje po to, żeby służyć mieszkańcom Jest nieco z tyłu za innymi sektorami w dziedzinie szeroko rozumianego marketingu Jak rozpoznawać potrzeby rynku? – Badania marketingowe – Konsultacje Jak promować komunikację miejską?

12 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poszukiwanie efektywności kosztowej Może być problem z dostępnością środków na eksploatację, zwłaszcza że jej koszty rosną (także wskutek projektów unijnych) Jak obniżać koszty komunikacji miejskiej bez straty dla jakości usług? – Nowe inwestycje – w co warto inwestować? – Jak projektować ofertę? – Jak projektować systemy rozliczeń? – Czy współpracować z przewoźnikami prywatnymi?

13 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pytania do dyskusji Czy wszystkie podane pytania są warte dyskutowania na kolejnych spotkaniach GWD? Czy pominięto ważne pytania w poszczególnych grupach tematycznych? Czy są inne, istotne kwestie, wymagające dyskusji w ramach GWD? Czy należy kłaść większy nacisk na kwestie infrastruktury drogowej?

14 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Benchmarking i pomiar jakości w transporcie miejskim dr Michał Wolański Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej

15 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan prezentacji Pomiary wskaźników obiektywnych (SAS) Metody pomiaru jakości postrzeganej Zestaw wskaźników projektu

16 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zestaw wskaźników SAS (1) Wskaźniki powinny być proste, użyteczne do dalszych porównań Część wskaźników wydaje się zbędna / trudna do pomiaru: – Związane z powierzchnią w pojazdach (lepiej ew. miejsca stojące) – Wskaźnik marszrutyzacji

17 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zestaw wskaźników SAS (2) Brak wskaźników, związanych ze strukturą wydatków (czy warto?, czy można?) Brak wskaźników związanych z efektywnością eksploatacyjną i jakością: – Średni wiek taboru – Procent taboru niskopodłogowego / ew. przegubowego / ew. klimatyzowanego – Średnie przebiegi roczne taboru

18 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jakości postrzeganej (1) Metoda zarządzania usługą publiczną, ale też element systemu wynagradzania przewoźnika Trzy metody: – Zwykła ankieta wśród pasażerów Problem – co jest tak naprawdę ważne? Czy nie porównujemy gruszek z jabłkami? – Metody bazujące na regresji Q = a*q 1 + b*q 2 + c*q 3 + d*q 4 Na podstawie ankiety, zawierającej pytania o jakość ogólną (Q) oraz poszczególne jakości cząstkowe (q i ) Możliwość porównania parametrów modelu (a, b, c…) pomiędzy miastami

19 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jakości postrzeganej (2) – Metody bazujące na modelu wyboru Wpływ zmian poszczególnych jakości na wybór środka transportu Na podstawie ankiet deklarowanych preferencji Ujawnia rzeczywistą wagę poszczególnych parametrów i pozwala modelować zmiany popytu

20 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zestaw wskaźników projektu Konieczny do spełnienia wymogów formalnych projektu Musimy monitorować wybrane decyzje i sprawy oraz wykazywać poprawę Większość decyzji i spraw dotyczy infrastruktury drogowej Czy można coś dodać? Czy monitoring niektórych kwestii może być trudny / ryzykowny?

21 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tematy do dyskusji Jak kształtować zestaw wskaźników SAS? – Jakich wskaźników brakuje? – Które są zbędne lub trudno mierzalne? Jak skonstruować badanie jakości postrzeganej? – Jaką metodę wybrać? – Kiedy przeprowadzić badanie? Jakie decyzje i sprawy uwzględnić w monitoringu projektu?

22 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie grudnia 2011 Kształtowanie współpracy z organizatorów z operatorami – Zasady współpracy organizatora komunikacji z operatorami (prezentacje poszczególnych miast – prośba o potwierdzenie do 20 listopada) – Zasady wyliczania i modyfikacji rekompensaty (gość - prawnik lub M. Fornalczyk) – Benchmarking kosztów (MW) – Efektywność ekonomiczna i poprawność prawna poszczególnych rozwiązań - dyskusja – Przygotowanie programu pomiaru jakości postrzeganej – Omówienie zmian we wskaźnikach SAS

23 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie 3 luty 2012 Projekty unijne – Przegląd projektów, realizowanych przez poszczególne miasta – korzyści i problemy (prezentacje poszczególnych miast, dyskusja w obecności przedstawicieli MRR, PARP, CUPT) – Realizacja i finansowanie projektów w perspektywie (dyskusja z przedstawicielem MRR, mająca na celu wypracowanie rekomendacji na przyszłość) – Rola kart usług w administracji publicznej – Systemy doskonalenia i aktualizacji kart usług

24 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google