Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Potocka Karol Niewiadomski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Potocka Karol Niewiadomski"— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Potocka Karol Niewiadomski
Konstrukcja obligacji skarbowych, przedsiębiorstw i komunalnych w Polsce i za granicą Agnieszka Potocka Karol Niewiadomski

2 Podstawowa klasyfikacja obligacji
Obligacje zerokuponowe Obligacje kuponowe Konsole Obligacje o zmiennym oprocentowaniu Obligacje dochodowe Obligacje spłacane nie w pieniądzu, lecz w innych aktywach

3 Inny podział obligacji:
Imienne i na okaziciela Obligacje emitentów posiadających dobry credit rating Obligacje krótko-, średnio- i długookresowe Obligacje materialne i zdematerializowane Obligacje możemy także podzielić ze względu na sposób wcześniejszego wykupu

4 Podział obligacji ze względu na emitenta
Obligacje skarbowe (rządowe) Obligacje komunalne Obligacje podmiotów prywatnych

5 Obligacje komunalne W lipcu 2004 r. Bank PKO BP podpisał pionierska umowę emisyjną z Miastem i Gminą Nidzica. Emisja o łącznej wartości 5,2 mln zł została rozłożona na dwa lata – 2,5 mln zł w 2005 r. i 2,7 mln zł w 2006 r. Cel emisji to przede wszystkim współfinansowanie inwestycji realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Przykład mało ciekawy, ale obrazuje to co jest najważniejsze w obligacjach komunalnych, mianowicie są emitowane przez samorząd terytorialny (gmina, powiat) poprzez zawarcie umowy z bankiem, który organizuje emisje, ponadto mają charakter celowy.

6 Obligacje przedsiębiorstw
Szwajcarski fundusz inwestycyjny Nihonswi AG zakupił obligacje zamienne Softbanku za 32 mln zł i zarobił na nich 4,5 mln zł. Fundusz najpierw kupił obligacje zamienne warszawskiej spółki za 32 mln zł, a następnego dnia dokonał ich konwersji. W efekcie stał się właścicielem 3,2 mln akcji Softbanku, kupionych średnio po 10 zł. Na giełdzie kosztowały one 11,80 zł czyli o 18 proc. więcej, niż wynikałoby to z ceny konwersji. Jest to dobry przykład obligacji zamiennej przedsiębiorstwa z opcją (wcześniejszego wykupu)

7 Obligacje skarbowe Emitowane przez Skarb Państwa.
Ciekawą obligacją skarbową jest konsola, emitowana przez Rząd Brytyjski, która daje nieskończony strumień płatności. Kupony wypłacane są cztery razy w roku. Oprocentowanie obligacji jest niskie (2,5% od 1923 roku), co nie jest zachęcające do kupna takiego papieru. Obligacje te po raz pierwszy zostały wyemitowane w 1751 r.

8 Obligacje w Polsce Obligacje w Polsce mogą być emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i mające osobowość prawną, samorządy terytorialne oraz inne podmioty upoważnione na podstawie ustawy o obligacjach. Każda obligacja musi zawierać w swej treści wielkość emisji, wartość nominalną, warunki odkupu i oprocentowania. Szczególne formy: obligacje z udziałem w zysku emitenta, obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz obligacje dochodowe.

9 obligacja11.jpg

10 Obligacje przychodowe
Obligacje przychodowe- dają prawo do części przychodów lub majątku uzyskanego dzięki emisji obligacji i emitowane są przez podmioty prowadzące działalność w zakresie użyteczności publicznej. Przykład: r Obligacje przychodowe wyemitowały Miejskie Wodociągi i Kanalizacje w Bydgoszczy Sp. z o.o. Była to pierwsza taka emisja w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Obligacje mające sfinansować renowację i rekultywację systemu wodno-kanalizacyjnego zostały wyemitowane w wartości 600 mln zł i były skierowane głównie do inwestorów instytucjonalnych. Odpowiednikiem obligacji przychodowych w USA są tzw. noty antycypacyjne o zróżnicowanej konstrukcji, których spłata może pochodzić z przychodów przynoszonych przez dany projekt, ale również z dochodów podatkowych, dochodów z nabytych obligacji długoterminowych czy stałych dochodów komunalnych.

11 Obligacje skarbowe w Polsce
Dzielimy je na pasywne (służą regulowaniu powstałych wcześniej zobowiązań publiczno-prawnych) oraz aktywne (służące finansowaniu bieżących potrzeb budżetu państwa). Aktualnie w ofercie aktywnych obligacji skarbowych występują: Obligacje 2-letnie o stałym oprocentowaniu (ostatnia emisja 1.11 emitowane co miesiąc) Obligacje 3-letnie o zmiennej stopie procentowej (ostatnia emisja 1.08 emitowane co 3 m-ce) Obligacje 4-letnie indeksowane 10-letnie emerytalne obligacje indeksowane (ostatnia emisja 1.10 emitowane co rok)

12 Rokowania na przyszłość
Obligacje skarbowe – stabilna pozycja Obligacje przedsiębiorstw – osłabienie pozycji Obligacje komunalne- rozwój


Pobierz ppt "Agnieszka Potocka Karol Niewiadomski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google