Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena porównawcza kosztu kredytu i leasingu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena porównawcza kosztu kredytu i leasingu"— Zapis prezentacji:

1 Ocena porównawcza kosztu kredytu i leasingu

2 Przykład Źródło: P. Szczepankowski, „Leasing operacyjny – analiza opłacalności”, Analiza i kontrola finansowa w praktyce, styczeń 2005

3 Dane Wartość inwestycji 100 000 zł Rozważany okres eksploatacji 3 lata
Stopa amortyzacji środka trwałego = 20% rocznie (5-letni okres amortyzacji liniowej) Roczny (kwartalny) koszt amortyzacji wynosi (5 000) zł.

4 Dane dotyczące kredytu
Trzy lata Raty kwartalne Stałe raty kapitałowe Kapitalizacja odsetek kwartalna Stała r = 16% Prowizja i opłata manipulacyjna = 1% kwoty kredytu (płatna z góry) Finansowanie 100% wartości inwestycji

5 Dane dotyczące leasingu operacyjnego
Umowa na 3 lata Stałe (annuitetowe) kwartalne płatności czynszu leasingowego Marża (prowizja) firmy leasingowej = 5% wartości umowy (płatna z góry) Czynsz wstępny (opłata wstępna) = 10% wartości przedmiotu leasingu (płatny z góry) Opcja wykupu (opłata końcowa) = 7% wartości początkowej r odsetek leasingowych = 20% rocznie

6 Cztery metody oceny opłacalności źródła finansowania
Metoda prosta Metoda nadwyżki netto leasingu (NAL – net advantage of the lease) Metoda IRR

7 Metoda prosta

8 Metoda prosta Sumujemy koszty związane z daną formą finansowania i korygujemy je o efekt tarczy podatkowej (tax shield). Pomijamy zmienną wartość pieniądza w czasie (wada metody).

9 Metoda prosta Stałą ratę leasingową kalkulujemy korzystając z funkcji PMT Excela albo z formuły wartości dzisiejszej renty okresowej z dołu. Konstruujemy harmonogram spłaty kredytu w ratach malejących.

10 Metoda nadwyżki netto leasingu

11 Metoda nadwyżki netto leasingu (NAL)
Kalkulujemy PV przyszłych przepływów pieniężnych związanych z zakupem oraz leasingiem (wydatki oraz związane z nimi oszczędności podatkowe traktowane jako wpływy). Stopą dyskonta jest okresowa efektywna stopa kosztu długu Porównujemy obydwie wartości dzisiejsze ze sobą. NAL = PV zakup – PV leasing (opieramy się na wartościach bezwzględnych)

12 Metoda wewnętrznej stopy zwrotu

13 IRR Wyliczamy IRR dla każdego ze źródeł finansowania osobno i porównujemy obydwie wielkości. IRR pokazuje rzeczywisty koszt finansowania firmy daną kategorią kapitału.


Pobierz ppt "Ocena porównawcza kosztu kredytu i leasingu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google