Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolny Śląsk jest dość dobrze zagospodarowany i wyposażony w infrastrukturę turystyczną. Istotnymi elementami wspomagającymi rozwój ruchu turystycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolny Śląsk jest dość dobrze zagospodarowany i wyposażony w infrastrukturę turystyczną. Istotnymi elementami wspomagającymi rozwój ruchu turystycznego."— Zapis prezentacji:

1

2 Dolny Śląsk jest dość dobrze zagospodarowany i wyposażony w infrastrukturę turystyczną. Istotnymi elementami wspomagającymi rozwój ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku są liczne przejścia graniczne z Republiką Czeską i Niemcami, jak również duży potencjał lecznictwa uzdrowiskowego. Bezpieczeństwo stanowi coraz istotniejszy argument przy wyborze miejsca spędzenia wolnego czasu przez turystów, szczególnie zagranicznych. Obiekty jednostek Policji położone przy głównych szlakach turystycznych często nie spełniają wymogów określonych w Wytycznych w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji wydanych przez Komendanta Głównego Policji w dniu r., Policyjne budynki w większości nie są przystosowane do obsługi interesantów w sposób profesjonalny, spełniający wszelkie standardy obsługi zawarte także w Strategii działania Policji. CEL PROJEKTU IDEA PROJEKTU FINANSOWANIE ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI HARMONOGRAM I KOSZTY UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PROJEKTY KOMPLEMENTARNE

3 Koncepcja projektu zakłada poprawę jakości obsługi interesantów oraz wizerunku Policji, a także podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa turystów z kraju oraz z zagranicy, poprzez podjęcie działań związanych z poprawą estetyki, funkcjonalności i dostępności obiektów Policji, w tym również tworzeniem funkcji recepcyjnej. Wzmocnienie potencjału turystycznego Dolnego Śląska poprzez poprawę wizerunku jednostek Policji CEL PROJEKTU IDEA PROJEKTU FINANSOWANIE ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI HARMONOGRAM I KOSZTY UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PROJEKTY KOMPLEMENTARNE

4 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA PRIORYTET 6: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) PRIORYTET 6: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Cel priorytetu Głównym celem priorytetu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i międzynarodowym. Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową: Celem działania jest wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu Turystyka i Kultura. Cel działania ma zostać osiągnięty m.in. poprzez realizację projektów związanych z modernizacją bazy infrastrukturalnej służb i organizacji ratowniczych, działających w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa turystom 70% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Jednostki Samorządu Terytorialnego Budżet Policji CEL PROJEKTU IDEA PROJEKTU FINANSOWANIE ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI HARMONOGRAM I KOSZTY UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PROJEKTY KOMPLEMENTARNE

5 SZACUNKOWE KOSZTY DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ CEL PROJEKTU IDEA PROJEKTU FINANSOWANIE ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI HARMONOGRAM I KOSZTY UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PROJEKTY KOMPLEMENTARNE Lp.Jednostka Szacunkowe koszty projektu budowlanego (zł) 1Komisariat Policji w Lądku Zdroju Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej Komisariat Policji w Kudowie Zdroju Komisariat Policji w Nowej Rudzie Komisariat Policji w Cieplicach (Jelenia Góra) Komisariat Policji w Kamiennej Górze Komisariat Policji w Lubawce Komisariat Policji w Polanicy Zdroju Komisariat Policji w Szklarskiej Porębie SUMA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Jednostki Samorządu Terytorialnego Budżet Policji

6 MODERNIZACJA KOMISARIATÓW POLICJI POŁOŻONYCH W ATRAKCYJNYCH TURYSTYCZNIE MIASTACH DOLNEGO ŚLĄSKA 1. SZKLARSKA PORĘBA 3. KAMIENNA GÓRA 4. LUBAWKA 2. CIEPLICE 5. NOWA RUDA 6. KUDOWA ZDRÓJ 7. POLANICA ZDRÓJ 8. BYSTRZYCA KŁODZKA 9. LĄDEK ZDRÓJ CEL PROJEKTU IDEA PROJEKTU FINANSOWANIE ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI HARMONOGRAM I KOSZTY UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PROJEKTY KOMPLEMENTARNE

7 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU Priorytet 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społeczne Priorytet 4 Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa STRATEGIA ROZWOJU KRAJU Priorytet 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społeczne Priorytet 4 Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA Priorytet 6 Turystyka i kultura Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kuturową REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA Priorytet 6 Turystyka i kultura Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kuturową PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Priorytet 1 Markowe produkty turystyczne Działanie Rozwój turystyki aktywnej PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Priorytet 1 Markowe produkty turystyczne Działanie Rozwój turystyki aktywnej GMINNE STRATEGIE ROZWOJU CEL PROJEKTU IDEA PROJEKTU FINANSOWANIE ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI HARMONOGRAM I KOSZTY UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PROJEKTY KOMPLEMENTARNE

8 Lp.Koszty projektu Nakłady (w tys. zł) Lata realizacji Koszty przygotowawcze430,00 2 Studium wykonalności50,00 Modernizacja obiektów 3 Komisariat Policji w Lądku Zdroju900,00 4 Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej3 000,00 5 Komisariat Policji w Kudowie Zdroju2 700,00 6 Komisariat Policji w Nowej Rudzie3 000,00 7 Komisariat Policji w Cieplicach (Jelenia Góra)1 000,00 8 Komisariat Policji w Kamiennej Górze800,00 9 Komisariat Policji w Lubawce1 600,00 10 Komisariat Policji w Polanicy Zdroju1 400,00 11 Komisariat Policji w Szklarskiej Porębie1 400,00 Promocja, rozliczenie projektu 12 Promocja projektu200,00 13 Rozliczenie projektu35,00 RAZEM16 280,00480, , ,00 CEL PROJEKTU IDEA PROJEKTU FINANSOWANIE ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI HARMONOGRAM I KOSZTY UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PROJEKTY KOMPLEMENTARNE W ramach projektu zaplanowano również zakup do każdej jednostki po jednym samochodzie oznakowanym o prametrach umożliwiających sprawną jazdę w terenie górskim, w warunkach zimowych. Koszt jednego samochodu szacuje się na kwotę zł, Koszt 9 samochodów szacuje się na kwotę zł ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTU zł

9 PROJEKT Dolnośląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym PROJEKT Język angielski i niemiecki – nowe kwalifikacje dla funkcjonariuszy i pracowników policji dolnośląskiej CEL PROJEKTU IDEA PROJEKTU FINANSOWANIE ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI HARMONOGRAM I KOSZTY UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PROJEKTY KOMPLEMENTARNE PROJEKT Bezpieczeństwo pogranicza polsko-czeskiego – zakup pojazdów

10 nadkom. Tomasz Jędrzejowski Ekspert Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu tel. sł


Pobierz ppt "Dolny Śląsk jest dość dobrze zagospodarowany i wyposażony w infrastrukturę turystyczną. Istotnymi elementami wspomagającymi rozwój ruchu turystycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google