Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tradycyjna klasyfikacja rodzajów ryzyka o charakterze finansowym i ich źródła dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tradycyjna klasyfikacja rodzajów ryzyka o charakterze finansowym i ich źródła dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Tradycyjna klasyfikacja rodzajów ryzyka o charakterze finansowym i ich źródła
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

2 Tradycyjna klasyfikacja rodzajów ryzyka finansowego
ryzyka cenowe (rynkowe): ryzyko stopy procentowej ryzyko walutowe (kursowe) ryzyka jakościowe ryzyko kredytowe ryzyko utraty płynności ryzyko kapitałowe dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

3 Ryzyko stopy procentowej
Źródła wewnętrzne Źródła zewnętrzne Niedopasowanie struktur aktywów i pasywów banku, pod względem: formuły, struktury, elastyczności, terminów przeszacowania Zmiany stóp procentowych banku centralnego na rynku pieniężnym dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

4 Ryzyko walutowe Źródła wewnętrzne Źródła zewnętrzne Niedopasowanie
struktury aktywów i pasywów pod względem: struktury walutowej, dynamiki zmian kursów Zmiany kursu i stóp procentowych na rynku wewnętrznym i międzynarodowym dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

5 Ryzyko kursowe Źródła wewnętrzne Źródła zewnętrzne Brak procedur
oceny ryzyka kursowego, Brak środków i czasu na dywersyfikację portfela Zmiany kursów i stóp procentowych walut obcych na rynku wewnętrznym i międzynarodowym dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

6 RYZYKO KREDYTOWE Źródła wewnętrzne Źródła zewnętrzne wahania
koniunktury gospodarczej, niepewność sytuacji finansowej kredytobiorcy brak środków na prowadzenie działalności kredytowej, błędy w procedurach dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

7 RYZYKO PŁYNNOŚCI Źródła wewnętrzne Źródła zewnętrzne Niedopasowanie
struktury aktywów i pasywów banku (pod każdym względem) Zmiany polityki pieniężnej banku centralnego, zmiany w otoczeniu dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

8 RYZYKO KAPITAŁOWE Źródła wewnętrzne Źródła zewnętrzne Niepowodzenie
emisji akcji, Zmiany uregulowań prawnych określających minima kapitałowe Powstawanie strat bilansowych dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

9 dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

10 Koniec dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu


Pobierz ppt "Tradycyjna klasyfikacja rodzajów ryzyka o charakterze finansowym i ich źródła dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google