Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SKŁAD ZESPOŁU PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROJEKTY EWALUACYJNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SKŁAD ZESPOŁU PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROJEKTY EWALUACYJNE."— Zapis prezentacji:

1

2 SKŁAD ZESPOŁU PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROJEKTY EWALUACYJNE

3 Skład Zespołu DYREKTOR SZKOŁY mgr Andrzej Bartnik KIERONIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO mgr inż. Waldemar Bonderek PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU mgr Cecylia Stach CZŁONKOWIE mgr Danuta Bodzońmgr Marta Czernecka mgr inż. Stanisława Milska mgr Małgorzata Stolarzmgr Lidia BałutMarzena MayerBarbara SiemekKatarzyna Szepielak Skład Zespołu

4 Główne zadania w planie pracy 3. Uaktualnienie rozkładów materiału z pozostałych przedmiotów stosownie do ilości godzin wynikających z planów nauczania 2. Opracowanie rozkładów z przedmiotów: Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym Układy sterowania i regulacji 1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy

5 Opracowanie szczegółowego harmonogramu wybranych obszarów ewaluacji w obszarze EFEKTY- wymaganie 1.1 i 1.3 w obszarze PROCESY- wymaganie 2.3 i 2.5 w obszarze FUNKCJONOWANIE- wymaganie 3.3 Zapoznanie uczniów klas pierwszych ze Statutem Szkoły i organizacją pracy Przeprowadzenie szkolenia BHP Zapoznanie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz informatorami o egzaminie zawodowym Wskazanie źródeł uzyskiwania informacji dotyczących życia szkoły i egzaminów zawodowych III. Przygotowanie uczniów klas pierwszych do pracy w szkole

6

7 Spotkania z przedstawicielami Izby Rzemieślniczej dla uczniów szkoły zasadniczej dotyczące egzaminu zawodowego Współpraca wychowawców klas i Kierownika szkolenia praktycznego z zakładami, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe Zwrócenie szczególnej uwagi w czasie zajęć praktycznych na zagadnienia związane z egzaminem zawodowym VI. Realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły Czynne uczestniczenie w życiu szkoły Opracowanie i przeprowadzenie testów w zakresie mierzenia jakości pracy Udział w różnych formach dokształcania Inspirowanie uczniów do wykonywania pomocy dydaktycznych Wystrój klasopracowni i gablot na korytarzu

8

9 Udział w dniach otwartych wyższych uczelni Udostępnianie informatorów i ulotek wyższych uczelni Zorganizowanie spotkań dla uczniów klas maturalnych z przedstawicielami Urzędu Pracy X. Podsumowanie pracy Analiza podręczników na nowy rok szkolny Podsumowanie i wnioski do pracy na przyszły rok

10

11 Obszary ewaluacji Zgodnie z ustaleniami Zespołu do spraw ewaluacji Zespół Przedmiotów Zawodowych w roku szkolnym 2011/2012 ewaluuje obszary i wymagania: EFEKTY w obszarze EFEKTY- wymaganie 1.1 PROCESY- w obszarze PROCESY- wymaganie 2.3 FUNKCJONOWANIE w obszarze FUNKCJONOWANIE- wymaganie 3.3

12 Cel projektu Sprawdzenie efektywności prowadzenia analizy egzaminów wyników zewnętrznych

13 Pytania kluczowe 1.Które obszary prac egzaminacyjnych sprawiły uczniom największe problemy ? 2.W jaki sposób działania nauczycieli wpływają na poprawę wyników egzaminu zewnętrznego? 3.W jaki sposób wdrażane są rekomendacje wynikające z wniosków z przeprowadzonej analizy wyników egzaminu? 4.Jakie są opinie uczniów i rodziców na temat wpływu wyników egzaminów zewnętrznych na zdawalność tych egzaminów?

14 Sposób zdobycia informacji Metody Analiza dokumentów Ankietowanie - uczniowie -rodzice nauczyciele Diagnoza zespołowa Dyskusja Narzędzia Wyniki z OKE Testy Kwestionariusz ankiety Lista pytań

15 Próba badawcza Wszyscy uczniowie klas maturalnych Rodzice uczniów w.w klas Nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych

16 Harmonogram działań DziałaniaTerminy Opracowanie projektu ewaluacjiSierpień 2011r. Przygotowanie narzędziWrzesień i październik 2011r. Przeprowadzenie egzaminów próbnychGrudzień 2011r. i marzec 2012 r. Zbieranie danychCały rok Zbiorcze opracowanie wynikówMaj 2012r. Prezentacja wynikówWrzesień 2012r.


Pobierz ppt "SKŁAD ZESPOŁU PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROJEKTY EWALUACYJNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google